Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) bude fungovať modernejšie a hlavne elektronicky. Nový informačný systém, ktorý v ústavoch zboru zavedú, ušetrí 520 pracovných miest a administratívne odbremení zamestnancov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejnil na projekt s názvom „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“ vyzvanie.

 Autorom národného projektu je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na projekt je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 34 003 829 eur. Na svojom decembrovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.

Cez informačný systém bude tiež posilnená bezpečnosť všetkých ústavov. Jedným z príkladov, ako sa bezpečnosť zvýši, sú kamery, ktoré budú mať dozorcovia na uniformách. Zníži sa tým počet incidentov voči nim, ale tiež bude menej sťažností zo strany väznených. Ďalšou z aktivít projektu je elektronický monitoring vozidiel či efektívnejšie vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, ako aj monitorovanie osôb a pohybu. Zbor bude tiež vedieť elektronicky monitorovať obvinených a odsúdených, a to najmä tých, v prípade ktorých hrozí riziko samovrážd, čím bude menej úmrtí.

Väznené osoby si prostredníctvom projektu takisto osvoja zručnosti elektronickej komunikácie, čo im po prepustení na slobodu vo veľkej miere pomôže samostatne si vybaviť všetky povinné osobné veci. Keďže sa bude projektom veľká časť agendy zboru elektronizovať, zrýchli sa komunikácia, znížia sa aj náklady na papier a tlač dokumentov a na samotné doručovanie.

V rámci modernizácie väzenstva sa bude optimalizovať aj celé riadenie i prevádzka zboru. Zefektívni sa tak činnosť všetkých úsekov, ktoré pod ZVJS patria. Aktivity sa budú zameriavať na zaobchádzanie s väznenými osobami vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, na ochranu objektov zboru, detenčného ústavu, ochranu verejného poriadku, ako aj na bezpečnosť na súdoch, prokuratúrach či v ich blízkosti. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže chce projektom tiež inovovať a rozšíriť elektronické evidencie obvinených a odsúdených, ako aj aplikácie spojené s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody.

Projekt sa bude realizovať 38 mesiacov a zapojené doň budú všetky organizačné zložky zboru. Ten aktuálne spravuje viac ako 580 objektov, pričom vo výkone väzby je momentálne približne 1 700 ľudí a vo výkone trestu odňatia slobody viac ako 8 800 osôb.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 15. 5. 2019

 

Značky: