Medzi krajinami je aj Slovensko, takisto sme voči EÚ nedodržali podmienky.

Európska komisia urobila prvý krok k tomu, aby takmer dve desiatky členských štátov EÚ podali žalobu na najvyšší súd bloku kvôli tomu, že nedokázali zapísať nové pravidlá o autorských právach do miestnych zákonov.

Krajiny nedodržali lehotu stanovenú na 7. júna, aby sa zaoberali záležitosťami vrátane kontroverzných filtrov na nahrávanie obsahu do internetu, ktoré majú odhaliť obsah porušujúci autorské práva a zabrániť jeho opätovnému nahrávaniu. Téme sa venoval web TorrentFreak.

Už v roku 2016 Európska komisia oznámila plány na zmenu právnych predpisov EÚ v oblasti autorských práv s cieľom lepšie reagovať na vznikajúce výzvy na internete. Jedným z najkontroverznejších prvkov novej smernice o autorských právach bol článok 13 (teraz článok 17). Ten by od mnohých online služieb, ako je YouTube, vyžadoval, aby buď legálne licencovali obsah od držiteľov autorských práv, alebo zaviedli mechanizmy filtrovania, ktoré by zabezpečili, že sporný obsah bude stiahnutý, nie opätovne nahraný používateľmi.

V marci 2019 bola prijatá nová smernica o autorských právach, čo nakoniec znamená, že členské štáty EÚ sú povinné implementovať zmeny do vnútroštátneho práva. Európska komisia začala konzultácie vlani v lete, ale teraz sa zdá, že krajiny EÚ majú problémy s plnením svojich povinností. Vo včerajšom oznámení EK uviedla, že začala oficiálne konanie o porušení právnych predpisov proti 23 krajinám, ktoré nedodržali júnový termín na dosiahnutie súladu s pravidlami EÚ v oblasti autorských práv.

Ide o krajiny Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Litvu, Luxembursko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko, ktoré EK požiadala na oznámenie informácií o tom, ako sú pravidlá obsiahnuté v smernici o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu (smernica 2019/790/EÚ) zavedené do ich vnútroštátneho práva.

Teraz majú krajiny dva mesiace na to, aby vykonali nápravu a teda nové požiadavky podľa spomenutých článkov implementovali so svojich zákonov alebo podali vysvetlenie, prečo tak nestihli urobiť. To bude EK hodnotiť a na základe neho podnikne ďalšie kroky. Teda očakáva relevantné odôvodnenie, inak sa môže obrátiť na Súdny dvor EÚ a požiadať o uloženie sankcií.

V každom prípade sa od krajín EÚ bude vyžadovať, aby sa podriadili akémukoľvek rozhodnutiu najvyššieho súdu EÚ, inak hrozí, že ich Komisia vráti na ďalšie konanie.

Zdroj: TorrentFreak

Obrázok: Dušan CvetanovićPixabay

Prečítajte si aj:

Európska komisia schválila vaše sledovanie na internete

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.