Dobré správy komunikuje šéf, negatívne jeho hovorca. Ak neviete odpovedať na otázku, čo je čierna labuť, začnite rozprávať o bielej. Veľa sa pýtajte a ešte viac počúvajte. Existuje množstvo písaných i nepísaných pravidiel komunikačnej zručnosti, všetky však vedú k jednému kľúčovému pravidlu: vaša komunikácia musí byť otvorená.

Komunikovať potrebujeme nielen smerom von vo vzťahu k verejnosti, ale aj vnútri spoločnosti. V internom prostredí je komunikácia kľúčová pri pracovných vzťahoch. Bez efektívnych zručností komunikovania by bolo ťažké vybudovať a podporovať produktívne vzťahy.

Produktom komunikácie je efektivita

Komunikačná zručnosť sa prejavuje pri spolupráci a inováciách. Ak sa zamestnanci budú cítiť pri otvorenej komunikácii pohodlne, spoločný brainstorming je efektívnejší. Navyše, ak zamestnanci nie sú schopní reprodukovať svoje nápady z dôvodu obmedzených komunikačných zručností, je pravdepodobné, že výsledok ich uvažovania nebude mať u iných kolegov primeranú odozvu.

Manažéri by mali byť efektívnymi komunikátormi z povahy svojej pracovnej činnosti. Je dôležité, aby ste vedeli informovať kolegov o ich zodpovednosti na projektoch a vašich očakávaniach. Dobré komunikačné zručnosti poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu, budujú lepšie vzťahy a napokon aj prispievajú k dosiahnutiu vašich cieľov.

Komunikácia buduje vašu značku

Ak majú zamestnanci pocit, že sú dobre informovaní o smerovaní a vízii spoločnosti, ak poznajú jej finančnú kondíciu a súčasné problémy, budú aktívnejšou súčasťou firemného mechanizmu. Pravidelná interná komunikácia vedie k zlepšeniu pracovnej morálky. Najmä vtedy, ak všetci pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa.

Pri pravidelnej internej a externej komunikácii má spoločnosť povesť transparentnosti. Vhodná komunikácia je kľúčová pri budovaní dôvery vo vašu značku či služby; tiež vtedy, ak hovoríme o dôvere zamestnancov voči manažmentu. Ak je potrebné prijať tvrdé rozhodnutia, transparentné spoločnosti budú mať pevnejšiu pôdu pod nohami pri vysvetľovaní dôvodov. Komunikáciu sa teda ako jednu zo základných osobnostných čŕt oplatí rozvíjať ako každú inú zručnosť.

Mgr. Peter Cyprich, DiS. art. / obsahový špecialista

V spolupráci s effectix.com

Značky: