Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu predložila tucet návrhov pre zlepšenie digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska.

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), ktorá združuje 45 telekomunikačných operátorov z celého Slovenska, navrhuje zapracovať do pripravovanej stratégie a akčného plánu vlády pre zlepšenie postavenia Slovenska v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) viaceré opatrenia.

Za hlavné kroky, ktoré by pomohli zlepšiť úroveň digitalizácie a tým aj život občanom a podnikanie firiem, považuje ALPI vybudovanie národnej digitálnej diaľnice, vytvorenie predpokladov pre vznik plnohodnotných virtuálnych mobilných operátorov a poskytovanie prístupu do chráneného sieťového prostredia s vybranými bezpečnými online službami pre ľudí s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami s používaním internetu.

Národná digitálna diaľnica by mala navzájom prepojiť krajské mestá, pričom na túto hlavnú kostru siete by sa následne pripájali okresné mestá a obce. „Štátnu komunikačnú diaľnicu by zároveň mohli využívať štátne inštitúcie a telekomunikační operátori na vnútroštátny prenos dát,“ vysvetľuje Michal Rybárik, predseda ALPI. „Štát dnes vlastní mnohé optické trasy, ktoré nie sú plne využívané. Oživiť a zapojiť túto infraštruktúru je možné v krátkom čase a s minimálnymi nákladmi.

Výsledkom by bolo zníženie vnútroštátnych veľkoobchodných cien dátových okruhov, ktorá je oproti iným krajinám neprimerane vysoká – a tým aj koncových cien internetovej konektivity. „Náklady na vnútroštátne prenosy dát sú u nás oveľa vyššie, než za prenosy medzinárodné,“ dodáva M. Rybárik.

Druhým opatrením, ktoré ALPI pokladá pre zlepšenie postavenia Slovenska v európskom indexe digitálnej konkurencieschopnosti DESI za kľúčové, je vytvorenie podmienok pre vznik plnohodnotných virtuálnych mobilných operátorov, ktorí bežne fungujú v iných krajinách EÚ. Práve firmy z toho segmentu spravidla ponúkajú nízkonákladové služby, a tým tlačia dolu cenovú hladinu celého trhu. Slovenské ceny mobilných služieb patria na Slovensku podľa hodnotenia Európskej komisie dlhodobo k najvyšším spomedzi členských krajín únie.

Tretím dôležitým návrhom ALPI pre napredovanie digitalizácie je poskytovanie chránených pripojení pre používateľov, ktorí v súčasnosti internet využívajú iba minimálne, alebo ho nevyužívajú vôbec. Išlo by o internetový prístup (takzvané walled-garden), v ktorom by sa kládol dôraz na bezpečnosť a funkčnosť základných overených služieb ako sú email či internetové bankovníctvo.

Značný počet ľudí je u nás ešte stále internetovo negramotných, a práve táto skupina je pri kybernetických útokoch a podvodoch mimoriadne zraniteľná . Ak chceme v digitalizácii napredovať, mali by sme venovať pozornosť tomu, ako ich do digitálneho sveta vtiahnuť, ale zároveň nevystavovať rizikám,“ vysvetľuje M. Rybárik. Podobné funkcie ochrany internetového pripojenia sa využívajú napríklad pri pripájaní škôl do internetu, aby sa zamedzilo prístupu študentov k nevhodnému obsahu.

Medzi ďalšie návrhy, ktoré ALPI v rámci pripomienkového konania navrhuje Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do pripravovanej stratégie zapracovať, patria napríklad vybudovanie a prevádzkovanie štátneho virtuálneho mobilného operátora, zjednodušenie povoľovania stavieb sietí, sprehľadnenie evidencie fyzickej infraštruktúry, skrátenie doby odpisovania sietí, kladenie väčšieho dôrazu na využívanie open-source a elektronizáciu hlasovania vo voľbách zo zahraničia.

Sme presvedčení, že predložené návrhy sú ambiciózne, ale aj realizovateľné. S relatívne malými nákladmi a v krátkom čase by mohli prispieť k skokovému zlepšeniu postavenia Slovenska v rebríčku DESI a najmä k reálnemu napredovaniu digitalizácie a rozvoju nových digitálnych služieb,“ dodal M. Rybárik.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.