Zrýchľuje a zjednodušuje proces . Ponúka prehľad o obsadenosti MOM. Zabezpečuje údaje silným šifrovaním.

Evidencia výsledkov cez aplikáciu TrustOne

Evidencia výsledkov cez aplikáciu TrustOne

Elektronický systém TrustOne na zjednodušenie testovania a na manažovanie pravidiel pohybu osôb v súvislosti s ochorením COVID-19 bol úspešne nasadený v ďalších mestách – v Trnave, Prešove a Nitre. Nasadili ho aj niektoré podniky, spoločnosti Jaguar Land RoverJASPLASTIK-SK.

S používaním boli spokojní aj koneční používatelia, ktorým napríklad polícia v Nitre už uznáva elektronický certifikát o negatívnom výsledku aj v mobile. Preverenie je rýchle, bezpapierové a s plnou ochranou údajov.

Kontrola testov Políciou SR cez aplikáciu TrustOne

Kontrola testov Políciou SR cez aplikáciu TrustOne

Chceme napomôcť otvoreniu krajiny a preto sme vytvorili systém, ktorý umožňuje bezpečne uchovávať a preverovať výsledky testov. Výrazne sme zrýchlili vďaka nemu aj procesy na odberných miestach a ušetrili čas dobrovoľníkov aj občanov. To je hlavný rozdiel oproti rezervačným systémom, ktoré ponúkajú lokálni vývojári. Rezervácia času je len jedným z komponentov celého procesu. Systém TrustOne používajú, alebo v krátkej dobe budú používať aj mnohé významné letecké spoločnosti. Zapojenie sa čo najväčšieho počtu partnerov do systému umožní v budúcnosti rýchlejšie otváranie krajín a zvýšenie cezhraničnej mobility.“ – hovorí Henrich Simonics, CEO spoločnosti TrustOne Slovakia.

Systém TrustOne absolvoval svoju premiéru na Slovensku na plošnom testovaní v Nitre, kde sa s jeho pomocou otestovalo viac ako 40 tisíc ľudí. Tento víkend sa navyše v Trnave, Prešove a Nitre tento počet takmer zdvojnásobil. TrustOne dokáže cez aplikáciu efektívne informovať občanov aj o aktuálnej dĺžke čakacej doby na konkrétnej MOM-ke vďaka unikátnemu on-line zberu údajov z každého zapojeného odberného miesta.

Vďaka tejto funkcii sa minulý týždeň podarilo v Nitre skrátiť čakacie doby na jednotlivých odberných miestach na minimum, nakoľko sa občania sami vedeli rozhodnúť, na ktorom odbernom mieste strávia najmenej času. Predišlo sa tým dlhým radom na exponovaných MOM-kách a zabezpečilo sa rovnomerné rozdelenie záťaže medzi všetky zapojené odberné miesta. Takýto systém prerozdeľovania záťaže je pre obce nad 2 500 obyvateľov omnoho efektívnejší, ako rezervačný systém, v ktorom môže prísť k vyčerpaniu časových intervalov a nestihne sa tak otestovať každý obyvateľ, ktorý by mal o testovanie záujem.

Vo viacerých obciach prišlo z tohto dôvodu k veľkej nespokojnosti obyvateľov, ktorí potrebovali negatívny výsledok pre svojho zamestnávateľa. Rezervačný systém už zo svojej povahy nemôže reagovať na zmenu rýchlosti odbavovania občanov – či už MOM-ky budú pracovať rýchlejšie, alebo pomalšie, ako si stanovili interval na vykonanie jedného testu. Navyše môžu nastať iné nepredvídateľné okolnosti, pre ktoré dôjde k časovému posunu. Tak namiesto spokojnosti obyvateľov obce príde k incidentom, lebo nevybavia občana v danom čase, ktorý si zarezervoval.

Môže teda dôjsť aj k situáciám, keď zdravotník vykoná odber rýchlejšie a čaká na ďalšieho občana, ktorý ale ešte neprišiel. Alebo naopak, odber bude pomalší napr. v dôsledku nutnosti opakovaného odberu a tým už všetci čakajúci budú v časovom sklze. Rezervačný systém je navyše čiastočne diskriminujúci, nakoľko si rezerváciu vedia vybaviť len počítačovo zdatní obyvatelia a tým väčšinou trpia práve starší občania, ktorí by práve naopak, mali čakať čo najmenej. Autori aplikácie TrustOne preto veria, že najefektívnejší a najspravodlivejší prístup je cez spravodlivé a rovnomerné rozdeľovanie čakajúcich medzi zapojené MOM v obciach.

Systém TrustOne je k dispozícii na jednoduché zavedenie aj pre tisícky ďalších obcí na Slovensku. Výhody zabezpečeného prenosu údajov vďaka technológii blockchain si tento týždeň mohli vyskúšať aj obyvatelia Trnavy, Prešova a niekoľkých ďalších obcí a podnikov.

Najväčšou výhodou systému TrustOne je urýchlenie administrácie pri testovaní. Výsledok testu príde testovanému do aplikácie, nemusí teda čakať na výsledok v testovacích priestoroch. Systém TrustOne pracuje v súlade so smernicou GDRP, bezpečne uchováva osobné údaje, ako aj o jej zdravotných záznamoch, ktoré sú viacnásobne zabezpečené. Ľudia sa vďaka tomuto systému budú vedieť preukazovať negatívnym testom na Covid kdekoľvek prídu bez toho, aby vzniklo riziko neoprávneného prístupu k osobným údajov.

Viac o evidencii výsledkov pri cestovaní naprieč EÚ

Ako to asi bude s pohybom medzi krajinami v EU a leteckou dopravou?

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.