Nástrojov na využívanie umelej inteligencie je obrovské množstvo, nakoľko sa s nimi doslova roztrhlo vrece a umelá inteligencia je dneska v kurze.

Kto chce preskočiť dlhší úvod k problematike umelej inteligencie, kresleniu obrázkov, autorských práv a ďalších súvisiacich bodov, konkrétne tipy na webové aplikácie nájde v sekcii 5 aplikácií, ktoré to nakreslia za vás.

Uvidíme, aký zmysel bude mať využitie týchto nástrojov v budúcnosti. Dnes sa profilujú ako jednoúčelové nástroje, či už vo forme samostatnej aplikácie alebo vo forme istého začlenenia do existujúcich webových aplikácií. Napríklad ide o vytváranie prehľadov z emailových správ alebo z rôznych porád či napríklad pomoc pri kódovaní alebo generovaní obrázkov.

ai generated imagesZdroj: TOUCHIT
Toto vygeneroval nástroj Microsoft Bing Creator

Práve téma obrázkov je to, čo nás v tomto článku bude zaujímať a zatiaľ sa javí, že umelá inteligencia ešte potrebuje pár lekcií z kreslenia. Skôr, než si predstavíme jednotlivé služby, je vhodné sa pozastaviť pri pojme umelá inteligencia. V tomto článku sa bude skloňovať viackrát a otázkou je, či ide naozaj AI alebo ide o strojové učenie? Mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že zatiaľ sa o umelej inteligencii nedá hovoriť.

Nemá žiadne vedomie, minimálne nie také, aby sme sa ho obávali a zatiaľ je to len nástroj, ktorý veľmi zjednodušene povedané pospája to, čo už niekde videl. Niekedy je tvorba takéhoto nástroja naozaj základná a vo svojej podstate ide o nutnosť upozornenia na fakt, že zatiaľ umelá inteligencia nič svoje nevymyslela. Nám sa obsah javí ako unikátny, avšak na základe miliónov vzoriek vhodne pospájaných vygenerovala niečo pre nás nové.

Základom je príbeh

Takto sú nastavené algoritmy jednotlivých nástrojov a na základe obrovského množstva, či už obrázkov alebo textov, prípadne inej analýzy, sa vytvára dojem z nového obsahu. Tento obsah je pravdaže pre nás nový a v mnohom aj unikátny, ale myslíte na to, že mu môže chýbať príbeh. Čo konkrétne máme pod týmto vyhlásením na mysli?

Predstavte si situáciu kedy si kupujete dielo od známeho či menej známeho maliara. Kupujete si zároveň jeho drahocenný čas. Jeho príbeh, jeho osobný vklad do daného diela a toto je to, čo vás mnohých zaujíma. Nie je to len obraz samotný. Samozrejme, aj ten budete hodnotiť vizuálne, umelecky, ale potrebujete vedieť, kto niečo takéto nakreslil. Potrebujete poznať osobnosť tohto človeka a to zatiaľ nástroje, ktoré využívame či už na generovanie textov alebo obrázkov nemajú.

Ilustračný obsah

Rozhodne sa nedá povedať, že generovanie obrázkov by nebolo užitočné. Práve naopak. Je to užitočná činnosť, keď chcete niečím zaujať a chcete, aby niečo zaujalo vás. Tiež ju treba použiť na to, aby ste našli originálny prvok v jeho výtvore. V mnohých prípadoch môžete využiť umelou inteligenciou generované obrázky ako rôzne ilustračné podklady.

Sú internetové magazíny, ktoré v rámci titulných fotografií využívajú práve takéto obrázky. Nemajú za cieľ vytvoriť dokumentárny obrázok, ale chcú podkladový obrázok k téme, ku ktorej sa obrázok hľadá ťažko. Sami ste si možno takouto situáciou prešli, či už pri tvorbe článkov, možno webových či powerpointových prezentácií vo vašej firme.

Vymýšľa si

Na základe prečítania predchádzajúcich riadkov už viete, že nazvať niečo vymyslením nie je úplne tak pravdivé. Je ale celkom prirodzené, že aktivity, ktoré vykonávajú servery, musíme nejako nazvať. A tak im pripisujeme slová, ktoré používame pri ľuďoch. Aktivitu, ktorú vytvárajú je veľmi podobná tej ľudskej. Predstavte si napríklad potrebu nakresliť nejaký obrázok, ktorý ste v minulosti museli zadať grafikovi. Nešlo o jednoznačný obrázok na danú tému s konkrétnym produktom.

Takisto by vám nepomohlo odfotiť konkrétne prostredie. Chceli ste možno ako ilustráciu pre vašu knihu vymyslieť obrázok, ktorý by charakterizoval tajomno, prales, možno cudziu planétu. Nájsť toto na internete v klasickom vyhľadávači obrázkov alebo fotobanke je nereálne. Potrebovali ste na to grafika, ktorý by niečo na základe vašich „kľúčových slov“ kresbu vymyslel.

Keby išlo o ilustráciu ku knihe, možno by si danú knihu musel aj prečítať, alebo by na základe vášho rozprávania odhadoval tak ako umelá inteligencia na základe kľúčových slov a niečo vytvorila. Ak sa bavíme o tom, že umelej inteligencii trvalo až pol minúty, kým vám nakreslila sci-fi obrázok ženy na Marse, tak si predstavte koľko by to trvalo nejakému grafikovi. Určite by to bolo niekoľko hodín.

V tomto smere dostávate od nástrojov podobného typu naozaj unikátny obsah, ktorý bude užitočný a v mnohom vás rozhodne očarí. Stále musíme zohľadniť aj to, že tieto aplikácie sú naučené na obrovskej množstve vzoriek, kresieb a rôznych štýlov. Preto aj niektoré nástroje ponúkajú vybrané štýly a vy sa rozhodnete, či chcete použiť fotorealistický dizajn, olejové farby alebo to má byť nejaká skica prípadne sa má výtvor podobať na štýl Pabla Picassa.

ai generated imagesZdroj: TOUCHIT
Stablecog s iným modulom ale rovnakým zadaním ako na obrázku vyššie

Ruky mimo telo už minimálne

Niežeby sa o umelej inteligencii hovorilo až v roku 2023. V skutočnosti ju poznáme už niekoľko rokov, avšak bola viac-menej terčom možno akademických debát. V laickej rovine skôr terčom posmeškov a to práve možno v spojitosti s generovaním obrázkov. V minulom roku sme mohli vidieť množstvo nástrojov, ktoré sa snažili premeniť strojové učenie z voľne dostupných obrázkov na internete pod svoju strechu. V častých prípadoch boli výsledkom nekonzistentné obrázky, ako napríklad dvojitá tvár, oči navyše alebo posunuté do neprirodzenej pozície či ruka vychádzajúca mimo telo alebo neprirodzene zakrivená.

Z nášho pozorovania sa dá hovoriť o tom, že práve tvorba ľudí bola najväčšou výzvou pre nástroje tohto typu. Zadaním do popisu čo chcete nakresliť ste mohli vybrať správne kľúčové slová, no povedzme dopravný prostriedok bol nakreslený pomerne presne, ak ide o futuristickú predstavu daného nástroja, avšak osoby v ňom sediace mali až neprirodzene deformované tváre. To celkový dojem pokazilo a obrázok by bol pravdepodobne nepoužiteľný.

Nutné ale dodať, že v posledných mesiacoch sa nástroje vylepšovali a v skutočnosti až ChatGPT 3.5 spôsobil veľkú diskusiu okolo umelej inteligencie aj v očiach bežných používateľov. Teraz si ju mohol vyskúšať každý a konverzácia s takouto formou umelej inteligencie bola nadmieru prekvapivá.

Problém však bol, že ide o nástroj, ktorý podobne ako pri kreslení obrázkov má spájať určitý druh informácií tak, aby konzistentne dával čo najväčší zmysel. To že ste mohli naraziť na rôzne vymyslené texty bol fakt a bola to zároveň najväčšia obava odborníkov. Zároveň sa tým potvrdilo, že vyhľadávače v tej klasickej podobe ako ich poznáme, ešte nie sú stratené.

ai generated imagesZdroj: TOUCHIT
Nástroj Stablecog v režime 22th Diffusion

Situácia dnes

Hovoriť o dokonalosti je predčasné, avšak míľový pokrok je určite viditeľný. Nástroje sa dajú veľmi dobre použiť. Dostanete nádherné obrázky, ktoré rozhodne zaujmú, možno nebudú patriť medzi originálne, možno nebudú mať príbeh, ale budú sa dať veľmi dobre použiť. A práve toto je oblasť, ktorá vám bude ku prospechu.

Možnože nie každý bude potrebovať analytické nástroje alebo vytváranie rôznych rešerší, pretože to, čo nám koľko razy chýba, sú práve rôzne sprievodné materiály alebo ilustrácie. V tomto smere by sa dalo trošku preháňať a povedať, že súčasné nástroje sú priam dokonalé na to, aby ste behom niekoľkých sekúnd či desiatok sekúnd získali skutočne použiteľné ilustrácie na akúkoľvek tému.

Autorské práva

Pri ich používaní treba mať na zreteli aj ochranu autorských práv. Na základe licenčných podmienok, ktoré sa pri jednotlivých nástrojoch líšia, si treba všímať, či sú obrázky voľne dostupné a môžete ich používať napríklad aj na komerčné účely. V niektorých prípadoch môžete využívať na komerčné účely len tie obrázky, ktoré boli vytvorené v rámci plateného členstva daného nástroja. Existuje ale napríklad nástroj Microsoft Bing Creator, ktorého obrázky majú ochranný vodoznak a môžete ich používať voľne.

Súkromie

Podobne ako pri modeli ChatGPT, aj tu si treba byť vedomý, že voľne dostupné nástroje nechránia vaše súkromie majú ochranné algoritmy, ktoré vám neumožnia, či už zodpovedať konkrétnu otázku alebo pravdepodobne nakresliť čokoľvek si zažiadate. Zrejme teda nepomýlite umelú inteligenciu tým, aby vám nakreslila čo najpresnejší návod na výrobu niečoho nepovoleného.

Všetko, čo si necháte nakresliť bude môcť byť poskytovateľom využité na jeho analytické účely. Myslíte na to vopred. Na základe skôr medializovaných prípadov už vieme, že v prípade vážnejších situácií, ktoré ohrozujú zdravie človeka, sa vyšetrovacie orgány dostanú k údajom, ktoré ukážu konverzáciu konkrétneho človeka s nástrojom umelej inteligencie. Svoje o tom vedia aj vedúci pracovníci firmy Samsung, ktorí zistili, že ich zamestnanci si umelou inteligenciou pomáhajú pri kontrole programovacích kódov.

Energie – horšie ako Bitcoin?

Vždy, keď príde na trh nová technológia, pripadá jedna časť diskusie aj na otázku energií. Inak tomu nie je ani v tomto prípade a tak útoky na Bitcoin ako globálny inštitút zlého využitia energie máme za sebou. Pred sebou teraz máme tieto generatívne nástroje. Experti zatiaľ vo všeobecnosti varujú nad hromadným používaním takýchto nástrojov a chcú len upozorniť, že ide o doplnkový program, ktorý by mal pomáhať používateľom pri dosahovaní ich cieľov. Nemal by to byť však úplne primárny nástroj, ktorému budú slepo dôverovať a rovnako slepo odovzdávať svoje idey.

Môžeme hovoriť aj o obrovskej energetickej náročnosti, ktorú len ťažko vysvetliť a ťažko si ju vieme predstaviť. Skúsme sa na to pozrieť z jednoduchšieho pohľadu. Samotné servery, ktoré používajú takúto generatívnu umelú inteligenciu, alebo teda nástroje na generovanie textov či obrázkov, bežia na obrovských serverových farmách.

Len pri ich učení muselo byť vynaložené obrovské množstvo energie, aby prehľadali takpovediac celý dostupný internet a zatriedili si informácie, ktoré budú následne môcť používať. Teraz si predstavte, že vám takýto nástroj dá odpoveď na akúkoľvek otázku v priebehu niekoľkých sekúnd. Aká veľká výpočtová sila musí za touto technológiou stáť, aby ste dostali odpoveď na akúkoľvek po otázku behom niekoľkých sekúnd.

Ohromné množstvo materiálov po celom svete, či už obrazových alebo textových, by nebolo v ľudských možnostiach zatriediť. Stroje to však urobili za nás a svoju daň v podobe elektrickej energie a jej enormného dopytu si však vypýtali. Skúste si teraz predstaviť, že umelá inteligencia už je niečo naučená a milióny ľudí chcú mať o sekundu odpoveď na akýkoľvek ich problém. Odborníci sa na dátach zatiaľ nezhodnú.

Bude to aj tým, že žiadne konkrétne analýzy ešte nemáme a môžeme sa o energetickej náročnosti len dohadovať. Je pravda, že dohady idú správnym smerom a číslo bude enormne veľké. Také niečo sa deje, ale aj v podobe cloudových služieb. Aj tie musia obhospodáriť množstvo používateľov a jednotlivé disky, ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu a sú pre vás vždy dostupné. To za cenu obrovského dopytu po elektrickej energii.

Podobne ako cloudové služby ani generatívna umelá inteligencia nie je izolovaný systém a bežia v dátových centrách na celom svete. Otázka elektrickej energie je teda rozdistribuovaná pre celé centrá a tie fungujú na vyvažovaní a jednotlivých dopytoch počas dňa. Či už ide o zápis údajov na disk smerom od používateľov alebo sťahovanie dát, prípadne 3D objektov v cloude alebo napríklad on-line hranie, stále hovoríme o prenajatom serverovom čase.

Vo svojej podstate sa nebuduje farma superpočítačov, ale umelá inteligencia už beží na dátových centrách, ktoré dokážu distribuovať výkon podľa potreby. Samozrejme, čím väčšia potreba bude, tým väčšiu záťaž budú konkrétne datacentra do elektrickej sústavy produkovať. Myslíme si, že tu je situácia priaznivejšia a pri prvotnom porovnaní s Bitcoinom vychádza umelá inteligencia aspoň letmým pohľadom energeticky úspornejšie.

Kým v prípade bitcoinových fariem išlo o samostatné projekty, tak tu sa dá hovoriť o integrácii služieb pod existujúcu infraštruktúru. A ešte posledná poznámka na margo Bitcoinu. Ťažobné spoločnosti využívali vo veľkej miere aj obnoviteľné zdroje elektrickej energie tým, že vyžadovali obrovský výpočtový výkon, ktorý sa im musel vrátiť. Bolo by pre nich samotných nerentabilné využívať klasické zdroje. Hoci podľa lokalít a pravdepodobne najviac v Číne išlo o zdroj z uhoľných elektrární.

5 aplikácií, ktoré to nakreslia za vás

Piatou aplikáciou do pomysleného počtu je už spomenutý Bing Creator. Skôr ako sa pozrieme na jednotlivé nástroje, je dobré vedieť ako s nimi komunikovať a ako vlastne zadávať to, čo chcete nakresliť. V tomto prípade odporúčame stále používať anglicky jazyk a dokonca môžete využívať aj výrazy, ako surprise me, čo znamená prekvap ma. Nástroj vygeneruje niečo na základe svojho „uváženia“.

Nie je potrebné začínať slovom nakresli. Postačia vyslovene kľúčové slová, z ktorých sa poskladá výsledná idea vášho obrázku. Typicky tak môže ísť napríklad o slova ako útes, voda, korytnačka a doplníte to napríklad slovom cyberpunk. Takto ste zároveň definovali istý spôsob, ako má byť prezentovaný obrázok a v akom štýle očakávate jeho vytvorenie. Zároveň ste nástroju dodali potrebné kľúčové slová na to, aby sa dal vygenerovať obsah.

NightCafé

Predstavenie jednotlivých nástrojov začneme pravdepodobne najšpičkovejšou aplikáciou, ktorú sme zatiaľ v umelej inteligencii na kreslenie obrázkov našli. Je to dané aj tým, že zlučuje niekoľko modelov, ktoré sa zaoberajú kreslením obsahu. Využívať môžete Stable Diffusion, DALL-E 2, Coherent, Artistic alebo Style Transfer.

Na základe jednotlivých obrazových charakteristík je tu možnosť lepšie sa rozhodnúť a vybrať konkrétny modelovací algoritmus. Iný si vyberiete pri tvorbe objektov napríklad ako 3D objekty na navrhovanie domov alebo vonkajšieho prostredia a iný zase zvolíte pri pokuse o nakreslenie fantastického sveta, či rozprávkovej scenérie. V rámci jednotlivých modelov máte na výber aj niektorú z ich verzii. V každom prípade toto je nástroj, s ktorým vytvoríte úžasné obrázky a odporúčame ho použiť.

Pri vašej spokojnosti alebo videniu potenciálu, ponúka aj prémiové možnosti a na jej plné využitie je pochopiteľné, že ju bude treba istým spôsobom platiť. Rovnako aj tu sa používajú kredity a môžete si zakúpiť 100, 200 či povedzme 1400 kreditov. Medzi výhody patrí napríklad generovanie istého počtu obrázkov.

V prípade najlacnejšieho z tohto kreditového konta so sumou 4,79 USD za mesiac získate doplnkové nástroje, odstránenie reklamy a tiež môžete využívať rôzne nástroje na pozastavenie či opätovné pokračovanie v generovaní obrázka. Detaily sú veľmi dobre popísané na stránke NightCafé.

Generovanie obrázka trvá niekoľko sekúnd, prípadne niekoľko desiatok sekúnd. Všetko závisí od aktuálneho vyťaženia servera. My sme používali verziu, ktorú nebolo treba platiť. Využívať môžete aj rôzne štýly, ktoré majú svoje charakteristické pomenovanie a na obrázkoch presne vidíte na čo sú vhodné. Či už chcete robiť portrétovú fotografiu, sci-fi svet, fotorealisticky štýl, prípadne rôzne fiktívne zvieratá alebo príšery, či fantasy svet alebo anime grafiku prípadne štýl olejomaľby. Je z čoho vyberať.

ai generated imagesZdroj: TOUCHIT
NightCafé a dostupné štýly

Link: creator.nightcafe.studio/studio

Dream by Wombo

Na tomto webe si môžete nechať nakresliť v rámci bezplatného používania vždy jeden obrázok. Prémiové členstvo, ktoré stojí 9,99 USD za mesiac, umožňuje vytváranie 4 náhľadov, z ktorých sa dá ďalej vyberať a môžete ich prípadne upravovať. Medzi doplnkové funkcie patrí napríklad slovná úprava obrázka. Typicky môže ísť o zmenu farby alebo podobizne niektorého z objektov. Napríklad si môžete zvoliť prefarbenie objektu alebo grafickú zmenu štýlu.

Nástroj sa dá veľmi dobre použiť, avšak v prípade obmedzeného používania sa môže stať, že budete čakať niekedy niekoľko desiatok sekúnd na vyhotovenie vášho návrhu a popravde je potrebné sa pohrať aj s kľúčovými slovami, nakoľko kresby pôsobia niekedy až príliš rozprávkovo.

Tí z vás, ktorí sa zaujímajú o NFT, tu nájdu vhodný nástroj na kreslenie grafiky alebo sérií ilustrácií. Takisto môžete transformovať fotografie do kreslenej podoby a všetky výtvory z tohto nástroja sú voľne k dispozícii.

ai generated imagesZdroj: TOUCHIT
Dream AI a jeho možnosti

Link: dream.ai/create

Hotpot

Toto je nástroj, ktorý tvorí ucelené miesto na vytváranie vašich kreatívnych nápadov, či už ide o čisto generovanie obrázkov alebo o ich vylepšovanie. Súčasťou je nástroj na generovanie grafiky, všeobecnej alebo so špecializáciou na portrétovú fotografiu. Okrem toho sú tu nástroje na upscalovanie fotografie a obrázkov vo všeobecnosti. Ak potrebujete previesť grafiku do vyššieho rozlíšenia v čo najlepšej kvalite, na upscaling sa dá využiť aj nástroj s názvom Upscayl a je zadarmo. Pozor, budete potrebovať silnejšiu grafickú kartu. S integrovanou grafikou si na výsledky počkáte dlhšie, niekoľko desiatok sekúnd až minút.

Časť výbavy tohto servera je spoplatnená, prípadne sú za poplatok ich pokročilejšie funkcie. AI Art Generator sa dá využiť zadarmo v prípade tvorby jedného obrázka, no nebude mať komerčne použiteľnú licenciu. To je možné až od prémiového členstva. Pri každom generovaní vidíte, koľko kreditov vás daná akcia stojí a máte možnosť sa rozhodovať, čo chcete a čo si nechcete do generatívneho procesu zapojiť.

Funguje podobne ako ostatné weby – zadáte kľúčové slová a stlačíte tlačidlo, ktoré vytvorí výslednú grafiku. Tu chceme ešte upozorniť na zaujímavý nástroj ako AI Photo Colorizer, ktorý umožní vytvoriť farebné fotografie s čiernobielych. Funguje to na prekvapenie dobre, posúďte to sami na nižšie uvedených obrázkoch, ktoré sme testovali z vlastnej zbierky.

Link: hotpot.ai

Stablecog

Fantastická služba, z ktorej dostanete naozaj maximum a použiť môžete aj vlastné obrázky. Dôležitým prvkom bude aj v tomto prípade zadanie kľúčových slov. A nebojte sa ich zadať čo najviac. Na vytvorenie obrázku v konkrétnom štýle potrebujete vybrať kresbový režim a na základe neho sa bude každý jeden výtvor spracovávať. Využiť môžete model Luna, Stable, OpenJourney, Waifu, Arcane či napríklad Ghibli. Najlepšie to popisujú obrázky, ktoré vidíte v článku.

Na tvorbu dostanete zo začiatku 100 kreditov ktoré sa dajú využiť na generovanie. Jedno použitie stojí 4 kredity a nástroj poskytne 4 obrázky. Prechádzať si môžete aj galériu hotových výtvorov alebo sledovať aktuálne tvorené obrázky v režime Live. Kliknutím na hotové obrázky môžete zistiť, z akých kľúčových slov bol vytvorený. To je dobrá pomôcka na to, aby ste lepšie pochopili, čo treba zadať na vstupe a mohli nasmerovať umelú inteligenciu tým správnym smerom.

ai generated imagesZdroj: TOUCHIT
Nástroj Stablecog v režime 22th Diffusion

Link: stablecog.com

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.