Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od začiatku marca do konca apríla sa zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu desaťkrát stretli s odborníkmi v regiónoch aj v hlavnom meste, aby spoločne prediskutovali navrhovaných šesť priorít Agendy 2030 pre Slovensko.

Výsledky tzv. participatívneho procesu predstavilo dnešné tretie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, po ktorom budú priority pripravené na konzultáciu s rezortmi.

 „Prácu na tejto mimoriadne dôležitej agende zahájil už môj predchodca Peter Pellegrini, mojou snahou bude kontinuálne nadviazať na rozbehnuté aktivity a procesy,“ vyhlásil vicepremiér Richard Raši. K pokračovaniu aktivít v oblasti Agendy 2030 uviedol, že „schválením priorít vládou a ich júlovým predstavením v OSN sa naša práca nekončí, skôr začína. Mojou ambíciou je pretaviť tieto priority do plnohodnotnej stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorú by vláda mohla schvaľovať približne na jar budúceho roka.“ Dodal, že pôjde o komplexný strategický dokument, reflektujúci napríklad kvalitu života, životného prostredia, alebo hodnotovú orientáciu našej krajiny.

Šesť priorít pre rozvoj Slovenska do roku 2030, o ktorých bude v máji rokovať Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj:

  • Smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
  • Vzdelanie pre dôstojný život,
  • Dobré zdravie,
  • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
  • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
  • Právny štát, demokracia a bezpečnosť.

„Ide o agendu, ktorá má ísť naprieč politickým spektrom, ale aj naprieč vládami, ktoré sú tu a ktoré tu budú, pretože ide o agendu smerujúcu k roku 2030. Preto som rád, že sa nám podarilo nastaviť ciele, ktoré nie sú politicky pravicové či ľavicové, konzervatívne alebo liberálne, ale sú to ciele, na ktorých sa zhodla občianska spoločnosť,“ povedal R. Raši.

Obsahovú náplň šiestich priorít pomohli dotvoriť práve cenné vstupy získané počas diskusií so zástupcami neštátnej sféry, ako sú reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení (zainteresovaní aktéri).

Priority vychádzajú zo 17 cieľov udržateľného rozvoja, obsiahnutých v strategickom dokumente Agenda 2030 OSN pre udržateľný rozvoj. Slovensko si vybralo cestu združenia viacerých cieľov do menšieho počtu národných priorít, relevantných pre našu krajinu, a v júli 2018 ich bude prezentovať na Politickom fóre na vysokej úrovni OSN v New Yorku.

Značky: