Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia (EK) dnes prezentovala svoje usmernenia týkajúce sa zdieľanej ekonomiky.

Podľa EK, tieto nové biznis modely, ak budú podporované a zodpovedným spôsobom rozvíjané, môžu byť dôležitým prínosom k rastu pracovných príležitostí v rámci Európskej únie (EÚ). Zdieľaná ekonomika rapídne naberá na význame a národné a miestne autority k nej a jej reguláciám pristupujú rôznorodo. Takýto fragmentovaný prístup spôsobuje neistotu tak u tradičných poskytovateľov, ako aj u nových poskytovateľov služieb a tiež spotrebiteľov. Rovnako to môže zapríčiniť obmedzenia inovácií, tvorby pracovných miest a rastu. EK dnes preto vydala usmernenia pre členské štáty, ktoré majú pomôcť vyváženému rozvoju zdieľanej ekonomiky.

EK vyzýva členské štáty EÚ, aby preskúmali a v prípade potreby revidovali existujúce právne predpisy v súlade s týmito usmerneniami, čo bude komisia monitorovať.

Detailné odporúčania EK v rámci dokumentu „Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo“ nájdete tu.

V súvislosti s usmerneniami EK v tejto oblasti poskytla stanovisko k aktuálnemu dianiu aj spoločnosť Uber :

„Uber pomáha prepojiť milióny ľudí v celej Európe a jednoduchým spôsobom im umožňuje presúvať sa v rámci miest rýchlo a bezpečne. Regulácie vodičov sa na celom svete vyvíjajú vpred a je to pozitívne pre cestujúcich i mestá. Európska komisia dnes vyslala jednoznačné stanovisko, že európska legislatíva chráni služby zdieľanej ekonomiky proti neprimeraným obmedzeniam a vyzýva členské štáty, aby prehodnotili regulácie, ktoré takýto vývoj podkopávajú.“