Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Veeam nedávno oslavil 15. výročí svého založení. Na lokální úrovni tento renomovaný poskytovatel softwaru úspěšně rozvíjí své podnikání již deset let, zatímco v posledních pěti letech český tým zřídil v Praze největší výzkumné a vývojové centrum společnosti s více než 400 zaměstnanci. Podívejme se na skutečně unikátní příběh úspěchu, který způsobuje revoluci a formuje trh replikace a ochrany dat v regionu EMEA i na celém světě.

Existuje mnoho nápadů, které mohou změnit svět, ale jen některé z nich jsou dostatečně silné na to, aby se z nich stal globální hráč. Klíčový je nejen dobrý obchodní model a správné provedení propracovaného podnikatelského plánu, ale také manažerské schopnosti, firemní kultura a hodnoty, umění pracovat s lidmi a zájem nejen o zákazníka, ale také o společnost a prostředí, ve kterém se firma nachází.

Tento mix byl a stále je základní premisou podnikatelského úspěchu, v posledních měsících nám ale do této rovnice výrazně vstupují i celospolečenské změny v důsledku pandemie. Spolu s myšlením lidí se mění i jejich ideologie a žebříček hodnot, a s tím i podnikatelské prostředí a logicky i přístup firem a zaměstnanců.

Co je potřeba k tomu, abyste se stali technologickým gigantem?

Na tuto otázku by mohlo znát odpověď mnoho ambiciózních i menších organizací, protože zejména technologický sektor v čele s IT v dnešní neklidné době nabírá na síle. Ale ani v IT není snadné se prosadit. Podle Martina Štětky, regionálního ředitele pro střední a východní Evropu ve společnosti Veeam, je vedle skvělého nápadu nezbytných několik dalších faktorů, jako je včasné odhalení a pochopení měnících se potřeb zákazníka, schopnost individuálního přístupu i ve velkém měřítku a umění vybrat si ty správné zaměstnance.

Jak uspěl Veeam?

Může být celá řada způsobů, jak uspět, a všechny mohou být správné. Základem je umět naslouchat trhu, mít kvalitní a konkurenceschopný produkt, funkční spolupráci mezi vývojovými a obchodními týmy a samozřejmě i účinnou marketingovou strategii. Ve Veeamu se nám tuto kombinaci podařilo vyladit. V roce 2006 jsme identifikovali příležitost na trhu – potřebu podniků zálohovat rychle se rozvíjející virtualizovaná prostředí VMware, a nabídli vhodné řešení. Vytvořili jsme zcela nové řešení zálohování pro VMware a postupem času naučili podniky, že schopnost udržet provoz podniku bez ztráty kritických dat i po selhání IT systémů činí ze zálohování naprostou nutnost, a to nejen pro zajištění kontinuity podnikání, ale také pro přežití a konkurenceschopnost podniku. Má-li však být firma skutečně úspěšná, klíčový je lokální přístup na každém z trhů. Na jednotlivých trzích sázíme nejen na lokální týmy, ale i na obchodní partnery, kteří znají místní trh a zvyklosti. Dnes tak obsluhujeme více než 400.000 zákazníků po celém světě včetně 81 % organizací ze žebříčku Fortune 500 a 69 % z globální dvoutisícovky. Globální ekosystém Veeamu zahrnuje více než 35 000 technologických partnerů, prodejců a poskytovatelů služeb a aliančních partnerů, a máme pobočky ve více než 30 zemích.

Jaké jsou typické problémy při růstu firmy, které zažívá většina start-upů?

V rámci rozvoje jakékoliv firmy zákonitě musí nastat moment, kdy se zakládající skupina lidí, kteří spolu úzce spolupracují, rozroste do většího týmu. Dosáhne-li určité velikosti, nemůže už jej řídit jeden manažer, který dohlíží na každý krok v jednotlivých procesech. Tehdy nastává čas určit vedoucí role a odpovědnosti, linie podřízenosti a také definovat struktury oddělení a další organizační procesy, které pomohou firmě a s ní spojenému náboru zaměstnanců růst.

Zní to velmi slibně, ale pro řadu teprve se rozvíjejících společností může být tento proces skutečnou výzvou. Ve Veeamu jsme tento významný organizační krok překonali tím, že razíme cestu jednoduchosti, kdy v každém bodě fungování firmy hledáme ten nejsnazší možný způsob, jak docílit požadovaného. Procesy jsou nezbytné, ale lze je nastavovat rozumně a prakticky. Současně stále podporujme týmového ducha, který vede lidi bez rozdílu pozic a zodpovědností ke stejnému cíli. Právě tým a náboráři jsou hybnou silou a základem pro úspěšný přerod do větší společnosti. Vybírat je musíte pečlivě, nejen rozumem, ale i srdcem.

Jak efektivní nábor zaměstnanců pomáhá podnikům dosáhnout jejich cílů

Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Zajímat bychom se ale neměli jenom o jejich profesní zkušenosti, znalosti a technické předpoklady pro výkon na dané pozici či práci s konkrétní technologií. Velmi důležité a rozhodující jsou i charakterové vlastnosti uchazeče, jestli zapadne do týmu a jestli je aktivní a otevřený učit se novým věcem. V oboru IT, kde jde vývoj velmi rychle dopředu a kde se rodí nové technologie a přístupy jak na běžícím pásu, to platí dvojnásob.

Začátkem tohoto roku oslavilo české R&D centrum společnosti Veeam páté výročí od svého založení. Dnes se rozkládá na ploše přibližně 9 000 m2 ve dvou pražských lokalitách, kde se vyvíjí téměř celé produktové portfolio pro zákazníky z celého světa. Veeam zde zaměstnává už 400 lidí a úspěšně pokračuje v náboru nových talentů, a to i přes kritický nedostatek odborníků na trhu práce. Hovořili jsme s Alisou Strelnikovou, ředitelkou pro získávání talentů v oblasti výzkumu, vývoje a technologií ve společnosti Veeam, která nám poskytla 5 tipů, díky nimž se vám bude při náboru zaměstnanců v oblasti IT dařit. Alisa doporučuje zaměřit se při tvorbě personální strategie na následující oblasti:

  1. Výběr správných uchazečů o zaměstnání začíná už výběrem správného náboráře

V každé organizaci fungují různá oddělení, která vyžadují specifické typy zaměstnanců, ať už z pohledu kvalifikace, charakteru nebo časové náročnosti jednotlivých pozic. Každé oddělení nebo oblast působení zaměstnanců má svá specifika a tomu odpovídá i cílová skupina na trhu práce, na kterou je třeba se při hledání vhodných kandidátů zaměřit. Na každou takovouto specifickou oblast je tedy nezbytné angažovat samostatného náboráře, který ovládá tato specifika, dlouhodobě se dané oblasti věnuje a má potřebnou erudici pro oslovení a zaujmutí kandidátů, a který dlouhodobě kolem sebe buduje komunitu potenciálních zaměstnanců a rozvíjí v rámci ní svoji reputaci. Nám se tento přístup osvědčil, a zejména v současnosti, kdy je obtížné získat nejen IT experty, se nám díky specificky zaměřeným a na trhu práce etablovaným náborářům daří získávat správné zaměstnance.

  • Investujte do vzdělávání svých (IT) náborářů

V dnešní vysoce konkurenční a zrychlené době, kdy kandidáti stíhají projít celým výběrovým procesem a obdržet nabídku do tří pracovních dnů, se od prvotního kontaktu s náborářem očekává daleko více než dříve. Náborář by se měl umět nejen perfektně domluvit jazykem komunity, ve které hledá talenty, ale měl by mít i technické znalosti na úrovni pozice, na kterou vede výběrové řízení. Pozice v pražském R&D centrum se nám daří obsazovat i právě díky schopnosti našich náborářů již od počátku rozeznat technické kvality uchazečů a být jim rovnocenným partnerem v diskusi. 

  •  Pověst na trhu práce je důležitější, než si myslíte. V IT to platí dvojnásob

Že si uchazeči hledají informace o svém budoucím zaměstnavateli asi nikoho nepřekvapí. Reference je i při hledání nové práce stejně důležitá, jako kdekoliv jinde. V IT, zejména pak u těch odbornějších pozic, takové informace komunita aktivně sdílí. IT experti mnohdy nehledají práci, protože musí, ale práci mění, protože chtějí. Důvodů je pro to celá řada, od atraktivity technologií, se kterými mohou v té které firmě pracovat, až po větší benefity či lepší platové podmínky. A právě proto je i zde klíčová dlouhodobá činnost náborářů, kteří by měli sami aktivně image firmy jako dobrého zaměstnavatele budovat v rámci komunity, na kterou se zaměřují. Image pak pracuje za nás, uchazeči o místo se hlásí sami. Není výjimkou, že se na naše náboráře obracejí různí IT specialisté s dotazem, zda bychom nezvážili otevřít pro ně vhodnou pozici.  

  • Neobsazujte jen volnou pozici, hledejte správného zaměstnance

Základem úspěšného náboru zaměstnanců je pochopení, že cílem není jen obsadit pozici, ale obsadit ji správným kandidátem. Nezaměstnávejte každého, kdo vyhovuje po technické stránce. Zaměřte se na takové charakterové vlastnosti, osobnostní rysy a způsob myšlení, jaké odpovídají vaší firemní kultuře. Hledejte lidi, které bude jejich práce bavit a u kterých lze předpokládat, že u vás vydrží. Technikálie se mohou doučit.

  • Potenciál mladých talentů k rozvoji

S volbou správného kandidáta, který souzní s firemní kulturou, jde ruku v ruce i sázka na mladé talenty. Veeam vyrostl ze startupu do společnosti s globálním dosahem i díky tomu, že dáváme velký prostor k uplatnění i lidem bez praxe. Správné nastavení mysli, odhodlání na sobě pracovat a často i energie a potenciál mládí otevírají prostor pro inovace. Ve Veeamu je kultura „vychovat“ si kolegu velmi rozšířená a přináší své ovoce. Z 99 % obsazujeme seniorní role zpravidla lidmi, kteří u nás přirozeně do dané pozice vyrostou. Tímto způsobem získáváme loajální kolegy, kteří si u nás prošli všemi stupni kariérního postupu, a o to lépe mohou do budoucna mentorovat novou generaci našich zaměstnanců.

Značky:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit