Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V takmer polovici (45 %) spoločností pracuje proporčne menej žien na oddelení IT bezpečnosti než je ich percento zastúpenia na jej ďalších oddeleniach.

Z týchto firiem však iba niečo vyše tretina (37 %) zaviedla alebo zvažuje zaviesť formálne programy, ktoré by do kyberbezpečnostného odvetvia pritiahli viac žien. Odhalil to prieskum medzi vedúcimi pracovníkmi v oblasti bezpečnosti realizovaný prieskumnou agentúrou 451 Research pre spoločnosť Kaspersky.

Rôznorodá pracovná sila prináša firmám nové talenty a zlepšuje jej výkonnosť. Napríklad, firmy s najväčšou mierou diverzity celosvetovo dosahujú o 19 percentuálnych bodov vyššie príjmy z inovácií. To robí z myšlienky rodovej rovnosti nielen etický problém, ale je to aj zásadný faktor pre efektívnosť podnikania. S cieľom pomôcť ženám uspieť v podnikaní a napredovať v ich kariére existujú iniciatívy v rôznych oblastiach ako sú napríklad technológie alebo podnikanie.

Napriek viacerým iniciatívam zameraným na diverzitu, vo všeobecnosti predstavujú ženy 39 % globálnej pracovnej sily a len štvrtina z nich (25 %) zastáva riadiace pozície. Kyberbezpečnosť rovnako ako aj IT sektor sa dajú všeobecne považovať za oblasti, kde dominujú muži. Tento uhol pohľadu však môže byť pre vstup žien do tohto odvetvia prekážkou. Podľa aktuálnej správy „Kybernetická bezpečnosť očami manažérov informačnej bezpečnosti (CISO). Perspektívy z pohľadu rodových úloh“, ktorú vypracovala prieskumná agentúra 451 Research pre spoločnosť Kaspersky, 45 % manažérov informačnej bezpečnosti potvrdilo, že ženy sú na ich oddeleniach nedostatočne zastúpené.

Napriek tomu, iba 37 % týchto spoločností má alebo sa chystá zaviesť formálne opatrenia zamerané na pritiahnutie väčšieho počtu žien do ich IT bezpečnostného oddelenia. Najpopulárnejším prístupom na prilákanie väčšieho počtu žien je vyškoliť tie, ktoré majú IT vzdelanie (80 %). Takmer polovica respondentov uviedla, že v súčasnosti poskytujú alebo sa chystajú poskytovať stáže študentkám, prípadne sa zameriavajú na vyškolenie kandidátok s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou (40 %). Iba 22 % prijíma na tieto pozície kandidátky z iných oddelení v rámci spoločnosti.

Zvyšok (63 %) uviedol, že hľadá iba kvalifikovaných odborníkov bez ohľadu na pohlavie. Keďže má však 70 % manažérov informačnej bezpečnosti značné problémy so získavaním kvalifikovaných bezpečnostných odborníkov v IT v rôznych oblastiach, je potrebné, aby hľadali iné spôsoby ako prekonať tento nedostatok pracovníkov.

Prieskum tiež ukázal, že muži prečíslujú ženy aj medzi vedúcimi pracovníkmi v oblasti IT bezpečnosti, kde ženy tvoria iba necelú štvrtinu (23 %). A to aj navzdory tomu, že počet žien vo vedúcich pozíciách v oblasti bezpečnosti narastá. 20 % ženských respondentiek uviedlo, že sa do vedúcej pozície v oblasti IT bezpečnosti posunulo len v období posledných 2 rokov, zatiaľ čo u mužov to bola polovica, len 10 %.

„Zistenia tohto prieskumu ukazujú, že sa situácia v odvetví mení, avšak ani zďaleka nie je ideálna a stále nám chýba výraznejšie zastúpenie žien. Nejde iba o to nájsť dokonalý pomer medzi oboma pohlaviami. Z hĺbkových rozhovorov s manažérmi informačnej bezpečnosti vyplýva, že v súčasnosti nie je zo strany žien o tieto pozície dostatočný záujem. Preto by sme mali v záujme riešenia rodovej medzery v oblasti kybernetickej bezpečnosti povzbudiť ženy k tomu, aby si zvolili tento typ kariéry,“ komentuje situáciu Jevgenija Naumova, zastupujúca výkonná riaditeľka spoločnosti Kaspersky v Európe.

Záväzkom spoločnosti Kaspersky je podpora žien v odvetví kybernetickej bezpečnosti ako aj boj proti rodovým predsudkom. Popri iných aktivitách vytvorila spoločnosť Kaspersky online komunitu nazvanú „Ženy v oblasti kyberbezpečnosti“, ktorej cieľom je podpora kariérneho rastu žien vstupujúcich do odvetvia kybernetickej bezpečnosti a žien, ktoré už v tejto oblasti pôsobia. Spoločnosť Kaspersky spolupracuje s neziskovou organizáciou Girls in Tech a podporuje ich iniciatívu AMPLIFY – ide o súťaž pre ženské startupy, ktoré hľadajú financovanie. Kaspersky takisto pravidelne organizuje tzv. CyberStarts podujatia v USA a v Európe, ktorými sa snaží pomôcť ďalšej generácii odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jednou z kľúčových tém týchto podujatí je aj nachádzanie riešení na zníženie rozdielov medzi pohlaviami v tejto oblasti.

Celá správa je dostupná na stránke Kaspersky.com.

Značky: