Ministerstvo vnútra podalo návrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch a do týchto preukazov by mali pribudnúť nové biometrické prvky ako je odtlačok prsta a digitálna podoba tváre. Vláda tento návrh novely schválila 12. januára 2022.

Stať by sa tak malo od 1. mája tohto roka. Len pripomeňme, že do cestovných pasov sa už tieto prvky zapisujú od roku 2008. Všetky údaje v týchto preukazoch budú uložené v zakódovanej podobe. Slovensko tak reaguje na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb v rámci celej EÚ.

V praxi sa tak osobne dostavíte na oddelenie dokladov, kde sa vám snímajú odtlačky prstov a podoba tváre. Celý proces trvá asi 5 minút. Zosnímať podobu tváre, odtlačky prstov a podpis v digitálnej podobe sa bude dať aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Na čo je to dobré?

Európska únia pristúpila k zavedeniu týchto vyšších bezpečnostných prvkov v dokladoch totožnosti po zistení, že asi 75 % falošných dokladov zachytených na jej vonkajších i vnútorných hraniciach tvorili doklady vydané členskými štátmi únie a Schengenu. Tieto doklady mohli byť zneužité napr. po ich strate alebo krádeži.

Zavedenie prísnejších bezpečnostných noriem by tak malo poskytnúť dostatočné záruky verejným orgánom ale aj súkromným subjektom, aby sa mohli spoľahnúť na pravosť preukazov totožnosti.  Cieľom je tiež obmedziť neoprávnené vstupy a pohyb nelegálnych migrantov, hľadaných osôb či teroristov po schengenskom priestore s falošnými či ukradnutými dokladmi.

Využívať sa to bude pri  hraničných kontrolách a pri podozrení, že osoba  používa ukradnutý doklad.  V takom prípade polícia porovná biometrické údaje na čipe s jej skutočnými. Napríklad teda podozrivej osobe sníme odtlačky prstov a porovná ich s tými, ktoré sú vo forme biometrických údajov uložené v čipe dokladu.

Prístup k biometrickým údajom na čipe OP  budú mať teda len oprávnené orgány disponujúce kvalifikovanými certifikovanými čítacími zariadeniami, s ktorými bude možné zobraziť biometrické údaje uložené v čipe OP.

Môžu sa tieto odtlačky použiť aj pri odhaľovaní trestnej činnosti?

Ľudia sa celkom oprávnenie pýtajú, kde všade sa ich biometrické prvky pri vydávaní nových občianskych preukazov dostanú. Minister vnútra Roman Mikulec vysvetlil, že vytváranie databázy databázy odtlačkov prstov európske nariadenie neumožňuje, a preto budú takto nasnímané odtlačky vymazané ihneď ako nám bude doklad vydaný.

Je to povinné?

Nasnímanie odtlačkov prstov bude pri vydávaní občianskeho preukazu povinné a bude sa vzťahovať na osoby od 12 rokov. Prirodzene, môžu existovať oprávnené prípady, kedy sa odtlačok prsta nebude dať nasnímať napr. z dôvodu poranenia. V týchto prípadoch sa vydáva občiansky preukaz s obmedzenou platnosťou na 1 rok pričom sa očakáva, že po roku dôvody na nemožnosť nasnímania odtlačku pominú. Počas snímania sa odoberajú odtlačky z dvoch prstov – z pravého a ľavého ukazováka.

Staré občianske preukazy zostávajú v platnosti. zmena sa týka novo vydávaných preukazov. O zmenu môžete požiadať aj v skoršom termíne, správy poplatok je vtedy vyšší.

Kontrola údajov aj cez aplikáciu

Vo výsledku sa budú dať skontrolovať tieto biometrické údaje z občianskeho preukazu aj pomocou pripravovanej aplikácie. Kto ju bude vyvíjať sme sa zatiaľ nedozvedeli. Tento spôsob však má byť pružnejší ako možnosť ich načítania len na oddelení dokladov ako to platí dnes. Aplikáciu už používa Ministerstvo vnútra SR na kontorlu pasov a ďalej ju vyvíja, komunikácia s novým občianskym preukazom bude cez NFC podobne ako je to teraz s pasom.

Už len osobne

Na druhej strane, pri žiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu musíte byť prítomný osobne, keďže sa budú snímať aj odtlačky vašich prstov. Doterajšia možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu čisto elektronicky nebude možná.

Účinnosť od 1. mája je prirodzene podmienená dĺžkou legislatívneho procesu.

Treba sa ponáhľať s výmenou preukazov?

Staré preukazy zostávajú v platnosti ale postupne budú nahradzované novými. Od roku 2031 sa očakáva, že všetky občianske preukazy na Slovensku budú aj s obsahom biometrických prvkov. Môže to byť výhodné aj pre využívanie elektronických služieb štátu, keďže cez NFC čip by bolo možné priamo komunikovať s mobilom s overením cez občiansky preukaz so štátom priamo. Občianske preukazy s biometrickými prvkami sa budú podobať na súčasné, pribudne tam napr. znak Európskej únie a budú ladené viac do modrej farby.

Občiansky s odtlačkom prsta
Navrhovaná podoba občianskeho preukazu s biometrickými prvkami

Menia sa aj niektoré ďalšie predpisy reagujúce na prax. Ak napr. požiadate o pas, nebudete už musieť uvádzať adresu trvalého pobytu na Slovensku. Existuje totiž viacero občanov SR, ktorí nikdy trvalé bydlisko na území Slovenska nemali.

Zdroje: vlastné, Ministerstvo vnútra

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.