Claude 3.5 Sonnet je vylepšená AI od Anthropic a mohla by smelo konkurovať ChatGPT.

Claude 3.5 Sonnet má priniesť vyššiu rýchlosť a prenosnosť a byť konkurenciou pre podobné jazykové modely. Dá sa používať aj zadarmo priamo na stránke claude.ai/chats. Používatelia zariadení s iOS ho majú k dispozícii vo forme mobilnej aplikácie.

Model Sonnet sa nachádza nad doterajším modelom Claude 3 Opus a zároveň je lacnejší v prepočte ceny na milión tokenov. Autori ho charakterizujú ako inteligentnejšieho, lepšie chápajúceho humor a rôzne nuansy či zložité konštrukcie.

Je dvojnásobne rýchlejší ako model Opus a dokonca má lepšie skóre pri tvorbe programovacieho kódu ako ChatGPT. Viac detailov nájdete v prehľadnej tabuľke. Sonnet sa hodí na zadávanie komplexných úloh, pri ktorých je potrebné zachovať kontext. Môže byť ideálnym pri nasadení v rámci technickej podpory. Takisto má schopnosť prepísať a porozumieť textu z obrázkov, aj keď ich kvalita bude nedostatočná. To je vhodné pre maloobchod, logistiku a finančné služby. Model by mal vedieť porozumieť aj ilustráciám.

claude comparisonZdroj: Anthropic

Špecialitou je pridanie tzv. artefaktov. Ak si napríklad chcete nechať vygenerovať kód v programovacom jazyku, zobrazí sa v samostatnej časti. To platí aj pre webové stránky alebo iné typy textových výstupov. Funkcia by mala pomôcť pri tvorbe dokumentov v tímoch a Claude by tvoril AI poradcu na vyžiadanie. Pointou je, aby ste mali chat a výtvory z neho prehľadne oddelené v samostatných priestoroch. Artefakty sú voliteľné a pri prvom použití, keď ich Claude rozpozná, sa opýta, či chcete použiť tento spôsob.

Claude by mal do budúcna priniesť ďalšie vylepšenia, napríklad možnosť napojenia na podnikové aplikácie alebo pamäťové funkcie. Ide o to, aby si AI zapamätala preferencie používateľa a ďalšiu históriu na lepšie cielenie odpovedí do budúcna.

Zdroj: Anthropic

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.