Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 Slovenský televízny trh prešiel za posledné roky významnými zmenami. Rôznorodosť tohto trhu je zjavná. Pokrýva viac ako 2 milióny domácností a len čo sa týka satelitu, existuje možnosť vybrať si až zo šiestich operátorov.

Spoločnosť SES je jedným z kľúčových globálnych satelitných operátorov a na Slovensku pôsobí už 15 rokov. Jej cieľom je neustále zlepšovať svoju konkurencieschopnosť a zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu služieb pre svojich zákazníkov, čo dokazuje aj dynamický vývoj a inovatívne projekty v oblasti Ultra HD.

Martin Ornass Kubacki, SES

Thomas Wrede, viceprezident pre nové technológie a štandardy, divízie SES Video, spoločnosti SES, v Bratislave predstavil najnovšie čísla týkajúce sa komerčného vývoja Ultra HD. Dnes je na svete cez satelit prenášaných až 83 Ultra HD programov. 33% z nich je vysielaných v Európe, prenos väčšiny z nich zabezpečuje flotila satelitov SES (konkrétne satelitný systém ASTRA), nasleduje Ázia a Severná Amerika. Thomas Wrede sa venoval aj najnovšiemu technologickému vývoju v oblasti štandardov ako HFR (vysoká snímková rýchlosť) a HDR (vysoký dynamický rozsah) a poskytol aktuálne informácie ohľadom testov Ultra HD vysielania, kde viacero programov už testuje celodenné vysielanie v Ultra HD. Taktiež zdôraznil, že v treťom kvartáli budúceho roka pravdepodobne dôjde k zásadnému posunu, kedy v celosvetovom meradle predaj Ultra HD TV prijímačov prekoná počet predaných SD a HD televízorov spolu.

Thomas Wrede, SES

Odborné podujatie Bratislava Business Briefing sa ďalej venovalo najkritickejším výzvam, ktorým čelí  televízne odvetvie na Slovensku a to aj z pohľadu vývoja za obdobie posledných dvoch rokov, ako napríklad zmeny v poplatkoch za prenos, diskusia ohľadom distribúcie a príjmu českých a slovenských programov, ukončenie vysielania SD programov, rozhodnutie TV Markíza opustiť bezplatné terestriálne vysielanie a pod. V rámci panelových diskusií vystúpili kľúčoví hráči na trhu, vrátane M7 Group (Skylink), Slovak Telekom, Markíza Group, JOJ Group, Antik Telecom a Asociácia prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT), aby otvorene diskutovali na tému aktuálneho stavu a vývoja trhu a tiež budúcnosti televízneho vysielania.

Prvá panelová diskusia sa pozrela na slovenský trh s platenými televíznymi službami, ktorý je podľa Martina Ornass-Kubackeho charakterizovaný veľmi dynamickým vývojom, ktorého výsledkom je aj prevádzka najväčšieho počtu DTH platforiem v krajine. Treba tiež podotknúť, že ide o najvyšší počet DTH platforiem na krajinu v celom regióne. Z pohľadu Jaromíra Glisníka zo spoločnosti M7 Group je dôležitá najmä diferenciácia, poskytovanie tých najkvalitnejších služieb ako aj atraktívneho obsahu a samozrejme neustále zlepšovanie ponuky.

Andrej Miklánek zo spoločnosti Slovak Telekom v diskusii dodal, že spoločnosť sa momentálne snaží nájsť prienik medzi svojimi dvomi lokálnymi TV platformami (Magio a Digi) a tiež hľadá spôsob ako ich monetizovať. Slovak Telekom tiež začal poskytovať služby v oblasti inteligentných domácností (smart home).

Všetci diskutujúci potvrdzujú dôležitosť lokalizácie, ktorá je jedným z najdôležitejších rozlišovacích faktorov. Jaromír Glisník pripustil, že slovenský trh má nižšiu mieru lokalizácie programov.

Druhá panelová diskusia bola zameraná najmä na oblasti ako poplatky za prenos a technologické inovácie. Tiež sa venovala niektorým hlbším rozdielom, ktoré stále existujú na slovenskom trhu. Chris Dziadul, redaktor Broadband TV News, komentuje: „Panelisti sa vo všeobecnosti zhodli pri téme o Ultra HD. Táto technológia bude potrebovať ešte svoj čas, než sa udomácni na Slovensku. Avšak došlo už aj k istému posunu, najmä v prípade platforiem Skylink a Antik Telecom.“ A v nadväznosti na Jaromíra Glisníka dodáva: „Akonáhle spustia hlavné televízne programy natívne vysielanie v Ultra HD, všetko sa zmení a využívanie tejto služby porastie.“

Téma poplatkov za prenos je stále veľmi citlivou. V tomto roku totiž došlo k historicky prvému významnejšiemu celoplošnému zvýšeniu týchto poplatkov. Operátori ako aj televízne stanice by pri komunikácii smerom k zákazníkovi mali sledovať spoločný cieľ, aby sa predišlo stratám.

V závere sa hovorilo aj o obavách týkajúcich sa pirátstva zdieľaných kariet – problém, s ktorým sa dnes stretávajú operátori a poskytovatelia. Podľa Jaromíra Glisníka, pirátstvo je jedným z najväčších a stále rastúcich problémov na Slovensku. No v porovnaní s väčšími trhmi sme momentálne v pozícii, kedy voči tomuto fenomému dokážeme bojovať. Riešenie je podľa Jaromíra Glisníka v spolupráci všetkých zainteresovaných strán. Je dôležité nastaviť systém a opatrenia tak, aby bolo pirátstvo čoraz menej atraktívne.

Značky: