Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Lízingové služby sú dôležitou súčasťou pri zabezpečení chodu našej ekonomiky. Bolo preto nevyhnutné túto oblasť počas uzamknutej ekonomiky otvoriť,“ hovorí Marek Kramár, generálny riaditeľ Arval Slovakia, jedného z najväčších poskytovateľov operatívneho lízingu na Slovensku.

Ten zatiaľ pocítil len mierne spomalenie využívania služieb operatívneho lízingu u existujúcich klientov. No výraznejší pokles spoločnosť eviduje v prijímaní objednávok na vozidlá od nových klientov. „Uzamknutie ekonomiky obmedzilo prevádzku značnej časti firiem a zároveň komplikuje poskytovanie bezchybného servisu pre klientov,“ dodáva šéf Arvalu.

Mnohé spoločnosti, s ktorými Arval spolupracuje, poskytujú kľúčové služby v oblastiach ako sú energetika, telekomunikácie, či potravinársky priemysel. „Aj z toho dôvodu je pre nás dôležité zabezpečiť obchodným partnerom bezchybnú mobilitu. Poisťovne a autoservisy momentálne fungujú, dokážeme tak našim klientom poskytnúť nevyhnutný servis,“ uvádza Marek Kramár.

Najväčším rizikom pre poskytovateľov operatívneho lízingu je v súčasnom krízovom období potenciálne zvýšenie insolventnosti klientov, a to najmä tých, ktorých prevádzky boli uzatvorené. „Situáciu neustále sledujeme, s našimi obchodnými partnermi i klientmi sme v nepretržitom kontakte a pri mnohých hľadáme riešenia, ako im v prípade splnenia dohodnutých kritérií poskytnúť na určitý čas čiastočnú úľavu a preklenúť tak neľahké obdobie,“ opisuje generálny riaditeľ. Zároveň dodáva, že Arval Slovakia prijal aj množstvo ďalších opatrení na čo najväčšie zamedzenie šírenia pandémie.

Medzi opatreniami, ktoré Arval Slovakia zaviedol, je napríklad povinná práca z domu zamestnancov na pozíciách, pri ktorých nie je nutná účasť na pracovisku. „Vo firme máme špičkovo nastavené systémy a poprepájané technológie. Vieme takto vykryť prácu z domu viac než 99 percent našich ľudí. Systém im umožňuje prístup k širokej škále online nástrojov, vďaka čomu vedia zabezpečiť najvyššiu úroveň služieb a kvalitu, ktorú naši klienti očakávajú,“ opisuje Marek Kramár. Bezpečnejšie postupy Arval Slovakia zaviedol rovnako aj pri koordinácii s partnermi i dodávateľmi pri preberaní a odovzdávaní vozidiel. „Eliminujeme nevyhnutný fyzický kontakt a využívame napríklad alternatívnu dezinfekciu vozidiel,“ dodáva.

Značky: