e-Lôžko je aplikácia, ktorá by mala zefektívniť komunikáciu medzi Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR a nemocnicami. Jej použitím by sa mal lepšie nastaviť proces umiestnenia pacienta do nemocnice, namlo by sa stať, že ho prevážajú medzi nemocnicami a nemajú kam umiestniť.

Používajú ju nemocnice na Slovensku

Aplikácia bude slúžiť hlavne pre nemocnice. Pomocou nej online na jednom mieste zistia jednoduchý a zrozumiteľný prehľad o kapacite lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, reálne dostupnej umelej pľúcnej ventilácie v danej nemocnici, ale aj o celkovej obsadenosti lôžok na oddeleniach.

Aplikáciu bude využívať aj Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej starostlivosti SR. Toto stredisko si vopred dokáže nielen overiť dostupnosť voľných lôžok v najbližšej nemocnici, ale dokonca aj dopredu rezervovať lôžko ešte pred príchodom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. Aplikácia obsahuje aj ďalšie funkcionality pre nemocnice, záchranárov a dispečerov. Dobre sa dá využiť aj po odznení koronakrízy pri umiestnení pacientov do nemocníc.

Vývoj vo vlastnej réžii ministerstva

Ide o súčasť aktivity Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré túto webovú aplikáciu vyvinulo vo vlastnej réžii a jej vývoj trval asi 3 týždne. Momentálne sa na vybraných miestach testuje asi 14 dní a výsledok je, že lekári sami chcú používať túto aplikáciu, lebo im zjednodušuje život.

Podľa slov štátneho tajomníka MZ Kamila Száza sú dnes nemocnice dostatočne dobre materiálovo a technicky vybavené zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckym materiálom. Medzi-nemocničný manažment a organizácia práce je v tejto dobe kľúčová.

Štátny tajomník MZ, Kamil Száz

Úspech závisí nakoniec od ľudí

Práve podstatné na celom systéme nie je ani tak samotná aplikácia ale to, aby boli presne a včas vyplnené údaje do nej. To býva obyčajne úloha ošetrujúceho lekára, ktorý keď prepustí pacienta, mal by jeho lôžko rovnako aj zapísať do aplikácie e-Lôžko.

Pokiaľ sa toto bude dodržiavať, aplikácia jednoznačne ušetrí doslova ľudské životy. Pri súčasnej tretej vlne sú regionálne rozdiely veľmi veľké a teda transport pacientov z ohrozených oblastí do menej ohrozených je podstatný. Šetrí sa tak čas nielen posádke, ale predovšetkým samotnému pacientovi, pre ktorého môže každá minúta rozhodovať o živote – tak sa vyjadruje Juraj Kottner, riaditeľ operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Je už v prevádzke

Do aplikácie sa jedinečným prihlasovacím kódom prihlasuje nemocnica a aj dispečing. Každá z nemocníc dostala zatiaľ 5 prístupových údajov. Nemocnice sú pritom rozdelené podľa krajov. Následne aplikácia rozdeľuje lôžka na voľné, obsadené, tzv. High-Flow, JIS a rezervované dispečingom. 

E-lôžko je aplikácia, ktorá je používateľsky veľmi intuitívna, jednoduchá a ľahko ovládateľná. Lekári zo začiatku hovoria, že sú tu na liečenie a nie na prácu s počítačom, ale neskôr keď zistia jej výhody, sami ju chcú používať – vyjadril sa pre TOUCHIT Marián Petko z Asociácie nemocníc Slovenska.

Zdroje: Ministerstvo zdravotníctva, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.