Nová verzia prináša zjednodušenie aktuálnych funkcií, zásobu úplných noviniek a najmä výrazné zrýchlenie.

Prechádzanie medzi fotkami bolo vždy v porovnaní s mnohými konkurenčnými programami výrazne rýchlejšie. Program si túto vlastnosť uchováva, nakoľko je to z pohľadu profesionálnych fotografov významná funkcia na šetrenie času. Keď ušetríme na každej fotke čo i len sekundu, je to pri stovkách fotiek významný čas. Zrýchlená je práca so štetcom a indexová tlač je zrýchlená až 12-násobne.

Photo Studio umožňuje prednačítanie náhľadov z adresára, ktorý si na tento účel vyberieme. Táto operácia je hardvérovo náročnejšia a zobrazí sa informácia o jej postupe. Na výber sú dva stupne rýchlosti. Úloha sa dá spracovať na pozadí alebo s plným výkonom. Vtedy sa ale s počítačom reálne nebude dať pracovať, úloha bude ale dokončená výrazne rýchlejšie. Prednačítanie sa týka akéhokoľvek adresára. Nie je viazaná na katalóg a môžeme prednačítať aj nový, napríklad dočasný adresár nejakých fotiek na ploche.

Zmeny pribudli do Katalógu, kde sa dá definovať, akým spôsobom sa budú údaje prednačítať. Jednou z menej náročných činností je prednačítanie iba náhľadov. Photo Studio ponúka možnosť správy servisných dát a je možné dáta mazať alebo určiť vlastné limity obsadenia disku. Dáta nezaberú v porovnaní s veľkosťami fotiek dramaticky veľa miesta. Aj preto je lepšie nechať správu týchto dát na programe, hoci má implementovanú podporu pre manuálne mazanie.

Pre tých, čo fotia do RAW a zároveň JPEGu je tu vylepšenie použitia tejto kombinácie fotiek. Na pravom paneli modulu sa zobrazuje tlačidlo RAW aj JPEG, aby používateľ videl, na akom type súboru práve pracuje a má zobrazený.

Upraviť vyváženie bielej v JPEG nebude s dobrým výsledkom. Vtedy sa dá prepnúť do RAWu a napríklad vyváženie bielej spraviť korektne bez toho, aby sa degradovalo zobrazenie u ďalšieho farebného spektra. Program si voľbu zapamätá a podľa použitých preferencií sa bude správať aj pri exporte.

Program si ukladá upravené fotografie priebežne. Tlačidlo na uloženie nie je potrebné používať, no je priamo vedľa tlačidla Export. Keď nie je vysvietené, používateľ má jasnú informáciu, že zmeny boli uložené a zapracované. Zmena je viazaná na vlastnosť nedeštruktívneho režimu. Ak si prepneme úpravu fotiek do deštruktívneho režimu, tlačidlo Uložiť bude zelené a zmenší sa tlačidlo Export. Vtedy je treba zmeny ukladať klasicky a pri pokuse na prechod do nového obrázku sa zobrazí tradičné dialógové okno. Zmeny totiž neboli automaticky uložené.

V režime Vyvolať je funkcia zvýrazňovača. Takto sa dá na fotografiu napísať nejaká poznámka alebo znázorniť nejaký objekt.

Druhá funkcia je anonymizácia. Pracuje na princípe umelej inteligencie, rozpozná tváre, označí ich výberom a následne sa dajú rozpixelovať.  Na výber je použitý tvar kruh alebo obdĺžnik. Najnovšie Zoner pracuje na rozpoznávaní ŠPZ, ktoré by takýmto spôsobom boli anonymizované. Funkcia pribudne do programu neskôr.

Efekt pixelizácie je síce efektnejší, najistejšie je ale prekrytie plnou farbou s nulovým prechodom. Anonymizáciu môžete spustiť na viac fotografií hromadne. Výsledok môžete následne prechádzaním medzi fotkami skontrolovať a potom potvrdiť a uložiť zmeny do fotiek.

V režime Editor pribudla vylepšená funkcia skvapalnenia. Zaujímavosťou je funkcia tvárových rysov. Tváre sú rozpoznané automaticky a dajú sa naraz upravovať všetky alebo postupne vlastným výberom. Vďaka tomu sa dá osobám pridať úsmev, upraviť veľkosť očí, parametre nosa atď.

Fotografický editor pokračuje s funkciami pre úpravu videa. Teraz je možné video otočiť. Vhodné pre používateľov, ktorí točia cez akčné kamery, no pre chybu gyroskopu zostal záznam otočený dole hlavou. Pribudlo pridávanie fotiek priamo na novú os a na pozíciu ktorú sme pri vkladaní naznačili na pôvodnú os s videom. Textová stopa môže mať informácie načítané zo snímok. Vhodné, ak chceme načítať metadáta. Foto prezentácia (video) môže obsahovať technické detaily o fotkách.

Ilustračné obrázky: Zoner

Prečítajte si aj:

Zoner Photo Studio: 5 krokov na úpravu fotky z mobilu

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.