Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP už tradične udeľuje svojim obchodným partnerom ocenenie Partner roka. V tomto roku je význam tohto poďakovania za vzájomnú spoluprácu ešte akcentovaný obrysmi neľahkej situácie v spoločnosti aj na trhu. Partnerom roku 2021 sa na Slovensku stalo celkovo 7 spoločností, ktoré zvíťazili v jednotlivých kategóriách. Slávnostné odovzdanie ocenenia za účasti vedenia spoločnosti prebehne s rešpektom k súčasným podmienkam v nasledujúcich mesiacoch.

Predaj prostredníctvom partnerského kanála je fundamentálnou súčasťou stratégie spoločnosti HP. Program HP Amplify združuje mnohých významných slovenských distribútorov, retailerov, resellerov aj špecialistov na servis. Práve vďaka úspešnej spolupráci s partnermi si HP každoročne upevňuje svoju silnú pozíciu na českom aj slovenskom trhu.

„Vážim si celoročné úsilie, ktoré naši partneri, aj napriek neľahkej celospoločenskej situácii, kontinuálne vyvíjajú. V mene spoločnosti HP by som chcela srdečne poďakovať nielen výhercom ocenenia Partner roku 2021, ale aj všetkým ostatným partnerom za spoluprácu v uplynulom roku. Verím, že naše partnerstvo bude pevné aj v nadchádzajúcich rokoch a už teraz sa teším na ďalšie výsledky všetkých našich spoločných projektov,“ uviedla Erika Lindauerová, generálna riaditeľka spoločnosti HP pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Prehľad ocenených obchodných partnerov HP za rok 2021

Najväčší distribútor HP:

ASBIS SK spol. s r.o.

Najväčší retail alebo online partner HP:

Alza.sk s. r. o.

Retail alebo online partner s najväčším medziročným nárastom:

NAY a.s.

Najväčší HW Reseller HP:

AUTOCONT s.r.o.

Reseller HP s najväčším medziročným nárastom HW:

AUTOCONT s.r.o.

Najväčší reseller HP v predaji spotrebného materiálu:

PERGAMON spol. s r.o.

Najväčší DesignJets HP partner:

smartCAD s.r.o.

Najväčší iMPS partner:

COPY PRINT GROUP, a.s.

Značky: