Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na Slovensku vznikla Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS), ktorej členskú základňu tvoria všetci mobilní operátori. Vznik Asociácie spečatili 29. septembra na ustanovujúcom stretnutí najvyšší predstavitelia Orangeu, O2, Slovak Telekomu a SWAN.

Hlavnými piliermi ASMOS sú ochrana a zlepšovanie investičného prostredia pre prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj a prevádzku telekomunikačnej infraštruktúry a podpora vytvárania zdravého trhového prostredia.

Grémium ASMOS tvoria generálni riaditelia Igor Tóth z O2 Slovakia, José Perdomo Lorenzo zo Slovak Telekomu, Mariusz Gatza z Orange Slovensko a predseda predstavenstva SWAN Juraj Ondriš.

Predseda grémia ASMOS a generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth vysvetľuje, že hlavné ciele ASMOS sú zamerané na zvýšenie viditeľnosti telekomunikačného sektora a jeho špecifík v očiach verejných inštitúcií a širokej verejnosti. „Mobilní operátori, rovnako ako celá slovenská spoločnosť, čelili v posledných rokoch spoločným výzvam vyplývajúcim z pandémie koronavírusu, vojnového konfliktu a následnej utečeneckej vlny, energetickej kríze, či rastu cien tovarov a služieb. Tieto témy boli signifikantné pre celý náš sektor a každý z členov Asociácie ich riešil v rámci vlastnej agendy. Aj na základe týchto historických udalostí vznikla potreba diskutovať o riešeniach nielen v rámci sektora, ale aj vo vzťahu k relevantným inštitúciám, či už v oblasti energetiky, digitálnej agendy, alebo legislatívnej pripravenosti krajiny na podobné situácie.“

Igor Tóth prízvukuje, že hoci tieto témy zjednocujú mobilných operátorov pod hlavičkou novovzniknutej Asociácie, nijako neovplyvňujú konkurenčnú súťaž na trhu.

„Asociácia mobilných operátorov má smerom do budúcnosti za cieľ riešiť témy, v ktorých mobilní operátori vystupujú jednotne tak, aby bola relevantným partnerom štátu, príslušných inštitúcií ako aj záujmových združení z iných sektorov slovenskej ekonomiky.“

Regulačné otázky spoločného záujmu zahŕňajú aj európske regulácie či kybernetickú bezpečnosť, ale napríklad aj stavebné predpisy, ktoré sa dotýkajú budovania infraštruktúry.

Igor Tóth dopĺňa, že tieto aspekty regulácie musia brať do úvahy špecifické potreby a záujmy telekomunikačného odvetvia a zaistiť tak stabilný a bezproblémový rozvoj telekomunikačného sektora, ktorý je kľúčovým hráčom v každom modernom hospodárstve.

Mobilní operátori patria na Slovensku k najväčším súkromným investorom. Vo všeobecnosti platí, že investície do mobilných sietí sú priamymi investíciami do digitálnej ekonomiky. „Ak je digitálna infraštruktúra v dobrej kvalite, benefituje z nej štát, občania aj podnikateľské subjekty. Práve náš sektor hrá kľúčovú úlohu v tom, ako sa posunúť v rebríčku DESI indexu (Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) vyššie oproti súčasnému, pre Slovensko nelichotivému stavu. Veríme, že spoločným úsilím dokážeme podporiť telekomunikačný sektor a prispieť k lepšiemu investičnému prostrediu, rozvoju infraštruktúry a vytváraniu pozitívneho trhového prostredia pre všetkých aktérov v tejto oblasti,“ dopĺňa Igor Tóth.

Vo vzťahu k verejnosti sa ASMOS bude venovať témam, s ktorými sa často stretávajú užívatelia telekomunikačných technológií. „Ide najmä o otázky bezpečnosti, rôzne podvody a pokusy o krádež dát. Je dôležité na to upozorňovať, obzvlášť zraniteľné skupiny,“ uzavrel predseda grémia ASMOS Igor Tóth.

Značky: