Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Veľa ľudí si ponecháva na bežnom účte vyšší objem svojich peňazí. Niekedy je však dobré prehodnotiť, ako a kde sú uložené úspory. Správne rozloženie financií totiž umožní peniaze lepšie zhodnotiť a rýchlejšie si tak splniť svoje sny a priania.

5 rád ako efektívne investovať

Úspory je možné uložiť rôzne, často však ležia bez väčšieho úžitku na bežnom účte. Praktické je s vytvoreným kapitálom pracovať a rozumne ho investovať.

 1. Ujasnite si, čo chcete

Nielen investovaný objem je dôležitý. Zamyslite sa aj nad tým, ako dlho nebudete investované prostriedky potrebovať, aký výnos očakávate a aké riziko ste ochotný podstúpiť. Podľa toho Vy alebo Váš poradca vyberie vhodné investičné produkty pre Vás osobne.

 1. Čo s 50 EUR?

Aj s menším objemom máte otvorený svet investovania. Podielové fondy sú dostupné už od 15 eur mesačne. Na menšej čiastke si tak môžete investovanie vyskúšať a postupne využívať viaceré produkty. Podľa Slovenskej asociácie správcovských spoločností majú Slováci v podielových fondoch zainvestovaných spolu viac ako 6 miliárd eur.

 1. Ako uložiť 10 000 EUR?

Čím vyšší objem chcete investovať, tým dôležitejšie je rozložiť svoju investíciu do rôznych tried aktív (akcie, dlhopisy, atď.), regiónov, odvetví. Prípadný pokles jednej akcie alebo dlhopisu tak výrazne neohrozí celú investíciu, naopak, nárast napríklad určitého regiónu sa premietne do celkovej investície.

 1. Nechávajte si niečo „bokom“

Myslite v dlhodobej perspektíve. Nastavte si trvalý príkaz (hoci aj na malú sumu), ktorá Vám postupne vytvorí pevný základ do budúcnosti, napríklad deťom na vysokú školu alebo na Váš dôchodok.

 1. Kontrolujte si pravidelne svoje finančné zdravie

Čím lepší prehľad máte, tým lepšie viete reagovať na zmeny a neočakávané situácie. Ak si s tým neviete poradiť, využite skúsenosti svojho bankového poradcu. Pomôže vám usporiadať Vaše plány a premietnuť ich do konkrétnych riešení.

Myslite na svoju budúcnosť už dnes

Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov, ktorý si pripomíname 19. apríla pri príležitosti narodenia Abrahama van Ketwicha, zakladateľa prvého investičného fondu.

Poradcovia v pobočkách ČSOB záujemcom radi pomôžu pri výbere vhodného investičného riešenia zodpovedajúceho potrebám a porozprávajú sa o detailoch jednotlivých produktov.

ČSOB pravidelne obohacuje svoju ponuku investičných produktov o novinky, ktoré sú zverejnené na www.csob.sk.

Zaujímavé fakty (zdroj: štatistiky a prieskum realizovaný pre ČSOB):

 • V roku 2014 sa zdvojnásobil počet investícii klientov ČSOB do podielových fondov. Pri pravidelných investíciách sa dokonca viac ako zdvojnásobil počet transakcií aj ich objem.
 • V roku 2014 investovali do podielových fondov klienti ČSOB viac ako 170 mil. EUR.
 • Zatiaľ čo v roku 2013 sa na počte obchodov klientov ČSOB podieľali muži aj ženy, približne päťdesiat na päťdesiat, v roku 2014 už ženy v počte investícií prešli do vedenia (52% obchodov). Muži si však stále udržiavajú prvenstvo v objeme nových investícií (v roku 2013 57%, v roku 2014 56%).
 • V skladbe portfólia našich klientov jednoznačne vedú zmiešané (40%), zaistené a ostatné štruktúrované fondy (42%). Ak by sme opäť porovnávali mužov a ženy, muži sa javia ako mierne dynamickejší investori, keď podiel akciových fondov v ich portfóliách ku koncu roka 2014 predstavoval 10%, zatiaľ čo u žien len 4%.
 • Z hľadiska využívaných kanálov pre realizáciu obchodov zatiaľ stále jednoznačne hrajú hlavnú úlohu pobočky ČSOB. Postupne sa však zvyšuje aj počet obchodov realizovaných cez elektronické kanály.  Objem investície realizovanej cez pobočku je zatiaľ v priemere päťkrát vyšší ako objem investície realizovanej cez elektronické kanály.
 • Až 89% nákupov cez elektronické kanály ČSOB realizovali muži.  Ženy však vedú v počte transakcií realizovaných cez Investičný program, realizovali ich o 17% viac ako muži, teda investujú viac pravidelne, pričom im stačí nastaviť trvalý príkaz a majú po starostiach.
 • Podľa prieskumu realizovaného pre ČSOB agentúrou Ipsos v roku 2014 vidíme zmysel a potrebu ďalšej osvety o možnosti investovania cez podielové fondy aj prostredníctvom Svetového dňa investičných fondov. 68% respondentov uvádzalo, že podielové fondy pozná aspoň z počutia, využíva ich zatiaľ len 15% (konzervatívne podielové fondy), resp. 10% (rizikovejšie podielové fondy) respondentov. Z tých, ktorí už investovali, v blízkom čase uvažovali o ďalšej investícii až dve tretiny respondentov, kým z tých, ktorí doteraz neinvestovali do podielových fondov, len 37% respondentov.

Značky: