Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Všetky účty, vrátane tých, ktoré má klient v iných bankách, na jednom mieste. ČSOB   sprístupní pre klientov v horizonte najbližších týždňov multibanking. V prvej fáze si klienti ČSOB budú môcť do mobilnej aplikácie fungujúcej na platforme iOS pripojiť svoje účty vedené v Tatra banke. V ďalších vlnách ČSOB rozšíri túto možnosť aj o ďalšie banky a platformu Android.

Multibanking, teda spravovanie viacerých účtov vedených v rôznych bankách na jednom mieste, umožnila európska smernica PSD2.

Juraj Ebringer, člen predstavenstva ČSOB zodpovedný za retailové a privátne bankovníctvo

„V súvislosti s touto smernicou a povinnosťou sprístupniť svoje systémy tretím stranám sa už dlhší čas diskutuje o tom, či je pre banky hrozbou alebo príležitosťou. My sme sa  rozhodli ísť druhou cestou a sme hrdí na to, že môžeme klientom predstaviť toto riešenie, vďaka ktorému  je správa financií pre klienta ešte jednoduchšia a je to plne v súlade s našou ambíciou byť pre klienta navigátorom v jeho finančnom svete. Našim cieľom je postupne pripájať aj účty iných bánk a sprístupniť multibanking tiež pre platformu OS Android,“ uviedol Juraj Ebringer, člen predstavenstva ČSOB zodpovedný za retailové a privátne bankovníctvo.

ČSOB implementuje multibanking priamo do svojej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Klient si môže týmto spôsobom  prezerať výšku disponibilných zostatkov a transakčnú históriu na účte inej banky ako ČSOB. V prvej vlne ide o účty vedené v Tatra banke, pričom postupne bude ČSOB pripájať aj ďalšie banky. Táto služba nie je spoplatnená. Ambíciou je v budúcnosti rozšíriť multibanking aj o ďalšie funkcionality.

Pripojenie účtov z iných bánk je jednoduché. Klient nemusí nikam chodiť, všetky vyrieši priamo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

Ako funguje zabezpečenie v multibankingu

Bezpečnosť je na prvom mieste. Multibanking funguje v prostredí zabezpečenej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking, do ktorej sa klient prihlasuje zadaním PIN kódu alebo odtlačkom prsta. Pripojenie účtu cez multibanking je kvôli bezpečnosti časovo obmedzené na maximálne 90 dní a prihlásenie s prihlasovacími údajmi druhej banky sa realizuje po presmerovaní na jej stránku.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.