Vedeli ste, že ak idete na cintorín s vašim smartfónom, môžete sa stať súčasťou prieskumu? Vďaka anonymným dátam, ktoré operátori poskytujú svojim zmluvným partnerom, dokážu z týchto dát spracúvať štatistické údaje a vyhodnocovať rôzne analýzy. Vďaka nim sa vám môže napríklad počas dušičiek ocitnúť na smartfóne personalizovaná reklama. Pozrite sa s nami, ako dokázal Market Locator presne analyzovať, koľko ľudí navštívi cintoríny. Dozviete sa aj, že návštevníci cintorínov mladnú. 🙂

Ako sa nafukujú cintoríny

Doteraz sme mohli iba odhadovať koľko ľudí prichádza počas sviatku zosnulých na cintoríny. Nahraďme tieto odhady reálnymi číslami a pozrime sa aké počty návštevníkov dokážu premeniť pokojné okolie cintorínov na dopravný kolaps. Pozrime sa na reálnu dynamiku pohybu ľudí prostredníctvom „Big data“ a populačnej analytiky Market Locatora z mobilných telefónov.

Pohľad prostredníctvom anonymizovanej vzorky viac ako 2,7 mil. Slovákov umožňuje rozlíšiť počty ľudí, ktorí prichádzajú na cintoríny a ich blízkeho okolia. V prvom grafe vidíme či sa začínajú nafukovať 4 veľké cintoríny pred blížiacim sa zajtrajším vyvrcholením. Pre porovnanie sa môžeme pozrieť na bežný víkend (zber údajov 20. – 22.10.2017) a „pred-dušičkový“ víkend (zber údajov 28. – 29.10.2017).

Očakávaný výraznejší nárast nastal iba v Košiciach, nepriaznivé počasie skrížilo plány mnohým návštevníkom cintorínov nielen na západnom a strednom Slovensku. Pre silný vietor a nebezpečenstvo padajúcich stromov a konárov boli v nedeľu  29. októbra bratislavské cintoríny dokonca úplne uzatvorené a to významne ovplyvnilo doterajšiu návštevnosť. Vietor postupne ustáva a cintoríny sú opäť otvorené.

Ako dopadne zajtrajší deň Sviatok všetkých svätých? Sledujte nás na analyzy.marketlocator.sk, kde sa začiatkom budúceho týždňa dozviete ako sa ďalej vyvíjala návštevnosť a môžete sa pozrieť ako migrovalo Slovensko pri návštevách cintorínov tento rok.

Návštevníci cintorína mladnú

Asi nikoho neprekvapí, že počas bežného víkendu tvoria pravidelných návštevníkov starší ľudia, ktorí si prídu zaspomínať na svojich blízkych. Sviatok zosnulých je ale rodinným sviatkom a my môžeme pozorovať zvyšovanie počtu návštevníkov aj v stredných a mladších vekových kategóriách.

Aj na cintoríne vládne Android

Zaujímavý je aj pohľad na návštevníkov cintorínov a blízkeho okolia prostredníctvom typu mobilného telefónu, ktorý využívajú. Najpoužívanejším mobilom je „smartphone“ s operačným systémom  Android, nasledovaný telefónmi iPhone. Ale pevné tretie miesto si stále držia telefóny s uzavretým systémom, inak povedené menej bystré telefóny. Predsa len starší ľudia obľubujú jednoduchšie telefóny.

Market Locator pre Smart Cities

Tým, že sa počas sviatku zosnulých zvyšuje pomer „cezpoľných“, ktorí prichádzajú autami na cintoríny ako aj počet rodín, ktorí jednoznačne využívajú na spoločnú dopravu auto, je celkom jasné, prečo sa tvoria na „dušičky“ dopravné zápchy v okolí cintorínov. Vďaka Market Locatoru môžeme tieto tvrdenia aj kvantifikovať a do budúcna upraviť cestné koridory a parkoviská pri cintorínoch. Aj to je súčasť Smart City.

Znalosť skutočného pohybu obyvateľstva je kľúčová pre budovanie moderných miest tzv. Smart Cities. Obce aj mestá musia mať presnejšiu predstavu o svojich obyvateľoch, aby mohli plánovať a dimenzovať svoju nielen cestnú infraštruktúru. Inovatívne nástroje umožňujú samosprávam rozvíjať mestá tak, aby sme v nich mohli spokojne bývať a spoľahlivo cestovať.

Ako sme analyzovali?

Tento komentár bol spracovaný počas októbra 2017 na vzorke 2,7 mil. ľudí, ktorí poskytli súhlas k spracovaniu údajov. Big Data prezentujú výhradne anonymizované a agregované štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát uchovávaných priamo u operátora. Riešenie Market Locator prináša Market Locator SK s.r.o. v spolupráci s Instarea a mobilnými operátormi.