Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Přibližně 1,2 miliardy studentů a mládeže z celého světa nemůže kvůli opatřením proti šíření COVID-19 navštěvovat tradiční vzdělávací instituce.

  • Společnost Ericsson se připojila ke Globální vzdělávací koalici pod vedením UNESCO a spustila digitální program Ericsson Educate.

  • Portál digitálních dovedností vyvinutý společností Ericsson obsahuje kurzy o 5G sítích, IoT, datech, automatizaci, umělé inteligenci a strojovém učení.

Globální pandemie COVID-19 narušila vzdělávání a učení po celém světě. Společnost Ericsson se připojila ke Globální vzdělávací koalici pod vedením UNESCO. Spustila digitální program Ericsson Educate pro studenty středních a vysokých škol, který poskytuje online vzdělávací obsah zaměřený na zlepšování digitálních dovedností.

Digitální spojení s okolním světem znamená v současné situaci udržení pocitu normálnosti – umožňuje pokračovat v běžné pracovní činnosti, setkávat se s přáteli a bavit se. Vzdělávací systém představuje jedno z nejkritičtějších odvětví zasažených současnou pandemií COVID-19. Přibližně 1,2 miliardy studentů a mládeže z celého světa nyní nemůže navštěvovat tradiční vzdělávací instituce. Proto tyto i vlády stojí před výzvou zajistit komplexní online vzdělávací programy.

Probíhající pandemie narušila vzdělávání a učení způsobem, který nemá v historii obdoby. Společnost Ericsson se připojila ke globální koalici pro vzdělávání pod vedením UNESCO. Spolupracuje s podobně smýšlejícími organizacemi, aby zajistila, že se globální pandemie nestane překážkou ve výuku. UNESCO a Ericsson spustily nový portál pro výuku umělé inteligence 13. května 2020.

Společnost Ericsson se vzdělávání dostupnému pro všechny věnuje dlouhodobě díky iniciativě Connect To Learn. Nově zprovoznila vzdělávací program Ericsson Educate pomáhající studentům po celém světě, kteří jsou v současné době znevýhodněni kvůli bezpečnostním a karanténním opatřením. Ericsson Educate zahrnuje různé programy přizpůsobené vzdělávacím potřebám a úrovni zralosti cílového publika. Přístup k nim je bezplatný prostřednictvím webových portálů vytvořených společností Ericsson.

Ředitelka programu Ericsson Connect To Learn, Zohra Yermecheová, říká: „Současná pandemická situace ovlivnila výuku po celém světě způsobem, který nemá v historii obdoby. Bez škol, přátel a přímého kontaktu s učiteli, přináší studium na dálku studentům spoustu výzev. Výzvám čelí ale také učitelé. Ti se musí přizpůsobit novým podmínkám a přehodnotit svůj přístup k výuce, s malým nebo žádným adekvátním školením o tom, jak přejít k dálkovému vyučování a správě virtuálních tříd. Horkým tématem jsou digitální vzdělávací systémy, které jsou inkluzivní, škálovatelné a snadno použitelné a poskytují přístup ke kvalitnímu vzdělávacímu obsahu, který má být zároveň informativní i poutavý.“

Portál digitálních dovedností vyvinutý společností Ericsson obsahuje kurzy o 5G sítích, IoT, datech, automatizaci, umělé inteligenci a strojovém učení. Cílem učebního plánu je posílit dovednosti vysokoškolských studentů v oblasti informačních technologií a zvýšit tak jejich připravenost na práci v telekomunikacích a ICT.

Přibližně 1,2 miliardy studentů a mládeže z celého světa nemůže kvůli opatřením proti šíření COVID-19 navštěvovat tradiční vzdělávací instituce. (zdroj: Ericsson)

Značky: