Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hackathon Moje dáta: Tvorba revolučných digitálnych riešení s využitím osobných údajov
z verejnej správy sa bude konať 23. až 24. júna v priestoroch Campus Cowork (Campus City), na Staromestskej 3 v Bratislave.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR si plne uvedomuje dôležitosť informatizácie verejnej správy a nutnosť prinášať nové digitálne riešenia pre občanov a podnikateľov. Pripravuje preto hackathon Moje dáta financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa bude konať 23. až 24. júna 2023 v priestoroch Campus Cowork v Bratislave. Cieľom je vyzvať odbornú komunitu na vývoj vlastných inovatívnych digitálnych riešení, ktoré využívajú štátne API Moje dáta. Ministerstvo totiž pripravuje aplikáciu, z ktorej bude môcť každý občan či podnikateľský subjekt zdieľať údaje, ktoré o ňom evidujú úrady.

V každodennom živote tak v aplikácii nájde napríklad digitálne verzie dokladov (občiansky, vodičský či technický preukaz), ale aj potvrdenia zo sociálnej poisťovne alebo potvrdenia o návšteve školy pri žiakoch a študentoch.

Súťažiace tímy budú môcť navrhnúť vlastné riešenia, vďaka ktorým bezpečný prístup
k týmto dátam využijú občania, podnikatelia aj mnohé inovatívne firmy na uľahčenie každodenných situácií. Ich potenciál je prakticky neohraničený. Ministerstvo chce prostredníctvom hackathonu získať cennú spätnú väzbu, ktorá umožní vylepšiť budovaný projekt Manažmentu osobných údajov v jeho záverečnej fáze. Zúčastnené tímy budú hrať
o finančnú odmenu spolu až 6 000 eur.

Hackathon má zvýšiť povedomie odbornej verejnosti a IT komunity o otvorenom API Moje dáta a pripravovanej digitálnej peňaženke (užívateľ v aplikácii nájde napríklad digitálne verzie dokladov – občiansky, vodičský či technický preukaz, ale aj potvrdenia zo sociálnej poisťovne alebo potvrdenia o návšteve školy pri žiakoch a študentoch). Pre hackerov je to jedinečná možnosť, ako byť pri zrode projektu Manažmentu osobných údajov (MOÚ).

Cieľom hackathonu bude navrhnutie prototypu digitálnej služby, ktorá využije API Moje dáta. Pri najlepších riešeniach existuje potenciál možnej spolupráce s Ministerstvominvestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRa možnosť zapracovania tejto služby do reálneho využitia. Najväčšiu príležitosť dostanú najmä služby, ktoré riešia životné situácie, keďže takéto služby by priamo pomohli napĺňať ciele MIRRI SR v oblasti digitalizácie. Ako príklad si možno predstaviť riešenia uľahčujúce povinnosti pri narodení dieťaťa, odchode do dôchodku, presťahovaní či zakladaní s.r.o.-čiek.

V rámci bonusovej výzvy bude možné navrhnúť aj aplikácie komerčných služieb, ktoré by údaje z verejnej správy sprístupňovali s výslovným súhlasom občana. Môže ísť o služby ako je napríklad digitálny notár, založenie zmluvného poistenia alebo bankového účtu, prípadne zjednodušenie vybavovania úveru alebo hypotéky. Táto výzva bude odmenená cenou poroty.

Na podujatí pred samotným hackathonom mentori hackerom vysvetlia koncept Mojich dát aj API a scenáre jeho použitia. Počas hackathonu bude tímom k dispozícii architekt riešenia so znalosťou API, odborník na digitálne inovácie a digitálne služby (vie pomôcť̌ s overením konceptu digitálnej služby), dátový expert a UIX dizajnér so špecializáciou na pre verejné digitálne služby.

Na hackathone bude možné pracovať s vygenerovanou vzorkou údajov z registra fyzických osôb (pre avatarov občanov), registra právnických osôb (pre avatarov podnikateľov), potvrdení o návšteve školy, údajov zo Sociálnej poisťovne, Katastra nehnuteľností
a mnohých ďalších údajov, na základe požiadavky účastníkov. 

Campus Cowork ponúkne zázemie, jedlo aj sprchy

Súťažiace tímy na hackathone svoje riešenia vysvetlia formou krátkej niekoľko minútovej  kreatívnej prezentácie, ktorá definuje problém a ciele, realizovateľnosť a cieľovú skupinu. Campus Cowork okrem krásnych priestorov a rýchlej Wi-Fi súťažiacim zabezpečí aj pitný režim, snacky formou bufetov a teplú stravu. Keďže bude možné hackovať aj počas noci, k dispozícii budú aj sprchy. Účasť tímov je bezplatná.

Podrobnejší program aj odkaz na registračný formulár je možné nájsť na hacknime.to/moje-data.

Značky: