Do pozornosti hackerov sa čoraz častejšie dostávajú priemyselné podniky a inštitúcie verejnoprávnych služieb.

Počet cielených útokov v tomto sektore sa vlani viac ako zdvojnásobil v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Odborníci spoločnosti Deloitte pre industriálne kontrolné systémy a kritickú infraštruktúru sa navyše domnievajú, že frekvencia podobných útokov bude exponenciálne narastať. Možnosti útokov totiž zvyšuje zraniteľnosť kontrolných systémov, ktoré boli primárne určené na riadenie fyzických procesov vo fabrikách.

Prioritou systémov starých viac ako 20 rokov nebola práve bezpečnosť. Po tom, čo tieto firmy nasadili nové technológie ako inteligentné meracie prístroje, senzory či bezdrôtové technológie, na dodatočné opatrenia sa akosi zabudlo, čím sa stali omnoho zraniteľnejšími.

Týka sa to napríklad smart výrobných podnikov, automobilového priemyslu, ale aj riešení, ktoré sú nasadzované v inteligentných budovách alebo celých mestách.

Veľmi zraniteľná je energetika, čo dokazuje aj doteraz najvážnejší evidovaný bezpečnostný incident na Ukrajine v roku 2015. Sofistikovaný a vysoko organizovaný kybernetický útok vtedy spôsobil výpadok elektrickej prenosovej sústavy a ponoril 225 000 ľudí do tmy.

Ochrana kritických aktív výrobných podnikov si preto v prvom rade vyžaduje informovanosť o rizikách a hrozbách v infraštruktúre. Navrhnuté bezpečnostné opatrenia by mali mať podobu formalizovaného programu informačnej bezpečnosti. Ten musí obsahovať stratégiu boja voči kybernetickým hrozbám, robustné technické opatrenia a striktnú fyzickú bezpečnosť.

Značky: