Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzhľadom na viac ako ročné skúsenosti s prácou na diaľku realizovala UNIQA medzi svojimi zamestnancami internú online anketu, v ktorej zamestnanci zdieľali svoje poznatky z dlhodobého home office a vyjadrili aj svoje postoje k budúcej organizácii práce po skončení obmedzujúcich opatrení.

Na otázky zamestnávateľa odpovedalo vo výskume celkovo 517 respondentov zo skupiny UNIQA v SR a v ČR. On-line anketu zorganizovali spoločne oddelenie Ľudských zdrojov a oddelenie Firemnej kultúry a zamestnaneckej skúsenosti UNIQA počas marca a apríla 2021.

Home office sa osvedčil. Beží počas neho aj fúzia

Takmer tri štvrtiny zamestnancov si dištančnú prácu pochvaľujú a aj naďalej by chceli čiastočne pracovať tak, ako posledný rok. Pritom pre štyroch z desiatich by bolo ideálne pracovať mimo kancelárie 3-4 dni v týždni, traja z desiatich považujú za optimálny model 1-2 dni v týždni. Iba 4,5% opýtaných sa do budúcnosti bez home office radšej zaobíde úplne a chce dochádzať na pracovisko každý pracovný deň. Len necelé percento respondentov uviedlo, že im ich druh práce home office neumožňuje.

„Tento fakt dokazuje, ako prevratne ovplyvnil Covid-19 organizáciu práce. Kým pred pandémiou využívali naši zamestnanci režim mimo pracoviska niekoľko dní v mesiaci, po vypuknutí prvého lockdownu sme dokázali v priebehu niekoľkých týždňov zabezpečiť pre drvivú väčšinu z nich stály model práce na diaľku vďaka technologickému vybaveniu a jasným organizačným pravidlám, „ konštatuje riaditeľka Ľudských zdrojov UNIQA Andrea Skyvová.

A generálny riaditeľ Martin Žáček dodáva: „Súčasne je z výsledkov skupiny UNIQA v SR a ČR zrejmé, že produktivita neklesla a všetky projekty bežia podľa vopred stanoveného plánu. Okrem toho máme asi najviditeľnejší dôkaz toho, že dištančná práca môže byť rovnako efektívna ako v kancelárii: V podmienkach reštrikcií a opakovaného lockdownu realizujeme fúziu so spoločnosťami AXA na Slovensku i v Česku, ktorých akvizíciu naša materská spoločnosť oznámila vlani vo februári, tesne pred vypuknutím pandémie v Európe. Aj napriek tomu sme dodržali harmonogram spájania, ktoré prebiehalo kompletne na diaľku. Finálne spojenie formou legal merger plánujeme počas tohtoročného leta.“

Ako vnímali zamestnanci home office

Zamestnanci si v ankete pochvaľovali home office najmä kvôli úspore času a nákladov na dochádzanie (77%), voľnosti voľby, odkiaľ budú pracovať (53%), slobode organizácie práce a lepšiemu zosúladeniu s rodinným dianím (59%). Viac ako tretina (38%) si váži aj dôveru, ktorú im nadriadení prejavujú.

Samozrejme, tieto výhody sčasti súvisia s núdzovými podmienkami, kedy bolo potrebné starať sa o deti, zabezpečiť ich domáce vyučovanie a starať o seniorov. Práve home office pomohol toto všetko zladiť, aj keď súčasne priniesol i negatívne javy.

Tie respondenti v ankete UNIQA zhrnuli takto: odlúčenie a izoláciu, kedy mohli kolegov vidieť len on-line, pociťovalo negatívne 79%, a traja z desiatich vnímali náročnejšiu komunikáciu a koordináciu s kolegami a nadriadenými. Viac ako polovica (51%) uviedla, že pracovala dlhšie ako pri bežnej dochádzke na pracovisko.

Tieto poznatky korešpondujú so všeobecnými trendami, ktoré možno aktuálne sledovať. V snahe pomôcť ľuďom vyrovnať sa so zmenami pripravila UNIQA nové benefity, ktorými sú tréningy odolnosti a asistenčná pomoc pre zamestnancov. V rámci nich môžu absolvovať konzultáciu s externým mentálnym koučom.

Novinky v práci

Výraznejšie zaradenie dištančnej práce býva aktuálne označované aj ako nový štandard. Aj v UNIQA sa predpokladá, že po skončení pandémie nedôjde striktne k návratu k pôvodnému modelu organizácie práce, ale že bude podstatne uvoľnený.

„Naši pracovníci počas lockdownu a reštrikcií ukázali, že pracujú s potrebným nasadením a produktivitou aj bez monitorovania príchodov a odchodov z práce a každodennej prítomnosti v kancelárii. Chceme im umožniť väčšiu flexibilitu i po uvoľnení opatrení nielen väčším fondom home office, ale aj úpravou pracovísk a posilnením neformálnych zón, ako sú terasy alebo relax kútiky. Tie budú slúžiť tak pre stretávanie, na ktoré sa všetci veľmi tešíme, ako aj pre prácu, ak bude mať niekto záujem počas dňa zmeniť prostredie, “ hovorí o plánoch Andrea Skyvová.

Súčasne je zrejmé, že do budúcnosti ubudne aj služobných ciest. Rok sa potrebné záležitosti riešili efektívne pomocou schôdzok Teams, Skype alebo Webex na diaľku. Dá sa predpokladať, že podstatná časť zostane v tejto forme, čo prispeje k úspore času, nákladov, ale aj k ochrane životného prostredia.

V UNIQA vznikla takisto iniciatíva #NaMeetingSrozumom, ktorej cieľom je pretvoriť dennú pracovnú rutinu do zdravšej rovnováhy: on-line stretnutia boli skrátené a každý druhý piatok je úplne bez porád a konferenčných hovorov.

Uplynulý rok priniesol aj novinky, pri ktorých by bolo zdravé zostať aj naďalej.  „Niektorí manažéri zaviedli tzv. walking meetingy, ktoré sa odohrávali na diaľku cez mobil za chôdze. Pokiaľ účastník nemusí prezentovať, môže sa počas schôdzky prechádzať, robiť niečo pre zdravie a súčasne byť prítomný na stretnutí. Iná časť si obľúbila outdoorové schôdzky v parku alebo napríklad na mieste s pekným výhľadom a plánuje ich organizovať aj naďalej,“ vypočítava Jakub Heikenwälder, riaditeľ pre firemnú kultúru a zamestnaneckú skúsenosť UNIQA.

Značky: