Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Poisťovňa Generali v spolupráci s motoristickou a dopravnou reláciou RTVS Pozor, zákruta! spúšťa na Slovensku nový projekt pod názvom Srdce ciest. Inšpiráciu našla u českých kolegov, ktorí pracujú na úspešnom projekte už 20 rokov.
  • Cieľom projektu Srdce ciest je nielen odmeniť, ale predovšetkým zviditeľniť ľudí, ktorí na cestách poskytli pomoc, či už išlo o záchranu života alebo iné formy pomoci na cestách.
  • Odborným garantom projektu sa stane Policajný zbor SR a podporu získa aj zo strany odborníkov auto-moto sveta, ako sú Števo Eisele, Ľuboš Kasala či Sandra Vychlopenová.

Dopravné nehody, ale aj rôzne nepríjemné situácie na cestách, v ktorých potrebujeme pomocnú ruku iných, motivovali poisťovňu Generali v spolupráci s motoristickou a dopravnou reláciou RTVS Pozor, zákruta! spustiť nový projekt – Srdce ciest. Cieľom projektu  je nielen vyzdvihnúť, ale aj zviditeľniť ľudí, ktorí na cestách nezištne pomáhajú ostatným. Zároveň má za cieľ inšpirovať a motivovať ďalších vodičov k ohľaduplnosti, ochote podať pomocnú ruku, dodržiavaniu dopravných predpisov a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

„Projekt Srdce ciest je skvelou príležitosťou, ako zviditeľniť hrdinské skutky, ktoré sa odohrali na slovenských cestách. Je to zároveň výzva pre vodičov, aby boli na cestách ohľaduplní a motivácia pre verejnosť, aby neváhala poskytnúť pomoc v núdzi. Tešíme sa na všetky nominácie a veríme, že týmto projektom ukážeme, že ľudskosť je v našej spoločnosti stále prítomná,“ dodala Katarína Bobotová, členka predstavenstva  Generali Českej poisťovne a členka odbornej poroty projektu.

Inšpiráciou pre vznik projektu bol český formát Gentleman silnic, ktorý sa už 20 rokov teší mimoriadnej obľube, a na ktorom spolupracuje taktiež Generali Česká poisťovňa. „Tradičnou, hoci nepravidelnou rubrikou v najstaršom rozhlasovom motoristickom magazíne Pozor, zákruta! je Skladba cti – hudobné poďakovanie za pomoc na ceste. Ozývajú sa nám poslucháči, ktorým sa na ceste stala nepríjemnosť a chcú sa pesničkou poďakovať za pomoc svojim záchrancom. Je preto logické, že sa k tejto spolupráci aktívne pridávame, pretože k verejnoprávnej informačnej službe patria aj informácie o ľudskej spolupatričnosti na cestách,“ doplnilĽuboš Kasala, redaktor a moderátor relácie Pozor, Zákruta! a vedúci odboru motorizmu a dopravnej mobility RTVS.

Policajný zbor ako odborný garant

Odborným garantom projektu Srdce ciest sa stane Policajný zbor SR. Za Policajný zbor môžem povedať, že vítame každú iniciatívu, ktorá môže prispieť k bezpečnosti na cestách. Je dôležité uvedomiť si, že je to celospoločenský problém a každý jednotlivec by mal pridať ruku k dielu. Veľmi sa teším, že projekt Srdce ciest vznikol. V dnešnej dobe je dôležité pozitívne vnímanie diania okolo nás, pochvala za dobré činy a byť príkladom pre iných, aby sa aj mnohí ďalší mohli inšpirovať a robiť dobré skutky. Aj toto je dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli zapojiť. Veríme, že vďaka tomu bude na cestách, aj v živote, stále viac a viac účastníkov cestnej premávky, ktorí si budú vzájomne pomáhať a podporovať sa,“ uviedol plukovník Rastislav Polakovič, viceprezident Policajného zboru SR a odborný garant.

Nominácia hrdinov ciest a odovzdanie cien

Svoje nominácie môže verejnosť nahlasovať prostredníctvom formulára na webovej stránke projektu srdceciest.sk. V termíne od 13. júna do 13. októbra 2024. Následne, po uzatvorení hlasovania, zasadne odborná porota a spomedzi všetkých nominácií vyberie príbehy, ktoré najviac vystihujú myšlienku celého projektu Srdce ciest. Vybraným nomináciám bude odovzdané ocenenie Srdce ciest a hodnotné ceny.

Predstavujeme odbornú porotu

Päťčlenná porota je zložená z odborníkov z rôznych oblastí auto-moto sveta. Jej úlohou bude hodnotiť príbehy v súlade s myšlienkou projektu a vybrať spomedzi ne príbehy, ktoré si jednoznačne zaslúžia pozornosť a verejné poďakovanie.

Členovia poroty projektu:

  • Katarína Bobotová, členka predstavenstva zodpovedná za transformáciu, marketing a zákaznícky rozvoj Generali Českej poisťovne pre Slovensko a Českú republiku,
  • Števo Eisele, športový redaktor, moderátor a komentátor Formule 1,
  • Ľuboš Kasala, redaktor a moderátor relácie Pozor, zákruta! a vedúci odboru motorizmu a dopravnej mobility RTVS,
  • Rastislav Polakovič, viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť,
  • Sandra Vychlopenová, autorka rubriky Žena za volantom v relácii Pozor, zákruta! a moderátorka relácie Nočná pyramída v Rádiu Slovensko.

Značky: