Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Oznámenie Japonska, že má v úmysle založiť svoju ekonomiku na vodíku, začína nadobúdať konkrétne podoby. V minulom roku spustili do prevádzky  výskumné a výrobné zariadenie Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R).  Pri príležitosti uvedenia vodíkovej Toyoty Corolla v sérii diaľkových pretekov Super Taikyu Series 2021 na okruhu Suzuka, boli testované možnosti prepravy vodíka pomocou dvoch typov vozidiel – dodávok s palivovými článkami a veľkých nákladných automobilov poháňaných biopalivom.

Distribúcia vodíka v Japonsku

Fukushima Hydrogen Energy Research Field, kde vodík vyrába 10 MW elektráreň, je prvým japonským výrobcom vodíka, ktorý pri tomto procese využíva geotermálnu energiu.  Výrobné zariadenie už dodávalo vodík na okruh  Suzuka pomocou nákladných automobilov na biopalivá. Nákladné autá poháňané palivovými článkami zasa slúžili na prevoz vodíka dovážaného z Austrálie. Testovací program realizujú  spoločne Toyota a spoločnosti Kawasaki Heavy Industries, Iwatani Corporation a Electric Power Development (J-Power).

Použitie nákladných áut na vodík a nákladných automobilov na biopalivá je spôsob, ako rýchlo znížiť emisie CO² v dopravnom priemysle. Japonsko je krajinou s obmedzenými vlastnými energetickými zdrojmi, najmä po odstavení jadrových elektrární. Krajina masívne investuje do obnoviteľných zdrojov energie, ale aby splnila svoje záväzky v oblasti znižovania emisií CO², musí sa spoliehať aj na dovoz energie, vrátane tej vo forme vodíka. Preto spolupracuje s Austráliou ako jedným z najväčších výrobcov tohto plynu. O spoluprácu s Japonskom sa zaujíma aj Čile, ktoré sa hodlá stať najväčším výrobcom zeleného vodíka vďaka  možnostiam využitie veternej energie.

S vodíkom aj po mori

Spoločnosť Kawasaki Heavy Industries nadviazala partnerstvo s Toyotou a má v úmysle rozvinúť rozsiahly dodávateľský reťazec importovaného vodíka. Kawasaki má 30-ročné skúsenosti s výstavbou vodíkových tankerov. Odkedy sa zapojila do prepravy tohto plynu pre raketové palivo, neustále vyvíja vodíkové technológie.

V roku 2022 budú spoločnosti Kawasaki a Toyota spoločne testovať prototyp kontajnerovej lode s názvom Suiso Frontier na prepravu tekutého vodíka. V polovici desaťročia uvedú do prevádzky veľkoplošnú kontajnerovú loď, schopnú prepraviť 10 000 ton tekutého vodíka.  A do roku 2030 má vzniknúť kompletný komerčný dodávateľský reťazec, ktorý umožní prepraviť z Austrálie 225 000 ton vodíka. Japonsko  plánuje v roku 2030 využívať okolo 3 milióny ton vodíka a do 2050 roku až 20 miliónov ton tohto plynu. Aby to bolo možné, musí krajina radikálne zvýšiť vlastnú výrobnú kapacitu vodíka z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť stabilné dodávky zo zahraničia.

Rozšírenie siete čerpacích staníc

Spoločnosť Toyota je už niekoľko rokov jedným z iniciátorov rozširovania siete vodíkových čerpacích staníc, ktoré podporuje japonská vláda. Spoločnosť je zapojená do projektu Hydrogen Utilization Study Group, ktorý sa zaoberá masívnym nasadením vodíkových technológii v centrálne umiestnenom regióne Chubu. Tento zahŕňa silne industrializované oblasti vrátane miest  Nagoja, Nagano, Shizuoka a oblasti Fudži. Toyota podporuje rozširovanie infraštruktúry vodíkového tankovania aj v Európe, USA a Austrálii.

Koncern má v Japonsku aj vlastné zariadenia na výrobu vodíka. Patria sem továrne Toyota Motor Kyushu a Toyota Motomachi, ktoré vyrábajú vodík v ekolyzéroch poháňaných slnečnou energiou.  Vyrobené palivo sa používa na tankovanie automobilov s palivovými článkami a vysokozdvižných vozíkov v týchto závodoch.  

Vodík sa bude vo veľkom využívať aj v dvoch experimentálnych mestách, ktoré stavia spoločnosť  Toyota pre výskum a vývoj. Woven City rastie v okolí hory Fudži v prefektúre  Shizuoka. Druhé v prefektúre Fukušima bude zamerané na vývoj a testovanie vodíkových technológií a bude priamo spolupracovať s novým výrobným zariadením Fukushima Hydrogen Energy Research Field.

Značky: