Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Investície do firiem, či odpredaje podielu spoločností, ktoré podnikajú v online prostredí sú stále atraktívnejšie pre veľkých medzinárodných investorov. Dôkazom je odpredaj platformy Obedovat.sk indickej firme za 2,44 milióna eur, či nedávna zmena majiteľa Mall.cz a Heureka.cz za neuveriteľných 200 miliónov eur. Podľa čoho ale určiť správnu hodnotu online biznisu?

„V skutočnosti je oceňovanie hodnoty akéhokoľvek podniku pomerne komplikovanou úlohou. Pri posudzovaní hodnoty podniku sa neprihliada iba na súčasný stav, ale aj na potenciál rastu podniku,“ hovorí Branislav Vaculčiak, zakladateľ portálu Indexpodnikatela.sk

Ako sa pozrieť na online biznis?

Hodnotu podniku môžeme vyčísliť napríklad tzv. trhovým spôsobom, ktorá sa rovná súčasnej hodnote budúcich ziskov podniku. V tomto prípade zohľadňujeme tržby a náklady spoločnosti za obdobie niekoľkých rokov a úrokovú mieru. Hodnotu akciovej spoločnosti môžeme vyčísliť podľa takzvaného P/E koeficienta (price earning ratio), kde porovnávame cenu akcie (kurz) a zisk na akciu. Na to, aby bol znalec schopný oceniť hodnotu podniku, potrebuje nazrieť hlbšie do firmy ako len do jej účtovnej závierky.

„Online biznis je špecifický v tom, že jeho hlavná hodnota nespočíva v počte budov, strojov, zariadení či iného hmotného majetku, ktorý vlastní. Pravdou je, že aj malá firma s piatimi počítačmi v prenajatých priestoroch, dokáže vybudovať niekoľko miliónový online biznis,“ hovorí Branislav Vaculčiak, zakladateľ portálu Indexpodnikatela.sk. Ocenenie takéhoto podnikania je preto oveľa náročnejšie, pričom treba zohľadniť veľa nehmotných aspektov.

Podľa čoho sa riadiť pri stanovení ceny?

Na Slovensku môžu znalci použiť len tie metódy, ktoré menuje a upravuje zákon, konkrétne Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku. „Prostredníctvom znalca tak môžete využiť majetkovú, podnikateľskú, likvidačnú, kombinačnú a porovnávaciu metódu,“ hovorí Branislava Vaculčiak z Indexpodnikatela.sk

Nezabudnite na svojich akcionárov

Je samozrejmé, že podnik neexistuje iba sám pre seba, ale je to mechanizmus, ktorý je riadený a zviazaný množstvom záujmov, pričom ich nositeľmi sú zainteresované strany, ktorými sú akcionári, potenciálni akcionári, zamestnanci, zákazníci alebo aj veritelia.

Koho záujmy uprednostniť? V zmysle teórie riadenia hodnoty sa majitelia firiem sústreďujú vo veľkej miere na akcionárov, prípadne potencionálnych akcionárov, čo prirodzene maximalizuje hodnotu aj ostatných zainteresovaných strán.

Odpoveď na otázku ako oceniť online biznis teda spočíva vo využití jednej z mnohých metód oceňovania hodnoty podniku, pričom treba zahrnúť aj nároky zainteresovaných strán. Vlastníci  firiem, ktorí do svojho online biznisu vidia najviac, môžu získať všetky potrebné informácie na jeho ocenenie. Je to však pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje svoj čas a zohľadnenie veľkého množstva faktorov. No výsledok často stojí za to.

Značky: