Startupových platforiem je v súčasnosti v Európe už mnoho, ale žiadna sa nerozvíja tak rýchlo a nemá tak silnú medzinárodnú účasť, ako SCALE11 – startup-platforma veľtrhu CeBIT. Už pol roka pred nadchádzajúcim podujatím sú na palube ďalší dvaja partneri.

Startup-platforma veľtrhu CeBIT – SCALE11 – bude mať v budúcom roku, od 20. do 24. marca 2017 v Hannoveri, ešte medzinárodnejší charakter a navyše pribudnú už k doterajšiemu silnému medzinárodnému prepojeniu dvaja noví partneri. Budú to: Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND) a tiež  Swiss ICT Investor Club (SICTIC).  „Cieľom týchto partnerstiev je sprostredkovať stretnutie investorov, etablovaných firiem a mladých startupov“, hovorí Oliver Frese, predstavenstvo Deutsche Messe AG. „Už tento rok sme mali na CeBITe viac ako 300 startupov zo 40 krajín. Pre budúci rok si sľubujeme u SCALE11 silný nárast a chceme dostať do haly 11 viac ako 400 mladých firiem.“

Za účelom rýchlejšieho nadäzovania kontaktov, bude na SCALE11 v hale 11 po prvýkrát organizovaný „Investors Club“, ktorý umožní mladým firmám a potenciálnym investorom viesť dôverné rozhovory. Už teraz sa ukazuje, že prezentácia SCALE11 bude mať budúci rok ešte medzinárodnejší charakter. Pribudnú nové krajiny reprezentované národnými stánkami. Už teraz má podanú prihlášku na spoločný stánok napríklad Irán od Iran ICT Guild, s desiatimi mladými firmami.

 

 

Značky: