Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Dimension Data prezentovala na konferenci Cisco Connect aktuální příležitosti v oblasti Next Generation Workspace, která sumarizuje nové pohledy na způsob a místo vykonávání práce. Informační technologie již umožnily volnost pohybu, a tak na řadu přichází obsah vykonávané práce a potřeby k jejímu kreativnímu a optimálnímu dosažení. Při vytvoření návrhu ideálního pracovního prostředí je vhodné kromě IT zapojit architekty, sociology a psychology.

Způsoby práce se neustále vyvíjí. Ostatně obdobně, jako celý svět okolo nás. Zejména mladší generace, někdy označované jako Y a Z, očekávají od zaměstnání a výkonu práce zcela něco jiného, než jejich předci ještě před pár desítkami let. Nejde přitom jen o požadavky na zajímavou a tvůrčí činnost nebo o lepší finanční ohodnocení a více dovolené. Více se cení větší flexibilita, časová svoboda a možnost lépe skloubit pracovní a soukromý život. Tyto změny ovšem nelze chápat jako revoluční obměnu. Ve skutečnosti jde o evoluci a z velké části i o přirozený důsledek možností, které přináší nové technologie.

Pojem Next Generation Workspace, zpravidla překládaný jako pracovní místo, pracovní prostor či pracoviště nové generace, se může pochlubit nejen celou řadou synonym včetně Next Gen Workplace, ale také širokou škálu definic. Nicméně podstata je vždy stejná – nabídnout zaměstnancům pracovní prostředí, které zohlední jejich individuální požadavky a umožní přizpůsobit sebe sama konkrétním pracovním návykům a způsobům práce každého zaměstnance. Next Generation Workspace se tedy vztahuje ke konkrétní osobě, a to bez ohledu na to, zda právě pracuje ve firmě, z domova nebo třeba ve vlaku při služební cestě. Pojem pracoviště či pracovní místo je proto nutné chápat v širším kontextu, už to není konkrétní židle a stůl v kanceláři.

O co vlastně jde?

Problematika Next Generation Workspace zahrnuje celkem tři klíčové oblasti. První z nich je možnost využívat koncová zařízení vlastněná zaměstnanci dle konceptu BYOD (Bring Your Own Device). Mladší zaměstnanci dnes považují za samozřejmé vyřizovat pracovní i soukromé záležitosti z jednoho nebo několik málo zařízení, navíc obvykle mobilních. Základní myšlenka BYOD je sice jednoduchá, ale přináší sebou řadu organizačních a bezpečnostních otázek, na které musí firmy pamatovat. Podpora konceptu BYOD by tedy neměla zůstat jen v půli cesty – pokud se společnost rozhodne tuto formu povolit, musí tak učinit komplexně. Pro ochranu svoji i svých zaměstnanců.

Druhou oblastí je využití moderních komunikačních technologií pro práci odkudkoli. Trend je jasný – nejde o čas strávený na pracovišti, ale o to, jakou práci zaměstnanec odvede. Z domova či odkudkoli jinde. Dnešní komunikační technologie tuto možnost plně podporují včetně různých variant videokonferencí, chatování i spolupráce s kolegy, partnery a zákazníky.

Třetí oblastí je samotné pracovní místo ve smyslu kanceláře či buňky. Nejde přitom jen o příjemnost a ergonomičnost prostředí, ale o možnost podpory dynamické úpravy pracovního prostoru – podle typu konkrétní vykonávané práce, pracovního stylu, požadavků nezbytných na splnění úkolu apod. Například nároky pro revidování smlouvy a spolupráci s kolegy se mohou zásadně lišit. Podstatné je, aby se moderní pracoviště dokázalo těmto rozdílům automaticky a dynamicky přizpůsobovat.

Má to smysl!

Oblast Next Generation Workspace (NGW) není vhodná pro všechny firmy a pro všechny typy pracovišť, například u klasických výrobních linek by výhody viděli jen ti největší optimisté. Na druhou stranu neexistuje firma – dejme tomu od desítky zaměstnanců – která by alespoň v některých odděleních nemohla principy NGW využít.

Z pohledu zaměstnavatele je klíčovou výhodou možnost maximalizovat efektivitu využití času zaměstnanců. S prostoji se potýká drtivá většina firem a NGW umožňuje tento problém výrazně eliminovat. Druhou, neméně důležitou výhodou je možnost oslovit mladší generaci, která výše zmíněné přístupy považuje za samozřejmé – a v případě nenaplnění svých očekávání nemá žádný větší problém přejít ke konkurenci. Otázka tedy nestojí v rovině zda, ale kdy NGW zavést. Naneštěstí se někteří HR odborníci vyjadřují i v tom smyslu, že včera bylo pozdě. Zavedení by přitom nemělo být násilné, ideální je využití pozitivního efektu sněhové koule pomocí pokrokových zaměstnanců, kteří na základě reálných situací dokáží pro myšlenku NGW nadchnout ostatní kolegy. Výhody z pohledu zaměstnance jsou přitom v souladu s výhodami zaměstnavatelů – obrovská míra flexibility, otevřenost a efektivní sladění soukromých a pracovních životů.

Navíc pracoviště nové generace nejsou osamocenou záležitostí, velmi vhodné je propojení s možnostmi inteligentních budov včetně ovládání osvětlení, klimatizace, správy spotřeby apod. Tento fakt by měli mít na paměti investoři zejména při výstavbě nových pracovišť. Určitě je jednodušší zapracovávat prvky Next Generation Workspace již v projektových fázích vzniku budovy.

Koncept Next Generation Workspace je hodně o celkové změně myšlení ve firmách a o vnitřním přijetí skutečnosti, že nejvíce záleží na odvedené práci, nikoli na tom, kde ji zaměstnanci vykonali.