Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco predstavila inovácie vo svojom portfóliu riešení pre internet vecí (IoT). Poskytovateľom komunikačných služieb umožní prichádzať s novými možnosťami využitia 5G technológií a ponúkať optimalizovanú správu IoT prostredí, ktoré využívajú mobilnú konektivitu. Nové bezdrôtové technológie, ako sú 5G alebo WiFi 6 povedú k rastu počtu pripojených zariadení a umožnia nové pokročilé využitie priemyselného internetu vecí (IIoT).

Pre poskytovateľov komunikačných služieb budú zároveň nástrojom, ktorý im umožní ponúknuť zákazníkom výhodné IoT riešenia založené na mobilnej konektivite. Podľa prognózy, ktorú spoločnosť Cisco zverejnila vo svojej štúdii 2002 Annual Internet Report, narastie počet takzvaných machine to machine pripojení do roku 2023 o 19 % a bude predstavovať polovicu všetkých pripojení.

Cisco IoT Control Center zaisťuje prehľad a efektivitu nevyhnutnú na riešenie výziev, ktoré IoT dnes prináša. Nové funkcie strojového učenia už úspešne slúžia partnerským poskytovateľom služieb i zákazníkom spoločnosti Cisco.

Rozvoj mobilného IoT

Cisco IoT Control Center (predtým Jasper Control Center), svetovo najpredávanejšia platforma na správu konektivity, prináša nové funkcie, ktoré uľahčujú správu a zjednodušujú implementáciu. Medzi ne patria:

  • Využitie strojového učenia (ML) na zdokonalenie správy: Platforma Cisco IoT Control Center zaznamenáva 3 miliardy udalostí denne. Disponuje teda najväčším objemom dát, z ktorých môže pomocou strojového učenia vytvárať modely, rýchle odhadovať anomálie a pomáhať tak riešiť problémy skôr, než ich dopad pocítia zákazníci. Poskytovatelia služieb môžu okrem toho identifikovať problematické zariadenia a upozorňovať na ne zákazníkov a prispievať tým k vyššej bezpečnosti a kontrole nad koncovými bodmi.
  • Inteligentné účtovanie pre optimalizáciu taríf: Poskytovatelia služieb môžu zvýšiť spokojnosť zákazníkov aktiváciou funkcie inteligentného účtovania, ktorá automaticky optimalizuje tarifu pripojenia. Takisto možno nastaviť pravidlá na aktívne upozorňovanie zákazníkov na zmeny vo využití pripojenia alebo na potrebu aktualizácie taríf, vďaka ktorej by mohli ušetriť náklady.
  • Podpora globálnych dodávateľských reťazcov: Prenosnosť SIM požadujú najmä podniky, ktoré využívajú komplexné dodávateľské reťazce zahŕňajúce viac poskytovateľov služieb v rôznych štátoch. Zaistenie pripojenia pri takých reťazcoch je časovo náročné a vyžaduje si integráciu medzi mnohými rôznymi operátormi a poskytovateľmi služieb, čo zvyšuje náklady na oboch stranách. Platforma Cisco IoT Control Center teraz poskytuje eSIM ako službu, to znamená skutočné riešenie prenosnosti SIM na kľúč, ktoré zaisťuje rýchly, spoľahlivý a ekonomický prenos SIM medzi operátormi.

Cesta k 5G

Zavedenie 5G umožní použiť celé spektrum aplikácií, od najmenej náročných až po tie najnáročnejšie. V priemyselných prostrediach umožní 5G využívať pokročilé schopnosti IoT na flexibilnú výrobu, vyšší výkon alebo prevádzku autonómnych vozidiel. Platforma Cisco IoT Control Center sa pripravuje na 5G, aby podnikom zjednodušila využitie týchto technológií na zavádzanie aplikácií s vysokým úžitkom.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.