Projekt HealthCare Lab je akcelerátor sponzorovaný spoločnosťou Roche, ktorého cieľom je vyhľadať startupy so zaujímavými nápadmi a novými riešeniami na zlepšenie zdravotníctva. Takéto inovatívne spoločnosti hľadá Roche zo Slovenska a tiež z krajín centrálnej Európy. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 9. júna 2020. Máte teda ešte niekoľko dní.

Daren Wilson, generálny manažér Roche Slovensko

Daren Wilson, generálny manažér Roche Slovensko

My sme sa o akcelerátore rozprávali s Darenom Wilsonom, ktorý je generálnym manažérom Roche Slovensko. Ako sme sa dozvedeli, v rámci projektu bude Roche poskytovať odborné poradenstvo mentorov z daných oborov, ktorí majú skúsenosti so startupmi, víťazi taktiež získajú cenné lokálne poradenstvo od firmy Roche. Rozhovor s Darenom Wilsonom prinášame vo video podobe.

Zdravotníctvo vyžaduje digitálne technológie

Spoločnosť Roche sa snaží prostredníctvom tohto projektu vybudovať silnú komunitu startupov so zameraním na zdravotnícku komunitu. Celú snahu pritom výrazne podporila aktuálna kríza vyvolaná chorobou COVID-19. Tá tiež ukázala, že európske zdravotníctvo Európy potrebuje zlepšenie ako soľ.

Kritériá na výber startupu do programu HealthCare Lab sú nasledovné:
– schopnosť startupu pomôcť naplniť poslanie Roche, výrazne zlepšiť zdravotnícky systém
– priniesť čo najinšpiratívnejšie myšlienky, ktoré dokáže startup následne rozvíjať.

Prihlásené startupy musia byť ochotné prijať ponúkanú podporu a pretaviť svoje nápady do praxe.

Ako sa do programu zapojiť?

Registrácia pre HealthCare Lab už beží na stránke www.healthcarelab.sk a to do 9. júna 2020. V prvom kole sa 12. júna vyberie 12 semifinalistov, následne sa po ich verejnom vypočutí 16. júna vyberie 6 finalistov, ktorí sa na 4 mesiace stanú súčasťou akcelerátora. Tie v októbri 2020 predstavia svoje riešenia.

Čo získate?

Finalisti získajú možnosť spolupráce so širokou základňou expertov v rôznych odvetviach, ľudí s bohatými skúsenosťami z podnikania, skúsenosťami z oblasti financií a organizačnými schopnosťami pri podpore startupov. Mentori im pomôžu rozvinúť nápady, ako aj ich biznis všeobecne. Roche dokáže poskytnúť podporu z hľadiska regulačných, právnych a správnych vecí, ako aj poradenstvo v komerčnej a zdravotnej oblasti. Navyše, lokálne zastúpenie Roche Slovensko je veľmi dobre previazané s globálnou organizáciou Roche a tak vybrané startupy majú dvere otvorené prakticky do celého sveta.

COVID-19 a technológie

Aktuálna situácia s ochorením COVID-19 ukázala naliehavú potrebu spolupráce medzi vládami a celým farmaceutickým odvetvím. Naša budúcnosť si vyžaduje vysokú mieru spolupráce a podporu startupov. Teraz je viac ako inokedy zrejmé, že sme v tom všetci spoločne a musíme sa snažiť robiť to najlepšie s cieľom zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Aj preto tu je akcelerátor HealthCare Lab.

V súvislosti s technológiami sa ukazuje kľúčová rola v technológii big data. Práve tie pomôžu s efektívnou diagnózou pacienta a jeho liečením. Big data dokážu zohrať úlohu pri rozhodovaní lekára, aby vedel určiť čo najúčinnejšiu liečbu pre pacienta. Rovnako bude čoraz významnejšia rola digitálnych biomarkerov v procese zhodnotenia diagnózy, ako aj nastavení efektívnej liečby a ďalších medicínskych úkonov.

Dnes väčšina z nás nosí mobilný telefón neustále pri sebe a technológie pokročili tak, že tieto zariadenia sa stávajú užitočnými nástrojmi v pomoci s takými náročnými chorobami, ako napríklad roztrúsená skleróza. Pomocou najnovších technológií je tak možné detegovať stav pacienta oveľa skôr a následne môže pacient navštíviť lekára dostatočne skoro. Má tak oveľa lepšiu prognózu liečenia choroby.

Rovnako katalyzátorom úspechu sú v tejto oblasti nositeľné zariadenia. Nie je to len o tom, aby nám povedali, koľko je hodín a umožnili prístup k niekoľkým aplikáciám. Sú to aj zariadenia schopné zaznamenať dôležité zdravotné údaje pacienta. Tieto merania môžu reálne poskytnúť relevantný súbor údajov, ktorý pomôže stanoviť celkový stav pacienta a tento stav aj porovnať s pacientami s podobnými problémami.

Daren Wilson. Roche

Daren Wilson. Roche

Nositeľné zariadenia tak budú v budúcnosti integrálnou súčasťou digitalizácie zdravotníctva a budú hlavným zdrojom digitálnych biomarkerov, na základe ktorých sa bude stanovovať vhodná starostlivosť o pacienta.

Za svojho partnera si Roche pri tomto akcelerátore vybral skúsenú konzultačnú spoločnosť CIVITTA, ktorá bude celý projekt zastrešovať.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.