Základné rozhranie si mnohí ešte pamätáme ako primárnu verziu rozhrania emailovej služby.

Aktuálne už niekoľko rokov môžeme používať takzvané štandardné zobrazenie, ktoré je interaktívnejšie a ponúka viac funkcií. V minulosti bolo základné rozhranie určené pre pomalšie internetové pripojenie alebo pre zariadenia, ktoré z pohľadu kompatibility nedokázali zobraziť pokročilejšie webové prostredie služby Gmail. To sa teraz zmení a od januára 2024 sa toto rozhranie nebude dať používať.

Google ho vypne a používatelia majú možnosť prejsť na kompatibilný prehliadač alebo použiť iné zariadenie, ktoré bude schopné zobrazovať túto službu v aktuálnom rozhraní. Zmena sa pravdepodobne nedotkne veľkej skupiny používateľov, nakoľko na novom rozhraní funguje Google už niekoľko rokov a do toho základného sa dá dostať len cez priamy link. Ten po uvedenom termíne ukončenia prestane fungovať a presmeruje používateľov do novo vyzerajúceho rozhrania, teda do toho, ktoré je teraz aktuálne a bežne ho pravdepodobne používate.

Zobrazenie služby, o ktorom hovoríme, sa volá takzvane Basic HTML. Bolo vhodné najmä pri použití mobilných prehliadačov na smartfóne ako zjednodušený prístup k pošte, a to najmä vtedy, ak ste nechceli použiť natívnu aplikáciu pre operačný systém Android alebo iOS. Na výber a posielanie správ to postačovalo, avšak používatelia boli ochudobnení o niektoré nové funkcie. Išlo napríklad o možnosť četovania, nástroj na kontrolu pravopisu, klávesové skratky, pridávanie dôležitých kontaktov alebo podporu formátovania písma.

Používatelia, ktorí využívajú protokoly ako IMAP alebo POP na prezeranie správ z tejto služby, nebudú nijako ovplyvnení. Majú totiž vlastné rozhranie a tým je samotná aplikácia, s ktorou vyberajú a posielajú správy cez Gmail. Tých sa zmena logicky nedotkne a všetko bude fungovať tak ako doteraz.

Zdroj: Google

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.