Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Či už bude elektrina dominantným zdrojom energie pre cestné vozidlá alebo nie, jedno je prakticky isté. Elektromobilita nepochybne zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Dôkazom toho je aj plán obnovy, v ktorom sa vláda rozhodla poskytnúť na jej podporu až 51 mil. €.

Zelená ekonomika sa dostáva do popredia na celom svete a aj na Slovensku dostane veľkú podporu. Z plánu obnovy, ktorý bol schválený začiatkom roka, dostane podporu vo výške 2,3 miliardy eur, pričom na udržateľnú dopravu je vyčlenená drvivá väčšina z týchto prostriedkov.

Masový rozvoj elektrických vozidiel prinesie aj zaujímavé obchodné príležitosti, napríklad pre prevádzkovateľov infraštruktúry nabíjacích staníc. Hoci Slovensko v ich počte stále výrazne zaostáva za technologicky najvyspelejšími krajinami, môžeme oprávnene predpokladať, že ide o dočasnú situáciu. Podľa schváleného plánu obnovy by malo v rámci podpory miest a podnikateľov vzniknúť viac ako 2600 AC nabíjacích staníc (AC – tzv. pomalé nabíjačky) a 500 DC staníc (DC – rýchlonabíjačky). Súčasťou podpory diaľnic vznikne 228 ultrarýchlych nabíjacích staníc a 3 vodíkové stanice. Do konca júna 2026 by sa tak mala naša nabíjacia infraštruktúra rozšíriť o viac ako 3 328 nabíjacích staníc pre elektromobily či plug-in hybridy. Mnohé spoločnosti a organizácie si už uvedomujú, že sa touto cestou skôr či neskôr budú musieť vydať, aby udržali krok s aktuálnymi trendmi, a preto sa už niektoré na tieto zmeny pripravujú.

Vyhodnotenie potenciálu vrátane hľadania top lokalít

Ako navrhnúť alebo vybudovať infraštruktúru pre elektromobilitu? Kde umiestniť jednotlivé nabíjacie stanice? Ktoré lokality sú vhodné? Pre mnohé spoločnosti sú tieto otázky stále „veľká neznáma“. Pokročilé možnosti riešenia tohto problému už existujú.

Všeobecne platí, že iné lokality budú vhodné pre AC a iné lokality pre DC nabíjačky, ktoré sú vhodné práve na hlavných diaľničných ťahoch. Veľkú úlohu vo výbere lokality hrá taktiež pripravenosť miesta z pohľadu siete, príkonu, blízkosti trafostanice, atď. Analýza je v skutku veľmi komplexná, preto nemožno jednoducho vymenovať konkrétne lokality.

Spoločnosť Eurowag ponúka riešenia pre komerčné subjekty, ale aj obce či samosprávy. Vlastné riešenie spoločnosti tzv. Charging Location Analysis analyzuje hustotu osídlenia, technickú pripravenosť alebo prevádzku a poskytuje klientovi odborné znalosti v tejto oblasti.

Čo je Charging Location Analysis?

Je to sofistikovaný, ale ľahko použiteľný nástroj, ktorý identifikuje miesta s najväčším potenciálom pre nabíjacie stanice vo vybranom meste, obci atď. Prípadne odporučí, ktoré existujúce nabíjacie stanice sa oplatí „modernizovať“, t. j. zvýšiť ich kapacitu (výkon) a počet nabíjacích miest. Táto analýza je založená na údajoch z dopravy a trhu, pričom zohľadňuje množstvo ďalších faktorov, ako je objem dopravy, obvyklý počet zaparkovaných vozidiel na mieste alebo v okolí, ako aj iná súvisiaca infraštruktúra. Dokáže tak ušetriť čas a náklady vývojárom sietí a iným komerčným alebo nekomerčným subjektom. Zabezpečí, aby nové nabíjacie stanice používali vo veľkej miere používatelia elektrických vozidiel.

Riešenie ponúkané spoločnosťou Eurowag je vhodné pre CPOs (prevádzkovateľov nabíjacích bodov), mestá, samosprávy, či iných súkromníkov, ktorí sa rozhodnú pre výstavbu nabíjacej stanice. Môže to byť taktiež sieť supermarketov či reštaurácií, ktoré sa rozhodnú pre svojich zákazníkov poskytnúť službu dobíjania, no zatiaľ im nedáva zmysel prevádzkovať ich na všetkých svojich pobočkách.

Aký má Slovensko potenciál?

Na Slovensku je stále relatívne málo elektromobilov v uliciach, preto príležitostí na zlepšenie situácie je nespočetne a naviac máme možnosť učiť sa od západných krajín. Určitú rolu v elektrifikácií musí hrať i štát zavedením podporných programov, ktoré umožnia rýchlejšiu adaptáciu elektromobility, zapojenie súkromného sektora a mnoho iného. Najskôr by mala prebehnúť elektrifikácia veľkých flotíl – služobné vozidlá v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore, kde jednotlivé firmy nemusia čakať iba na kompletnú výstavbu verejných dobíjacích staníc, ale medzičasom si u seba v garáži budú môcť nainštalovať wallboxy na nabíjanie firemných vozidiel.

Spoločnosť Eurowag čerpá najmä zo skúseností s fleetovým manažmentom. Nedávno ho obohatili o funkcionality špecifické pre elektrické alebo hybridné flotily. Veľký význam to má v oblasti last mile delivery, kde jednotlivé malé úžitkové vozidlá nenajazdia viac ako 300 km denne, čo už na jedno nabitie väčšina elektromobilov zvládne. Takto si postupne zamestnanci na elektromobilitu zvyknú a sami budú chcieť elektromobil do domácnosti.

Všetko prehľadne a interaktívne

Výstupy v podobe prehľadnej a interaktívnej správy presvedčivo hovoria o potenciáli nabíjacích miest v príslušnom meste/obci, okrese, regióne alebo dokonca v rámci celého trhu na základe aktuálnych a historických údajov za viac ako tri roky. Ide najmä o veľké množstvo údajov FCD (Floating Car Data) z mobilných zariadení. Tieto údaje pochádzajú z modulu GPS každého zariadenia a majú vzorkovaciu frekvenciu päť sekúnd, čo umožňuje kvalitnú analýzu a predpovede. K ich významu podstatne prispievajú aj komplexné údaje o trhu týkajúce sa demografickej segmentácie, hustoty obchodnej siete, konkurencie, využitia pôdy a špecifické údaje súvisiace s prijímaním elektrických vozidiel.

Na vyhodnotenie modelov nabíjania možno použiť aj vlastné údaje z existujúcej nabíjacej infraštruktúry. Tie sa dajú použiť ako pokročilé modely strojového učenia na vyhľadávanie nových lokalít pre umiestnenie nabíjacích staníc na základe tých, ktoré už úspešne fungujú.

Autor: Petr Füzék, riaditeľ pre e-mobilitu v spoločnosti Eurowag