Ako najjednoduchšie unikajú dáta? Tak, že si ich niekto pozrie priamo na vašom monitore

1

Vizuálny hacking, teda nežiadané odčítanie citlivých informácií z obrazovky počítača alebo iného zariadenia, je jednoduché.

Až 91 % pokusov o získanie dát z nechránenej obrazovky dopadlo podľa prieskumov úspešne. O tom, že tento problém je naozaj globálny, svedčia aj aktivity Európskeho parlamentu a jeho nariadenie GDPR – General Data Protection Regulation. S účinnosťou od 25. mája 2018 nariaďuje GDPR spoločnostiam pracujúcim s osobnými údajmi zaviesť také technické a organizačné opatrenia, aby splnili požiadavky určené Nariadením, a tiež zdokladovať, že s dátami v súlade s Nariadením aj pracujú.

Už v roku 2015 uskutočnil inštitút Ponemon v USA experiment, ktorý odhalil, ako ľahko sa vizuálni hackeri dostanú k citlivým dátam spoločnosti. Práve na tento experiment nadviazal v roku 2016 rozšírený prieskum spoločnosti 3M v Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku, Južnej Kórei a Veľkej Británii, ktorého cieľom bolo zistiť, či je vizuálny hacking celosvetovým problémom. Výsledky sú alarmujúce.

„Vizuálny hacking je nebezpečný a rýchly. V takmer polovici pokusov v prieskume 3M dokázal skrytý vizuálny hacker získať informácie najneskôr za 15 minút a 52 % informácií bolo citlivých. Navyše, k neželanému odpozorovaniu citlivých informácií treťou osobou došlo nepozorovane. V 68 % pokusov o prečítanie informácie nikto nepodnikol žiadne kroky, aby v tom hackerovi zabránil. Dôvodom môže byť sústredenosť na prácu, ale aj nevedomosť o výške rizika,“ hovorí Peter Barker, odborník 3M.

Spoločnosti investujú veľké množstvo peňazí do softvérového zabezpečenia údajov. Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov však hovorí aj o fyzickej ochrane dát, a teda o zabezpečení serverov na ktorých sú dáta uložené a tiež zariadenia, na ktorých sú dáta spracúvané (počítače a monitory zamestnancov, atď.).

Vizuálna ochrana dát je v rukách a možnostiach každého používateľa. Okrem zodpovedného správania pri používaní mobilných zariadení, notebookov na verejnosti, ale aj na pracovisku,  chránia dáta pred nepovolanými pohľadmi aj vizuálne filtre na obrazovky jednotlivých zariadení.  Tie fungujú na báze obmedzenia zorného uhla celej obrazovky a blokujú pohľad z obidvoch strán obrazovky počítača. Privátne filtre od technologickej spoločnosti 3M, založené na patentovanej optickej technológii MicroLouvre™, obmedzujú zorný uhol celej obrazovky a blokujú pohľad z obidvoch strán obrazovky počítača.

Pri bočnom pohľade na obrazovku začína jej obraz už od 30 stupňov černieť a obsah obrazovky sa tým pádom stáva pre nepovolaných neviditeľný. Filtre sú pritom priehľadné a nevytvárajú žiadnu prekážku plnohodnotnej práci pri počítači. Prekážať budú iba nepovolaným divákom.

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Jeden komentár

  1. Pingback: Ako najjednoduchšie unikajú dáta? Tak, že si ich niekto pozrie priamo na vašom monitore – PrivacyBytes

Pridaj komentár