Bez tohoto skvelého vynálezu z roku 1989 by bol každodenný život mnohých firiem/ľudí zložitejší a nebol by tu (pravdepodobne) ani Google, a taktiež ani skvelý web – www.touchit.sk

Ako to celé začalo a kto stojí za týmto skvelým vynálezom?

World Wide Web vyvinul v rokoch 1989 – 1990 Timothy Berners-Lee a Robert Cailliau – v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku v Ženeve. Spolupráca vedcov vyžadovala spoločné využívanie dát. Tim Berners-Lee, inšpirovaný víziou Memexu a neskôr systémom Xanadu, sa rozhodol vytvoriť hypertextový systém, ktorý by bol integrálnou súčasťou internetu. V októbri 1990 začal prácu na prvom klientovi, ktorý by umožnil vytváranie, editovanie a prezeranie web-stránok. Aby bol klientský program čo najjednoduchší a nezávislý od platformy, vyvinul jazyk HTML ako podmnožinu mimoriadne komplikovaného jazyka SGML.Ďalej vytvoril HyperText Transfer Protocol (HTTP) ako súbor pravidiel, ktoré využívali počítače komunikujúce v sieti internet. Tento protokol umožňoval sledovať hypertextové spojenia nezávisle od ich lokácie. Podobne navrhol aj Universal Resource Identifier ako štandard, ktorý umožnil prideliť dokumentom v internete jedinečnú adresu. V decembri 1990 boli vytvorené základy World Wide Web.

„World Wide Web (web/Web/ WWW)je distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty.Je to oficiálne (bežné pomenovanie/skratka – internet) označenie tej časti, kde sa informácie nachádzajú vo forme webových stránok. Každý dokument má svoju špecifickú adresu – URL a je pomocou nej nájdený a zobrazený v programoch nazývaných webový prehliadač. Dokumenty nazývané webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy. Vďaka týmto odkazom, sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť.“

Ako web pracuje (určite to viete, ale opakovanie je matka múdrosti)?

Prehliadanie web stránky na internete väčšinou začína buď napísaním URL stránky do internetového prehliadača alebo kliknutím na hypertextový odkaz. Internetový prehliadač potom vyšle sériu komunikačných správ, nakoniec stiahne stránku a zobrazí ju. Najprv je meno servera z URL preložené na IP adresu pomocou celosvetovej internetovej databázy známych serverov – DNS. Táto IP adresa je potrebná na nadviazanie spojenia a posielanie paketov na server.

Potom internetový prehliadač požiada o prostriedok poslaním HTTP požiadavky na webový server na konkrétnu IP adresu. V prípade typickej webovej stránky je HTML text stránky vyžiadaný prvý a spracovaný okamžite internetovým prehliadačom, ktorý potom vyšle ďalšie požiadavky na stiahnutie obrázkov a ďalších súborov potrebných pre zobrazenie stránky. Štatistiky merajúce popularitu webových stránok sú obyčajne založené na počte zobrazení stránky alebo na počte požiadaviek na server. Tieto štatistiky sa obvykle analyzujú, interpretujú a slúžia na zlepšenie samotného webu.

„Okolo roku 2000 World Wide Web spojila viac ako miliardu webových stránok na svete. Fenomén internetu zaznamenal veľký rozmach najmä po zavedení tejto služby. Je atraktívna pre používateľov najmä poskytovaním možnosti „preskakovať“ z jedného dokumentu alebo obrazového, prípadne zvukového súboru na druhý, a to veľmi jednoducho, klikaním na jednotlivé linky.“

Keď máme stiahnutý obsah stránky z webového servera, internetový prehliadač vykreslí stránku na obrazovku počítača tak ako je definovaná HTML, CSS a inými webovými jazykmi. Všetky obrázky a ďalšie prostriedky sú spojené aby vytvorili webovú stránku tak, ako ju vidí používateľ. Väčšina internetových stránok obsahuje hypertextové odkazy na ďalšie súvisiace stránky, dokumenty, zdrojové kódy, definície a iné webové prostriedky. Ako kolekcia užitočných, súvisiacich informácií pospájaných cez hypertextové odkazy vznikla prezývka „web“ of information – sieť informácií.

Tridsať webových míľnikov alebo viete, kedy si niekto prvý raz objednal pizzu cez internet?

Spoločnosť Cisco pri príležitosti 30. výročia pripravila zoznam 30 zaujímavostí, ktoré v ostatných troch dekádach ovplyvnili smer, ktorým sa internet uberá.

 1. 1989 – Vynájdený web: Britský vedec Sir Tim Berners-Lee v roku 1989 vynašiel celosvetovú sieť World Wide Web. V marci 1989 v dokumente Návrh informačného manažmentu popísal svoju víziu konceptu, ktorý sa neskôr stal celosvetovou sieťou. A web sa stal jednoznačne najvýznamnejšou aplikáciou na internete.
 2. 1990 – Spustená prvá internetová stránka a server v Európskom stredisku jadrového výskumu (CERN): Všetko bežalo na počítači NeXT Tima Bernersa-Leeho s nápisom „Tento počítač je server. NEVYPÍNAŤ!“
 3. 1992 – Zavedenie prvého vytáčaného pripojenia na internet: Vytáčané pripojenie na internet po prvý raz predstavila v marci 1992 vo Veľkej Británii spoločnosť Pipex, založená v roku 1991 ako prvý britský komerčný poskytovateľ internetového pripojenia.
 4. 1992 – Prvý protokol IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): Spoločnosť Cisco získala svoj prvý patent pod číslom 5 088 032 na IGRP, metódu smerovania dátovej prevádzky medzi počítačovými sieťami. Cieľom proprietárneho smerovacieho protokolu bolo prekonať obmedzenia protokolu založeného na štandardoch.
 5. 1992 – Prvý inteligentný telefón na trhu: Prvý inteligentný telefón uviedla na trh spoločnosť IBM v roku 1992 pod názvom Simon Personal Communicator.
 6. 1993 – Prvé obrázky na webe: Marc Andreessen navrhol, aby bolo možné na webových stránkach zobrazovať obrázky pomocou HTML tagu IMG.
 7. 1994 – Prvá online objednávka donášky jedla: Predmetom jednej z prvých známych objednávok pizze cez internet bola salámová pizza s hubami a syrom z reštaurácie Pizza Hut.
 8. 1994 – Prvá vec kúpená cez internet: Vôbec prvú legitímnu online transakciu podľa informácií spoločnosti Shopify pravdepodobne vykonal v auguste 1994 Dan Kohn, ktorý vytvoril internetovú stránku s názvom NetMarket. Svojmu známemu vo Filadelfii predal 11. augusta Stingovo CD „Ten Summoner’s Tales“.
 9. 1994 – Prvý reklamný banner: Objavuje sa prvá bannerová reklama, pozývajúca na stránky hotwired.com s textom: „Už ste niekedy klikli myšou SEM? -> TAK TERAZ TO UROBÍTE“.
 10. 1994 – Vyvinutý protokol SSL: Spoločnosť Netscape Communications ako reakciu na rastúce obavy o počítačovú a internetovú bezpečnosť vyvinula protokol Secure Sockets Layer (SSL).
 11. 1994 – Vzniká prvý vyhľadávač s full-textovým vyhľadávaním: Brian Pinkerton začal pracovať na pôvodne desktopovej aplikácii WebCrawler 27. januára 1994 na Washingtonskej univerzite. V polovici marca vygeneroval zoznam 25 najnavštevovanejších internetových stránok.
 12. 1994 – Zavedenie internetového bankovníctva: V októbri 1994 sa družstevná sporiteľňa Stanford Federal Credit Union stala prvou finančnou inštitúciou, ktorá ponúkla internetové bankovníctvo všetkým svojim klientom.
 13. 1994 – Prvý blog: Prvý blog na webe bol Links.net a vytvoril ho univerzitný študent Justin Hall.
 14. 1995 – Prvý zákazník Amazonu si kúpil knihu: Zákazník John Wainwright si 3. apríla 1995 v novom online kníhkupectve s názvom Amazon zakúpil knihu amerického vedca Douglasa Hofstadtera Fluid Concepts and Creative Analogies. Wainwright nemal poňatia, že jeho nákup bol vôbec prvý u firmy, ktorá zásadným spôsobom zmenila spôsob, akým nakupujeme.
 15. 1996 – Uvedenie prvej bezplatnej internetovej e-mailovej služby do prevádzky: Jack Smith a Sabeer Bhatia v roku 1996 zakladajú prvú bezplatnú internetovú e-mailovú službu s názvom Hotmail.com
 16. 1996 – Jedno z prvých virálnych videí: V polovici 90. rokov sa na dlhú dobu stalo hitom jednoduché video tancujúceho dieťaťa, renderované v 3D. Ľudia sa naň nemohli vynadívať. Video s tancujúcim bábätkom pôvodne vzniklo ako ukážka schopností programu 3D Studio Max.
 17. 1996/1997 – Prvý zdokumentovaný úspešný prípad internetového crowdfundingu: Britská rocková kapela Marillion získala finančné prostriedky na svoje turné z darov, ktoré jej cez internet zaslali fanúšikovia.
 18. 1997 – Uvedenie Wi-Fi: Bezdrôtové pripojenie bolo vynájdené a prvý raz poskytnuté spotrebiteľom v roku 1997, keď bol založený výbor nazvaný 802.11. To viedlo k vzniku štandardov IEEE802.11, ktoré definujú komunikáciu v bezdrôtových miestnych sieťach (WLAN).
 19. 1997 – Prvá internetová sociálna sieť dnešného typu: Prvá internetová stránka s typickými znakmi sociálnej siete s názvom Six Degrees vznikla v roku 1997. Umožňovala používateľom nahrať profil a nadväzovať priateľstvá s ďalšími používateľmi. V roku 1999 získala popularitu prvá blogová stránka, ktorá stála na počiatku rozmachu sociálnych médií, ktorý pretrváva dodnes.
 20. 1998 – Oficiálne spustená služba Google a uskutočnené prvé vyhľadávanie: Spoločnosť Google v roku 1998 založili kybernetici Larry Page a Sergey Brin, vtedajší doktorandi na Stanfordovej univerzite v Kalifornii.
 21. 1998 – Prvá streamovacia služba na svete: Napriek všeobecnému presvedčeniu nebol prvou streamovacou službou Netflix. Hongkonská telekomunikačná spoločnosť Tedium spustila svoju iTV už v roku 1998, o tri týždne skôr, ako Netflix odoslal poštou svoje prvé DVD.
 22. 1998 – Prvý kybernetický útok: Študent Cornellovej univerzity Robert Tappan Morris, syn slávneho kryptografa Roberta Morrisa staršieho, chcel zistiť, aký je internet veľký – teda koľko zariadení je naň pripojených. Napísal preto program, ktorý putoval od počítača k počítaču a každý inštruoval, aby poslal signál späť riadiacemu serveru, ktorý zaznamenával počet pripojení. Jeho program sa stal prvým počítačovým útokom typu DDoS (distribuovaného zahltenia požiadavkami).
 23. 2001 – Vytvorený prvý záznam vo Wikipedii: Internetová encyklopédia Wikipedia vznikla 15. januára 2001, dva dni potom, ako si doménu zaregistrovala dvojica Jimmy Wales a Larry Sanger. Jednou z prvých stránok, vytvorených hneď 16. januára, bolo heslo UuU.
 24. 2005 – Digitálne mapy pre širokú verejnosť: Google prevzal spoločnosť Where 2 Technologies spolu so spoločnosťou Keyhole, ktorá vyvíjala geopriestorový vizualizačný softvér, z ktorého sa neskôr vyvinula aplikácia Google Earth – a nový 50-členný tím začal pracovať na vývoji Google Maps.
 25. 2005 – Prvé video na YouTube, „Ja v zoo“: Jeden zo zakladateľov služby YouTube, Jawed Karim, v roku 2005 publikoval krátky videoklip samého seba pred skupinkou slonov. To bolo ešte predtým, ako YouTube kúpil Google za 1,6 miliardy dolárov a každý sa chcel stať internetovou video celebritou. Jeden človek a niekoľko zvierat v zoo spustili internetovú video revolúciu.
 26. 2006 – Prvý tweet: marca 2006 spoluzakladateľ Twitteru Jack Dorsey využil 24 znakov zo svojho 140-znakového limitu ako prvý tweet na svete. Počas desiatich rokov sa Twitter stal dôležitým komunikačným nástrojom pre viac ako 300 miliónov používateľov.
 27. 2007 – Na trh bol uvedený iPhone: Toto zariadenie zásadným spôsobom ovplyvnilo mobilný internet, ako ho poznáme dnes.
 28. 2010 – Prvé internetové pripojenie vo vesmíre: Cisco posiela internetový router do vesmíru.
 29. 2014 – Využívanie internetu v mobilných zariadeniach po prvý raz prekonalo stolné počítače: V januári 2014 mobilný internet v USA objemom prevádzky po prvý raz prekonal pevné pripojenie.
 30. 2016 – Objem internetovej prevádzky dosiahol jeden zettabajt: Objem celosvetovej internetovej prevádzky dosiahol zettabajtovú hranicu 9. septembra 2016. Taký objem má 250 miliárd DVD a zmestí sa doň 36-tisíc rokov HD videa.

Zdroj: Wikipedia / Google / Cisco

Viac o mieste vzniku

Prečítajte si aj:

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE