Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Budovanie značky alebo brand building je strategický proces, ktorého výsledkom sú pevne vybudované vzťahy so zákazníkmi a jedinečné postavenie na trhu.

Čo treba spraviť ako prvé pri budovaní značky?

  1. Vytvoriť si všeobecnú stratégiu
  2. Ujasniť si identitu značky
  3. Vypracovať marketingovú stratégiu

Pri vytváraní všeobecnej stratégie si treba všímať čím ste odlišní, čo vás robí dôveryhodnými a zapamätateľnými pre vášho ideálneho zákazníka. Je to prvý krok, ktorý musíte urobiť pri budovaní značky od základov. Dom by ste predsa nepostavili bez projektu alebo plánov, však? To platí aj pre vašu značku.

DiskusiaZdroj: elements.envato.com

Účinná a komplexná stratégia značky by mala zahŕňať nasledujúce zložky:

  • Určenie zámeru značky
  • Rozvoj publika
  • Prieskum konkurencie
  • Práca na rozvoji osobnosti značky
  • Určenie zásad a posolstva značky

Identita značky predstavuje spôsob, akým svoju stratégiu odprezentujete verejnosti. Cieľom by malo byť, aby sa vaša firma stala rozpoznateľnou pre cieľového zákazníka. Patrí sem napríklad vaše logo, zvolené farby, dizajn webovej stránky, reklama atď.

Marketing slúži na zvýšenie povedomia o ponúkaných službách, produktoch alebo značke ako celku. Je to proces neustálej propagácie identity a hodnôt značky zmysluplným a pútavým spôsobom. Cieľom je vytvorenie pevného vzťahu medzi zákazníkom a značkou, čo vedie k získaniu stálej klientely.

Meeting budovanie branduZdroj: elements.envato.com

Posilnenie imidžu značky sa dá efektívne realizovať prostredníctvom rôznych digitálnych marketingových aktivít:

Budovanie značky môže byť jednou z najvýznamnejších vecí, ktoré môžete urobiť pre svoje nové alebo existujúce podnikanie. Celý proces môže vašu firmu premeniť z malého hráča na úspešného konkurenta na trhu. Zistíte, že vaši zákazníci si vytvoria hlbšiu úroveň dôvery a s väčšou pravdepodobnosťou si kúpia to, čo predávate.

Značky: