Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tri štvrtiny lídrov spoločností v rámci stratégií digitálnej transformácie redukujú „nudné úkony“. Spoločnosti, ktoré zaviedli softvér na automatizáciu manuálnych úloh, zvýšili vlani produktivitu o 14 %

Nový prieskum, ktorý dnes zverejnila spoločnosť Ricoh Europe, odhaľuje, že digitálna transformácia by mohla v nasledujúcich piatich rokoch zvýšiť HDP EÚ a Spojeného kráľovstva o 3,4 %, čo zodpovedá rastu vo výške 622 miliárd eur.

V prieskume, ktorý v mene spoločnosti Ricoh Europe uskutočnila spoločnosť Opinium a analyzovala spoločnosť CEBR, sa zúčastnilo 6 000 pracujúcich a 1 500 riadiacich pracovníkov naprieč Spojeným kráľovstvom, Írskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Španielskom. Zistilo sa v ňom, že čelní predstavitelia firiem si uvedomujú úbytok časovo náročných procesov u svojich zamestnancov, pričom 76 % z nich považuje automatizáciu zdĺhavých úloh za hlavnú súčasť svojej stratégie digitálnej transformácie.

Keďže však priemerný pracovník v súčasnosti trávi takmer tretinu (30 %) svojho dňa administratívnymi úkonmi, musia spoločnosti urýchliť svoje plány, ak chcú umožniť potrebné zvýšenie produktivity a angažovanosti zamestnancov na naštartovanie trvalého rastu.

Zamestnanci prahnú po správnej technológii na pracovisku, ktorá im pomôže zefektívniť činnosti a venovať viac času plnohodnotnej práci. Väčšina z nich (64 %) si myslí, že by svojej spoločnosti priniesli väčšiu hodnotu, keby mali prístup k správnej technológii, pričom 78 % z nich víta automatizačné nástroje ako prostriedok na zníženie počtu únavných úloh.

Tí, ktorí v poslednom finančnom roku zaviedli softvér na automatizáciu, zaznamenali priemerný nárast produktivity o 14 %. To predstavuje dôležitý prínos pre firmy, ktoré si chcú udržať konkurencieschopnosť na trhoch podliehajúcich čoraz väčším turbulenciám.

Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšie investície do nástrojov a systémov, ktoré zamestnanci vyhľadávajú, môžu zvýšiť morálku a znížiť fluktuáciu. Zamestnanci spoločností, ktoré v minulom roku zaviedli automatizačné nástroje, sú údajne spokojnejší so svojou prácou a pravdepodobne zostanú v spoločnosti dlhšie. V skutočnosti spomedzi všetkých investícií do technológií, ktoré firmy uskutočnili, zavádzanie automatizačných nástrojov súviselo s najnižšou fluktuáciou zamestnancov, ktorá dosiahla 17 %, v porovnaní s 19 % priemerom pri ostatných technologických možnostiach.

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Uvoľnenie možností rastu v hodnote miliárd eur v čase, keď mnohé firmy čelia perspektíve stagnácie ekonomiky a poklesu produktivity, je príležitosť, ktorú nemožno premárniť. Je povzbudivé vidieť, že čelní predstavitelia spoločností si to uvedomujú a do stratégií digitálnej transformácie začleňujú kroky na zefektívnenie práce, automatizáciu základných procesov a zníženie počtu únavných úloh. Musia však oveľa rýchlejšie prejsť od zámerov k činom. Zamestnanci sú pripravení prijať všetko, čo im automatizácia môže priniesť – v skutočnosti aktívne hľadajú zamestnávateľov, ktorí im to poskytnú. Urýchlenie digitálnej transformácie a poskytovanie nástrojov, ktoré ľuďom umožnia venovať sa hodnotnejšej práci, je nevyhnutné, ak si spoločnosti chcú udržať konkurencieschopnosť, udržať kľúčové talenty a naštartovať udržateľný rast.“

Viac informácií nájdete na www.ricoh.sk.