Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, oznámila, že Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové využíva riešenie GFI WebMonitor na riadenie svojho webového prístupu.

Vďaka tomuto nástroju zákazník odbúral prístup návštevníkov na webové stránky s nevhodným obsahom, minimalizoval možnosť stiahnutia vírusov z infikovaných webov a umožnil udržať produktivitu práce svojich zamestnancov na požadovanej úrovni.

Vzhľadom k množstvu návštevníkov a čitateľov, ktorí používajú verejné počítače a terminály knižnice na prístupu na internet, boli najväčším problémom návštevy webových stránok obsahujúcich malvér, návštevy nevhodných webových stránok a v niektorých prípadoch dokonca nelegálne aktivity návštevníkov. Pracovníci IT boli zaťažovaní reinštaláciami zavírených počítačov, prípadne obnovami niektorých dát zo záloh a pracovníci služieb pre čitateľov knižnice zas priebežnou vizuálnou kontrolou webových stránok navštevovaných čitateľmi. Aj zamestnanci knižnice často navštevovali webové stránky nesúvisiace s ich pracovnou náplňou.

V reakcii na to knižnica nasadila GFI WebMonitor, špecializovaný nástroj poskytujúci centralizovanú kontrolu nad webovými aktivitami v podnikových sieťach. Na konkrétne počítače je teraz možné aplikovať pravidlá obmedzujúce sťahovanie nelegálneho obsahu. Na požiadanie je knižnica v Hradci Králové schopná reportovať ako rámec celkovej prevádzky návštev webových stránok, tak konkrétne štatistiky jednotlivých užívateľov či skupín užívateľov.

„Vzhľadom k veľkému nárastu návštevnosti knižnice orientovanej na prácu s počítačmi a internetom a s tým súvisiacimi rizikami, sme potrebovali riešenie schopné minimalizovať riziká vyplývajúce z nekontrolovaného prístupu k webovému pripojeniu,“ povedal Petr Sklenář z odboru informačných technológií v Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové. „Nasadenie a následná prevádzka nástroja GFI WebMonitor je jedným z kľúčových bezpečnostných opatrení, ktoré máme v Študijnej a vedeckej knižnici v Hradci Králové.“

 

Značky: