Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou Ericsson Slovakia. Súčasťou memoranda je dohoda  na vybudovaní a prevádzkovaní fyzického laboratória 5G technológií a výskumu v oblasti mobilných sietí budúcich generácií, pričom základom tohto laboratória bude technológia od spoločnosti Ericsson. Laboratórium má slúžiť ako testbed pre výskum a vývoj prototypov rôznych inovačných aplikácií založených na pokročilých možnostiach sietí 5G a ďalších generácií.

„V najbližších rokoch budeme svedkami nasadzovania tzv. standalone 5G sietí, ktoré prinesú nové možnosti v oblasti garantovania kvality služby či prevádzkovania privátnych mobilných sietí pre veľkých zákazníkov. Tieto možnosti si budú postupne nachádzať využitie v priemysle, doprave či v rôznych kritických systémoch z hľadiska bezpečnosti. Práve zvyšovaniu bezpečnosti v prostredí prepojenej dopravy sa aj priamo venuje naše laboratórium“, uviedol Marek Galinski, vedúci laboratória, v ktorom vzniká 5G sieť na FIIT STU.

Z hardvérového vybavenia pre laboratórium spoločnosť Ericsson venovala fakulte zariadenie na spracovanie signálov v digitálnom tvare v základnom pásme (baseband), dve rádiá (dual-band a C-band), anténu a potrebné napájacie zdroje a kabeláž. Experti spoločnosti Ericsson budú výskumníkom z FIIT STU k dispozícii v laboratóriu pri oživovaní a konfigurovaní siete, zároveň budú pri prevádzke laboratória poskytovať konzultácie a podporu. Fakulta vo vlastnej réžii pripravila infraštruktúru na prevádzku jadra siete ako aj iné podporné aktivity.

Dekan FIIT STU prof. Ivan Kotuliak k podpisu memoranda pripomenul, že „Fakulta informatiky a informačných technológií STU si zakladá na tom, aby jej výskumníci ako aj študenti zapojení do výskumných aktivít mali prístup k najmodernejším technológiám, ktoré hýbu technologickým svetom. Preto sme veľmi radi, že táto spolupráca so spoločnosťou Ericsson nie je len vyhlásením na papieri, ale má reálne rozmery v podobe fyzického laboratória, na príprave ktorého sa podieľajú aj experti z Ericssonu.“

Spoločnosť Ericsson Slovakia sa v súvislosti s memorandom vyjadrila nasledovne „Podpis memoranda predstavuje významný míľnik v našej spolupráci s fakultou na rozvoji 5G technológií. Vnímame to ako dlhodobé partnerstvo, ktoré presahuje vybudovanie spoločného laboratória. Našim cieľom je prispieť k vzdelávaniu študentov, podporovať výskumnú komunitu a pomáhať vytvoriť silný a udržateľný telekomunikačný ekosystém v regióne. Veríme, že táto spolupráca má potenciál priniesť významné výsledky a inovácie v oblasti rozvoja digitálnej spoločnosti.“

Memorandum v mene FIIT STU podpísali dekan fakulty prof. Ivan Kotuliak a za spoločnosť Ericsson Slovakia, konatelia spoločnosti Anton Dziak a Zsolt Komzsík.

Značky: