Už v roku 2021 bude mať viac obyvateľov planéty mobilný telefón (5,5 miliardy) než bankový účet (5,4 miliardy), vodu z vodovodu (5,3 miliardy) alebo pevnú telefónnu linku (2,9 miliardy).

Vyplýva to z analytickej štúdie Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016-2021). Analytici okrem toho predpovedajú, že sa tento výrazný rast – spolu s rozmachom smartfónov a pripojenia do internetu vecí – premietne aj do celkového objemu prenesených mobilných dát. Štúdia hovorí, že ten do roku 2021 narastie sedemnásobne, k čomu prispeje aj zvyšovanie prenosovej rýchlosti sietí a nárast sledovania videa na mobilných zariadeniach.

Už jedenásty raz zverejnila spoločnosť Cisco svoju štúdiu Cisco Visual Networking Index. Tentoraz sa zamerala na analýzu a budúce trendy globálnej mobilnej dátovej premávky. Tá do roku 2021 vzrastie sedemnásobne. V regióne strednej a východnej Európy očakáva spoločnosť Cisco šesťnásobný nárast (z 11,1 exabajtov na 63 exabajtov za rok).

Do očakávaného nárastu mobilnej dátovej premávky sa premietnu živé prenosy videa, aplikácie pre rozšírenú realitu, rozmach internetu vecí i ďalšie moderné technológie. Nové možnosti v mobilných dátach prinesie technológia 5G, ktorej výhody sa prejavia nielen v oblasti mobility, ale aj na celkovej podobe sietí ako takých. Prinesie premenu architektúr sietí, rozšíri možnosti programovateľnosti a automatizácie,“ hovorí František Baranec, country manager Cisco Slovensko.

Mobilná dátová premávka 2021: Sedemkrát viac prenesených dát, trikrát vyššia rýchlosť

Na konci roku 2016 dosahoval objem prenesených mobilných dát hodnotu 7,2 exabajtu za mesiac. To je viac než koľko by zabral prepis všetkých slov, ktoré kedy boli na svete vyslovené (približne 5 exabajtov). V roku 2021 očakáva spoločnosť Cisco takmer sedemnásobný rast premávky na 49 exabajtov za mesiac. Mobilná dátová premávka tak bude predstavovať 20 % úplnej IP premávky (v porovnaní s 8 % v roku 2016).

Medzi hlavné dôvody nárastu mobilnej dátovej premávky patria:

  • Viac používateľov – V roku 2021 bude mať mobilné zariadenie viac ako 70 % svetovej populácie, konkrétne 5,5 miliardy ľudí. OSN odhaduje, že v tom čase počet obyvateľov zemegule dosiahne 7,8 miliárd. Viac ľudí tak bude mať mobilné zariadenie ako prístup k pitnej vode z vodovodu.
  • Nárast počtu mobilných zariadení – V roku 2021 bude pripojených 12 miliárd mobilných zariadení. Na jedného obyvateľa Zeme tak pripadne približne 1,5 zariadenia, viac ako polovica (6,2 miliárd) budú smartfóny vrátane phabletov. V súčasnosti je na jedného človeka zhruba 1,1 mobilného zariadenia a ich celkový počet sa pohybuje okolo 8 miliárd.
  • Rýchlejšie pripojenie – V roku 2016 bola priemerná rýchlosť mobilných sietí 6,8 Mb/s. Spoločnosť Cisco odhaduje, že o päť rokov neskôr sa rýchlosť zvýši trojnásobne na 20,4 Mb/s.
  • Viac videa – Objem mobilných prenosov videa narastie v sledovanom období 8,7-násobne a bude vykazovať najvyššie tempo rastu zo všetkých kategórií mobilných aplikácií. Mobilné prenosy videa budú v roku 2021 tvoriť 78 % celkovej mobilnej dátovej premávky. Výraznejšie sa tiež zvýši sledovanosť živých prenosov (39-krát), čo bude predstavovať 5 % všetkých prenesených videí.

Veľkou mierou sa na týchto číslach podieľa aj vzájomná komunikácia strojov a zariadení, takzvané machine-to-machine pripojenia. V súčasnosti tvorí asi 5 % všetkých mobilných pripojení. V roku 2021 jej pomer stúpne na 29 % a stane sa tak najrýchlejšie rastúcim typom mobilného pripojenia. Tento nárast súvisí predovšetkým s rozvojom internetu vecí.

Rastúca obľuba najmodernejších trendov

Aplikácia Pokémon GO sa v roku 2015 stala fenoménom a ukázala tak potenciál využitia rozšírenej reality. Tá bude spolu s virtuálnou realitou a nositeľnou elektronikou čoraz bežnejšou súčasťou našich životov. V roku 2016 sa podľa odhadov spoločnosti Cisco predalo 18 miliónov kusov okuliarov virtuálnej reality. V roku 2021 sa ročný predaj vyšplhá na 100 miliónov kusov. S tým súvisí i väčší objem prenesených dát. Kým v roku 2016 generovali zariadenia pre virtuálnu realitu 13,3 petabajtov dát mesačne, v roku 2021 to už bude takmer jedenásťnásobok, 140 petabajtov. Vysoké tempo rastu zaznamená aj dátová premávka generovaná zariadeniami pre rozšírenú realitu. Tá sa zvýši sedemnásobne (z 3 petabajtov za mesiac na 21 petabajtov). Vysoký záujem bude aj o nositeľnú elektroniku, kde spoločnosť Cisco medzi rokmi 2016 a 2021 očakáva trojnásobný nárast počtu pripojených zariadení na 925 miliónov z dnešných 325 miliónov.

5G siete sa začnú prejavovať v štatistikách

V roku 2020 sa začne merateľný dopad nových 5G sietí na celkový objem mobilnej premávky. Mobilní operátori budú potrebovať vyššiu rýchlosť a nižšiu latenciu, aby mohli vyhovieť požiadavkám stále náročnejších zákazníkov. V roku 2021 bude mobilnej dátovej premávke stále dominovať technológia 4G. Tá bude v roku 2021 podporovať 58 % mobilných pripojení, ktorými pretečie 79 percent celkovej premávky. Cez 5G siete prejde „len“ 0,2 % pripojení, tie však vygenerujú 1,5 % celkovej mobilnej dátovej premávky. Budú tak 4,7-krát efektívnejšie než 4G a 10,7-krát efektívnejšie ako 3G siete.