Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Líder v oblasti kybernetickej ochrany, s prispením českého distribútora ZEBRA SYSTEMS, odovzdal moderné výučbové prostredie pre 120 žiakov v Bagdola Primary School

Acronis Cyber Foundation, nadácia globálneho lídra na trhu s riešeniami kybernetickej ochrany, uviedla, že vybudovala počítačovú učebňu v Bagdola Primary School v Nepále. Dokončenie dlhodobého projektu zameraného na podporu vzdelávania detí z tradične znevýhodnenej komunity, znamená začiatok nových príležitostí pre žiakov, vrátane získavania digitálnych zručností nevyhnutných v dnešnom modernom svete. Vybudovanie učebne finančne podporila aj spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení Acronis v Českej republike a na Slovensku.

V marci 2013 predstavila nepálska vláda plán zameraný na získanie dostupného prístupu k IT vzdelávaniu, ktorý však, bohužiaľ, stále nie je zrealizovaný, keďže z 34 000 verejných a komunitných škôl má počítačovú učebňu len dve až tritisíc z nich.

Organizácia Acronis Cyber Foundation sa preto rozhodla pomôcť zrekonštruovať školu v dedine Rajipur Chaumala s použitím pevnejších stavebných materiálov než pôvodná stavba, ktorá často bývala poškodená častými zemetraseniami. Škola s adekvátnym vybavením a modernými učebnými pomôckami slúži deťom od predškolského veku až po žiakov 5. ročníka.

Škola v Nepále je súčasťou iniciatívy Schools Initiative, prostredníctvom ktorej Acronis Cyber Foundation hľadá vo svete lokality s chýbajúcou vzdelávacou infraštruktúrou a zhoršenými podmienkami na výučbu. Nadácia v jednotlivých projektoch často funguje v spojení s ďalšími IT firmami či mimovládnymi  organizáciami a jej hlavným cieľom je hľadať vhodné komunity, kde deti potrebujú najväčšiu podporu na získavanie vedomostí. Počítačové učebne umožňujúce žiakom rozvíjať svoje IT zručnosti a motivujúce ich k ďalšiemu sebavzdelávaniu sú integrálnou súčasťou tohto úsilia.

 „Každý človek, ktorý chce mať úspech v modernom svete, sa potrebuje naučiť pracovať s internetom. Musí vedieť využívať jeho výhody a tiež sa vyhýbať jeho nástrahám,“ povedal Bahadur Dhami, riaditeľ Bagdola Primary School. „Pre našu školu je dôležité, že poskytuje budúcim generáciám príležitosť na získanie digitálneho vzdelania, vrátane základných počítačových zručností, ktoré dávajú deťom nový zmysel a motiváciu na získanie ďalších užitočných znalostí v ich životoch.“

Spoločným úsilím Acronis Cyber Foundation a projektových partnerov buildOn a Good Neighbors sa podarilo postaviť školu. Jedným zo sponzorov projektu počítačovej učebne bola aj spoločnosť ZEBRA SYSTEMS.

„Využívanie technológií v rámci učebne je kľúčom na získanie technických zručností 21. storočia,“ hovorí Zdeněk Bínek, riaditeľ ZEBRA SYSTEMS. „Je nám cťou byť jedným s partnerov Acronis Cyber Foundation v tomto nepálskom projekte. Som presvedčený, že nová infraštruktúra pomôže miestnej komunite do budúcnosti zlepšiť životy nielen jednotlivcov, ale aj celých rodín.“

Ako dodávateľ efektívnych nástrojov kybernetickej bezpečnosti a ochrany dát poskytol Acronis škole v Nepále aj licencie na riešenie osobnej kybernetickej ochrany Acronis Cyber Protect Home Office. Firma bude tiež poskytovať ďalšie zdroje na rôzne témy, vrátane počítačových technológií, IT bezpečnosti a ochrany súkromia pri výučbe.

Acronis Cyber Foundation dokončila už 12 škôl na celom svete, pričom ďalšie tri sú vo výstavbe a ďalšie tri sú plánované do budúcnosti. Nadácia navyše aj ďalej pokračuje v hľadaní nových partnerov pre budúce projekty. Záujemcovia sú vítaní na foundation@acronis.org.

Značky: