Dôchodky boli fuč, aspoň sa to tak mohlo javiť.

K incidentu došlo v službe Google Cloud, kde austrálsky správca dôchodkov UniSuper prišiel o údaje v hodnote 135 mld. USD. Aspoň v takej výške sú fondy, ktoré spravuje tento správca. Celkovo išlo o záznam 647 000 účtov. Udalosť sa stala 2. mája a plné obnovenie bolo k dispozícii až 15. mája 2024. Bezprecedentnú chybu potvrdil aj generálny riaditeľ služby Private Cloud v spoločnosti Google. Na tému upozornil web ArsTechnica.

Podľa jeho slov išlo o neúmyselnú nesprávnu konfiguráciu počas poskytovania služieb. Išlo o unikátnu situáciu, ktorá sa nikdy predtým nestala a Google vykonal nápravu, aby k niečomu podobnému nedošlo ani v budúcnosti. Cloudový poskytovateľ síce dáta zálohuje, no tu boli ďalšie dve zálohy vymazané spolu s hlavnými dátami. Boli geograficky oddelené, no aj tak sa nepodarilo chybe zabrániť.

Generálny riaditeľ UniSuper sa vyjadril, že účty sú v bezpečí a „žiadne údaje neboli vystavené neoprávneným tretím stranám“. Tu bolo totiž kritické zmazanie celého účtu, nielen záloh samotných. Poviete si: „Ako je možné zmazanie celého účtu?“. Nuž práve to bolo príčinou skúmania, prečo boli odstránené aj ďalšie zálohy.

Za obnovou bola prezieravosť administrátorov služby UniSuper, ktorí vykonali zálohu aj do iného cloudu. Z tohto miesta bolo možné obnoviť dáta bez strát. Ak teda chcete zálohovať svoje dáta, cloud je dobrý spôsob. Avšak mať dvoch poskytovateľov diskového priestoru v cloude je, ako sa ukázalo, „na nezaplatenie“.

Zdroj: ArsTechnica

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.