Už dnes je umelá inteligencia schopná odbremeniť vás od mnohých rutinných činností a jej možnosti sa javia ako nevyčerpateľné, tvrdí Erik Melicher (EM), expert spoločnosti SAP Slovensko.

TI: Povedzme, že som manažér, ktorý zo všetkých strán počúva, ako mu umelá inteligencia dokáže pomôcť zlepšiť fungovanie jeho firmy. Poviem si, OK, poďme do toho. Ale kde začať?

EM: Odporúčal by som mu racionálny prístup s chladnou hlavou. Aj v prípade AI platí, že je lepšie začať starostlivým výberom konkrétnych používateľských prípadov, ktoré viem, že by mi mohli priniesť úplne jasne stanovené, vopred známe výhody. Typicky ide o jednoduché, opakujúce sa činnosti, ktoré sú riešené neefektívne, odčerpávajú množstvo ľudských zdrojov a aktuálne pôsobia ako slabé miesta v spoločnosti. Môžem garantovať, že na mnohé z nich už SAP má hotové riešenia, ktoré môže takto zmýšľajúci manažér zvážiť a rozhodnúť sa ich implementovať.

Erik Melicher, expert spoločnosti SAP Slovensko.
Erik Melicher, expert spoločnosti SAP Slovensko.

TI: Čo konkrétne teda môže umelá inteligencia dnes už za mňa vyriešiť?

EM: Napríklad vám dokáže pomôcť vybrať obchodné prípady, ktorým má zmysel sa venovať. Volá sa to Salescloud Opportunity Scoring. Toto riešenie prostredníctvom minulých predajov predpovedá pravdepodobnosť úspechu budúceho obchodu. Alebo si môžete ako HR manažér nechať pripraviť detailný profil hľadaného kandidáta na konkrétne miesto aj so setom otázok na pohovor s uchádzačmi. Prípadne vám ako zamestnancovi na základe vášho zaradenia dokáže AI plánovať ďalšie vzdelávanie a celkový talent management. Nebude sa o to musieť starať personalista. To sú typické príklady softvérových nástrojov, kde už dnes má AI pevné miesto.

TI: A kde si to miesto ešte len hľadá?

EM: Nielen v podnikaní spôsobí rozšírenie AI podobnú situáciu, aká sa odohrala v 90. rokoch pri zavádzaní internetu. Už dnes mení umelá inteligencia biznis modely, to, ako sú vykonávané rozhodnutia a ako sú optimalizované obchodné procesy.

V súčasnosti aj vzhľadom na stav vývoja AI ešte nevieme presne určiť, kde sú limity jej použitia a či nejaké vôbec existujú. To ukáže až budúci vývoj a čas. Každopádne, jej možnosti sa javia ako nevyčerpateľné. Aj my aktuálne máme už viac ako 130 nástrojov, ktoré využívajú AI a postupne ju chceme integrovať naprieč celým SAP portfóliom. AI úplne zmení prístup práce s našimi riešeniami.

TI: Nebolo by však vhodné nejaké limity nastaviť?

EM: Samozrejme áno a už sa to aj deje. SAP bola jedna z prvých európskych spoločností, ktorá sa problematikou etickej AI začala zaoberať. Vytvorili sme set pravidiel, usmernení a techník, ktoré sú detailne rozpracované v dokumentoch SAP Global AI Ethics Policy a SAP Guiding Principles for AI. Každopádne, nie každý má podobný prístup, a preto vidíme, že určité formy regulácie sa už pripravujú a musia byť zavedené aj na nadnárodnej úrovni.

TI: Ako môže zamiešať kartami generatívna AI?

EM: To je zrejme pre bežného používateľa najatraktívnejšia podoblasť celkovej umelej inteligencie. A ani sa nečudujem, pretože pracuje principiálne najmä na vstupe, ktorý reprezentuje spracovanie a porozumenie ľudskému jazyku, či už formou písaného textu alebo hovoreného slova. Takže jej typickým prejavom je napodobenie medziľudskej interakcie – niečo ako asistent, ktorému môžete povedať svojimi slovami požiadavku a on ju vykoná. A presne takto sa bude v budúcnosti komunikovať aj s podnikovým softvérom – AI bude ako váš najšikovnejší kolega, ktorému poklepete na plece, niečo sa ho spýtate a dostanete odpoveď. A bude reagovať nielen na vaše slová – digitálny asistent, v prípade SAP-u sa volá Joule, bude vedieť aj to, čo máte na mysli. Odpovede čerpá z množstva obchodných dát, textov, obrázkov a poznatkov z celého portfólia SAP i zo zdrojov tretích strán.

TI: Kto mi ako zodpovednému manažérovi ale bude garantovať, že sa generatívna AI nepomýli alebo mi dokonca nebude podsúvať chybné informácie?

EM: Stopercentná garancia v prípade generatívnej AI aktuálne nie je. Problém s halucináciami je známy fakt. Každopádne už dnes množstvo odborníkov pracuje na tom, aby sa tento handicap čo najviac do budúcnosti eliminoval, aj keď je to veľmi ťažká úloha. Okrem toho kľúčovým faktorom v prípade AI sú aj vstupné dáta a kontrola nad tým, aby nedošlo k ich zámernému zneužitiu. Aby dávala požadované výstupy, musíme garantovať korektné vstupy, nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.

No a na záver celospoločenský tlak, prijatá budúca legislatíva prinúti spoločnosti, ktoré ju vyvíjajú alebo predávajú služby na nej založené, aby garantovali a prevzali zodpovednosť za to, že jej výstupy budú spoľahlivé, správne a nebudú ohrozovať zákazníka.

TI: A čo ochrana samotných dát, na ktorých sa AI trénuje?

EM: Za SAP môžem potvrdiť, že v tomto smere sme veľmi konzervatívni. Pristupujeme k tejto téme s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou. Garantujeme firmám, že nevyžiadaný prístup k ich produktívnym dátam nie je za žiadnych okolností možný. Každý zákazník má svoje dáta, ktoré sú chránené a nikto iný k nim nemá prístup. Na natrénovanie modelu využívame nami generované testovacie dáta, respektíve k natrénovaniu dochádza až v prípade nasadenia u samotného zákazníka.

TI: Čo by mohol v oblasti umelej inteligencie priniesť rok 2024 a kam sa vôbec jej vývoj bude uberať?

EM: Na základe tlaku trhov z dôvodu vysokých investícií do inovácií a rozvoja oblasti AI v tomto roku, bude vývoj pomerne rýchly a budeme svedkami mnohých zaujímavých oznámení. Samozrejme, je dôležité chápať, že nie všetko bude okamžite prijaté a pretavené do praktického využitia. Aj napriek tomu, že umelá inteligencia mení zaužívané stereotypy fungovania firiem, má biznisový svet svoje špecifiká. V krátkodobom horizonte jedného roka preto nedôjde k dramatickým zmenám. No z dlhodobého hľadiska zmení aktuálny model fungovania v každom odvetví. Ako som už raz spomenul, potenciál a prínosy AI sa už dnes javia ako obrovské.

Za TOUCHIT sa rozprával Ondrej Macko

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.