Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správa budov má zásadný význam pre dosiahnutie efektívnej, udržateľnej a ekonomicky zmysluplnej prevádzky.

Nároky na správcov však neustále rastú a často musí ísť o osoby dostatočne technicky zdatné a medzi ich prednosťami nesmie chýbať schopnosť manažovania a zvládania náhleho návalu úloh. Správa budov však dnes už zďaleka nemusí byť iba o zdĺhavej komunikácií a hrubých šanónoch. Už dnešné smart technológie dokážu naplánovať upratovanie, údržbu či automatizovať niektoré procesy. Zamerali sme sa na tie s najväčším potenciálom.

Úspory vďaka automatizácii

Mnohé smart technológie už dnes umožňujú ovládanie na diaľku, čo správu budov výrazne uľahčuje. Napriek tomu je možné zájsť ešte ďalej a využívať moderné inštalácie umožňujúce automatizáciu procesov a rýchlejšie odhalenie prípadných nedostatkov, ktoré by vám pomohli vyriešiť profesionáli z Bitumat.

Automatizované procesy šetria čas aj náklady a okrem toho majú pozitívny vplyv na spotrebu energií, čo návratnosť investície do automatizovaných systémov vo všeobecnosti urýchľuje. Do systému automatizácie môže byť zapojený napríklad aj HVAC systém a rôzne senzory. Ak napríklad systém vyhodnotí, že výškovú budovu s veľkými zasklenými plochami je možné efektívnejšie vykúriť zdvihnutím tieniacich žalúzií, urobí to a zároveň stlmí kúrenie. Svoju významnú úlohu zohrávajú automatizované systémy aj pri havarijných situáciách, kým prídu profesionáli z V.K.K. Stav. V týchto prípadoch dokážu eliminovať škody napríklad uzavretím ventilov.

V rámci automatizovaných systémov je možné prednastaviť desiatky až stovky rôznych scenárov, takže sa nemusíte obávať, že by sa vám správa budovy akokoľvek vymkla spod kontroly.

IoT systémyZdroj: elements.envato.com
IoT systémy

IoT senzory

Kľúčovou technológiou k uľahčeniu správy budov je tzv. internet vecí. Nejde síce o žiadnu horúcu novinku, ale aj tieto systémy zaznamenávajú výrazný progres a zároveň sme svedkami čoraz väčšieho využitia. Pre uľahčenie správy je možné siahnuť po rôznych senzoroch, ktoré napríklad zhasnú svetlo, ak sa v miestnosti nik nenachádza či stlmia vykurovanie. Pomocou IoT senzorov ale môžete aj sledovať hustotu ľudí v konkrétnych miestach budovy, prípadne sledovať mieru znečistenia a podľa toho efektívnejšie plánovať upratovanie od poskytovateľa ako je A Servis Lipka.

Dáta ako kľúč k úspechu

Automatické zhasínanie, riadenie HVAC či dôsledné sledovanie energetickej spotreby sú bezpochyby veľkými výhodami zapojenia moderných technológií do procesu správy. Nemenej dôležitým prínosom je ale aj prístup k veľkému množstvu údajov, ktoré môžete následne zdieľať aj s dodávateľmi služieb, ako je upratovanie od A Servis Lipka či údržbármi. Meraním a vyhodnocovaním budete robiť zodpovednejšie rozhodnutia a zvládnete konať skutočne flexibilne. 

Značky: