Digitálny marketing hrá pri rozhodovaní o nákupe stále dôležitejšiu rolu. Dnes je 60 % B2B zákazníkov v aktívnom nákupnom procese ešte skôr, než vôbec začne komunikovať s obchodným zástupcom a 61 % B2B transakcií sa začína na internete. Spoločnosť Cisco má v súčasnosti viac ako 62-tisíc partnerov po celom svete a približne 85 % príjmov prechádza práve cez tieto distribučné kanály. Preto majú partneri významné postavenie a digitálny marketing sa stal kľúčovou súčasťou úspechu. Na základe spätnej väzby od partnerov sa im preto spoločnosť Cisco rozhodla pomôcť aj v oblasti digitálneho marketingu.

Spoločnosť Cisco rozširuje svoj program Marketing Velocity, aby partneri mohli efektívnejšie viesť svoje marketingové kampane. Nové rozšírenie Marketing Velocity prepája a integruje znalosti a nástroje spoločnosti Cisco do jednej ponuky. Ide tak o prvý komplexný program svojho druhu, ktorý si kladie za cieľ podporiť digitálnu transformáciu partnerov. Rozšírenie umožní partnerom zlepšovať ich marketingové postupy či efektívnejšie využívať marketingové prostriedky, aby ich kampane dosahovali ešte lepšie výsledky.

Efektívnejšie oslovovanie zákazníkov v digitálnom prostredí

Spoločnosť Cisco aktualizovala svoj program na základe konzultácie so svojimi partnermi s cieľom osloviť zákazníkov naozaj najefektívnejšími spôsobmi. Program Marketing Velocity sa preto skladá zo štyroch zložiek:

  • Cisco Marketing Velocity Learning: Partneri vďaka tomuto portálu získajú prístup ku vzdelávacím materiálom, aby mali neustále prehľad o vývoji dynamického technologického trhu, aktuálnych trendoch v oslovovaní zákazníkov a ich požiadavkách.
  • Cisco Funding for Marketing Velocity: Spoločný marketingový fond Cisco Joint Marketing Funds (JMF) poskytuje autorizovaným partnerom prostriedky na marketingovú podporu ich firiem, produktov a služieb Cisco, ktoré predávajú.
  • Cisco Marketing Velocity Central: Marketing Velocity Central, predtým známy ako Partner Marketing Central, je marketingový portál s kompletnou ponukou služieb na zvýšenie efektivity marketingových aktivít partnerov. Ide o zdroj voľne dostupných, prispôsobiteľných kampaní, zahŕňajúcich automatizované e-mailové cesty, obsah pre sociálne médiá či webovú syndikáciu i databázu ďalších zdrojov s marketingovým obsahom. Portál ponúka pokročilé možnosti analýzy kampaní, vrátane ich trackingu a merania miery aktivity zákazníkov pomocou metriky customer contact engagement scoring. Partneri môžu okrem toho prechádzať databázou vybraných agentúr a objednať si ich služby, či už ide o platené vyhľadávanie (paid search), aktiváciu sociálnych médií či tradičný telemarketing.
  • Cisco Marketing Velocity Activate: Ide o novú limitovanú co-marketingovú službu s vybraným počtom partnerov. Marketing Velocity Activate je prvý program v odbore, ktorý kombinuje biznisové dáta s možnosťami omnichannel ciest spoločnosti Cisco a jej partnerov.

Dostupnosť 

  • Všetok rozšírený obsah Marketing Velocity je partnerom už k dispozícii.

Značky: