Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako odhaľuje výskum spoločnosti Sharp, európske podniky sužuje epidémia negativizmu.

U viac než dvoch tretín (64 %) administratívnych pracovníkov v celej krajine, pracovisko vyvoláva negatívne pocity kvôli zastaranému spôsobu práce a spôsobuje nízku úroveň morálky i motivácie.

Spoločnosť Sharp sa spojila so Stefanom Haefligerom, profesorom strategického manažmentu a inovácií na Cass Business School, aby podnikom pomohol zmeniť pracovnú angažovanosť zamestnancov pomocou pripojených technológií. Výsledná biela kniha obsahuje 8 jednoduchých riešení na zvýšenie motivácie vo vašej spoločnosti.

Podľa prieskumu so 6 000 administratívnymi pracovníkmi v celej Európe, väčšina ľudí vníma svoje pracovné prostredie ako nedostatočne podnetné (28%), niektorí ho tiež označili ako „pochmúrne“, „skľučujúce“ a „toxické“. Tretina pracovníkov sa vyjadrila, že ich pracovisko je pokojné a z pohľadu 15 % je nudné. Iba 19 % opisuje svoje prostredie ako motivujúce.

Na otázku, prečo svoju kanceláriu opisujú týmto spôsobom, sa štvrtina sťažuje na zastaraný a frustrujúci spôsob práce (28 %), kým tretina uviedla, že sa príliš veľa času venuje nudným administratívnym úlohám (31 %), a podľa 20 % namiesto rozprávania komunikuje každý prostredníctvom e-mailu.

Takmer polovica (44 %) respondentov označila za jeden z najzávažnejších nedostatkov technológiu, ktorá je obmedzujúca a limitujúca. Zistilo sa, že priemerného európskeho pracovníka sklamú kancelárske technológie trikrát denne, čo 26 %  z nich vedie k predstieraniu, že sa niečo pokazilo, aby technológiu nemuseli používať a 39% namiesto nej používa osobné zariadenia.

Na pracovníkov generácie tzv. millennials, (ako nazývame ľudí narodených po roku 1982), ktorí počas svojho produktívneho veku nezažili časy bez Googlu, by viac než na iné vekové skupiny pôsobilo motivačne, ak by ich kancelária bola vybavená modernou technológiou (39 %). Polovica z týchto pracovníkov sa niekedy vyhýba technológii v kancelárii z dôvodu, že je príliš zložitá a polovica uprednostňuje osobné zariadenia.

„Ak chcete vytvoriť spokojné pracovisko, kde pracovníci chcú a môžu podávať maximálne výkony, je potrebné zabezpečiť, aby sa v ňom každý cítil motivovaný. Technológia zlepšuje motiváciu vtedy, keď pomáha a ľahko sa používa; v opačnom prípade demotivuje a nevyužíva sa, alebo dokonca vyvoláva nespokojnosť. Pozrite sa, aké nástroje používate, aké potrebujete a urobte zmeny, vďaka ktorým budú ľudia prichádzať do práce radi,“ povedal Szymon Trela, projektový manažér spoločnosti Sharp Electronics CEE. „V priebehu nasledujúcich 10 rokov bude generácia  „millenials“  tvoriť väčšinu našej pracovnej sily, a preto je dôležité, aby sme sa od mladších pracovníkov učili, boli otvorení voči novým myšlienkam a výzvam a poskytli inteligentnejšiu technológiu, ktorá je rovnako ľahko použiteľná ako spotrebné zariadenia,“ dodal.