Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až 40% malých a stredných podnikov v Európe outsourcuje služby súvisiace s manažmentom a ochranou IT infraštruktúry a procesov.

Pre tie menšie s minimom skúseností a nižším rozpočtom je najefektívnejším riešením „Bezpečnosť ako služba“ (Security as a Service / SaaS), ktoré poskytuje dnes už nevyhnutnú ochranu pred finančnými či inými stratami spôsobenými kybernetickými útokmi, najmä ransomvérom.

Jednou z hlavných tém výročnej bezpečnostnej konferencie spoločnosti Kaspersky Lab – Cyber Security Weeked 2016, ktorá sa uskutočnila uplynulý víkend na Malte, bola práve IT bezpečnosť malých a stredných podnikov. Posledný výskum expertov z Kaspersky Lab totiž ukázal, že existuje obrovský nesúlad medzi dosahom hrozieb, ktorým musia malé a stredné podniky čeliť v súčasnosti, a spôsobmi, ako zabezpečujú svoju ochranu. Často totiž bojujú nielen so samotnými hrozbami, ale najmä s limitovaným rozpočtom a nedostatočným povedomím v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Práve preto sa čoraz viac firiem začalo spoliehať na riešenia typu „Bezpečnosť ako služba“ (Security as a Service / SaaS), ktoré sa javia ako najefektívnejšie na zabezpečenie ich IT. Dokazujú to aj aktuálne štatistiky, podľa ktorých až 40% malých a stredných podnikov v Európe outsourcuje služby súvisiace s manažmentom a ochranou IT infraštruktúry a procesov od špecializovaných IT firiem.

csw2016_kaspersky-lab_sergey-martsynkyan_2_web2016_8_nowat

„V poslednej dobe si stále viac malých a stredných podnikov uvedomuje nevyhnutnosť opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Práve malé a stredné podniky musia čeliť narastajúcemu počtu kybernetických útokov, ktoré môžu znamenať značné finančné škody či stratu citlivých údajov. Vo väčšine prípadov trpia malé firmy nedostatkom poznatkov či skúseností v oblasti IT ochrany. A v konečnom dôsledku aj nedostatkom času, ktorý by bolo potrebné venovať manažmentu IT bezpečnosti. Preto by sa mali rozhodnúť pre riešenie, ktoré bude šité na mieru ich potrebám a možnostiam, ako je napr. Kaspersky Endpoint Security Cloud. V kombinácii s outsourcingom špecializovanej IT podpory pre manažment IT bezpečnosti môže predstavovať najefektívnejší spôsob ochrany pred súčasnými kybernetickými hrozbami,“ povedal  Sergey Martsynkyan, Senior Global B2B Product Marketing Manager, Kaspersky Lab.

Od začiatku tohto roka spoločnosť Kaspersky Lab v spolupráci s výskumnou spoločnosťou B2B International realizovala opäť rozsiahly globálny prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 zástupcov firiem z 25 krajín sveta. Výsledky prieskumu sú spracované v správe The Evolving Role of SaaS and IT Outsourcing in SMB IT Security (Rastúci význam SaaS a outsourcingu IT služieb pre bezpečnosť malých a stredných podnikov). Z prieskumu vyplýva, že v roku 2016 boli malé a stredné podniky v Európe najviac oslabené vírusmi a malvérmi, ktoré viedli k zníženej produktivite (38,9%), ďalej boli oslabené nevhodným používaním IT zdrojov zamestnancami (34,6%) a fyzickou stratou zariadení obsahujúcich citlivé firemné údaje (28,5%). Prieskum rovnako ukázal, že malé a stredné podniky sa najviac obávajú hrozieb ako malvér (špeciálne jeho forma známa ako ransomvér), cielené útoky, phishing a ďalšie techniky tzv. sociálneho inžinierstva, ako aj ešte neodhalené zraniteľnosti.

csw2016_kaspersky-lab_sergey-martsynkyan_5_web2016_8_nowat

Podľa prieskumu sa priemerná suma predstavujúca náklady spojené s jediným kybernetickým útokom na malé a stredné podniky v súčasnosti pohybuje na hranici okolo 86 000 eur. Náklady na obnovu systému sa rýchlo zvyšujú v závislosti od času, kedy dôjde k odhaleniu incidentu. Štatistiky ukazujú, že náklady malých a stredných podnikov na obnovu systému vzrastú v priemere až o 44% v prípade, že bol útok odhalený až po týždni, prípadne aj neskôr. Zaujímavé je aj to, že v prieskume sa zároveň až 40% zástupcov malých a stredných firiem vyjadrilo, že nemajú prehľad o aktuálnych útokoch, ktoré v súčasnosti ohrozujú ich biznis. Preto sa mnohé z nich rozhodli využiť služby odborníkov vo forme outsourcingu – 62% už využíva služby externých poskytovateľov na zabezpečenie IT ochrany a 18% má v pláne ich využiť v blízkej budúcnosti.

Značky: