Mobilné zariadenia so značkou HP prinášajú oveľa vyššiu hodnotu, ale len poriadny výkon, dlhodobá stabilita, prvotriedny servis či najnovšie technológie. Pre zariadenia HP je pripravený softvér, ktorý vám pomôže vtedy, keď vám bude treba pomôcť.

V už zverejnenom článku sme už popísali softvér umožňujúci poaktívne zisťovanie porúch a následné objednanie príslušného komponentu ako aj naplánovanie servisného zásahu. Dopredu sa tak môžete na potenciálny problém pripraviť a to pre manažérov firiem znamená, že zaistia, aby ich zamestnanci mohli pracovať na maximum.

Strata podnikového počítača je síce problém ale nie fatálny

Už vtedy sme naznačili, že softvérová výbava notebookov HP ide ešte ďalej. Pomocou aplikácie HP Wolf Protect and Trace môžete chrániť údaje, sledovať počítače HP a hlavne zabrániť neoprávneným používateľom, aby sa dostali k citlivým súborom a dokumentom.

Nechávate si tiež notebook bez dozoru na letisku? Môžete oň prísť ale nie o dáta so službou HP Protect and Lost
Nechávate si tiež notebook bez dozoru na letisku? Môžete oň prísť ale nie o dáta so službou HP Protect and Trace

Funkcia HP Wolf Protect and Trace je priamo integrovaná do BIOSu zariadenia a je aktívna od okamihu, keď je počítač zapnutý a pripojený k internetu.

HP Wolf Protect and Trace takto poskytuje kompletnú službu vyhľadania, uzamknutia a prípadne vymazania prostredníctvom platformy HP TechPulse. Služba sa riadi predpismi o ochrane osobných údajov GDPR a je certifikovaná podľa príslušných noriem pre informačnú bezpečnosť.

Ako funguje HP Wolf Protect and Trace?

Ak napr. stratíte svoj notebook, máte možnosť počítač po jeho napojení na internet lokalizovať a následne zamedziť, aby sa ktokoľvek do počítača dostal. Nedá sa to ani vtedy, ak sú pôvodné prístupové údaje prezradené – počítač je jednoducho zamknutý a nedá sa do neho prihlásiť.

Administrátor na to vydá príkaz na vyhľadanie príslušného počítača. Pokiaľ je počítač zapnutý a pripojený na internet, získajú sa údaje o tom, kde sa príslušný notebook nachádza. Príslušný údaj sa prehľadne zobrazí na mape a tento priebežne sa aktualizuje. Samozrejme, lokalizácia pomocou pripojenia na internet cez Wi-Fi alebo Ethernet nie je celkom presná ale táto informácia vám môže aspoň približne pomôcť určiť miesto, kde sa vás počítač nachádza. Sú prípady, kedy to pomôžete a k počítaču sa dostanete.

Bezpečnosť dát je téma roka 2023
Bezpečnosť dát je téma roka 2023

Okrem lokalizácie však môže administrátor príslušný počítač zablokovať. Deje sa tak aj vtedy, ak je tento počítač práve v činnosti, teda je odblokovaný a pracuje sa s ním. Inými slovami, aj keď vám niekto ukradne notebook v stave, že sa s ním dá pracovať, môžete ho za behu na diaľku zablokovať.

Ak neviete počítač nájsť a so zablokovaním sa neuspokojíte, máte možnosť všetky dáta na diaľku zmazať. Toto zmazanie sa deje pomocou prepisovania šifrovaním a táto operácia sa nedá vrátiť späť. Po tomto kroku sa teda údaje kompletne zničené. Predtým spomenuté zablokovanie je možné pomocou softvéru Protect and Trace samozrejme zrušiť a s počítačom ďalej pracovať.

Navyše, softvér a hardvér sú v prípade HP vzájomne prepojené. Ak by napr. zlodej, ktorý odcudzil počítač vymenil pevný disk, resp. by ho úplne vymazal, BIOS počítača si vynúti štart systému Protect and Trace a bez jeho prítomnosti sa vôbec nespustí.

HP Wolf Connect

Existuje aj možnosť ako zamedziť k prístupu k údajom aj vtedy, keď tento nie je pripojený na Wi-Fi alebo káblový ethernet – využije sa vtedy dátové pripojenie so špeciálnym GSM modemom. Táto služba funguje aj vtedy, keď je počítač vypnutý. Služba bude k dispozícii od novembra tohto roku. Spomenutý modem nie je možné využiť na bežné pripojenie k internetu na bežnú prácu.

Notebook bude možné lokalizovať, zablokovať a zmazať jeho dáta aj bez pripojenia na internet. Zaistí to HP WOlf Connect
Notebook bude možné lokalizovať, zablokovať a zmazať jeho dáta aj bez pripojenia na internet. Zaistí to HP Wolf Connect

HP Wolf Enterprise Security

HP Wolf Enterprise Security funguje ako bezpečnostný systém. Okrem bežných úloh aké ponúkajú antivírusové spoločnosti je tu navyše unikátny systém založený na princípe nulovej dôvery. Hlavne v post-pandemickej ére, keď sa veľmi populárna stala práca z domu, je tento princíp veľmi účinný. Nulová dôvera znamená, že ničomu nedôverujete bezvýhradne a overujete si všetko, čo je možné overiť. Súbory a dokumenty prichádzajúce zvonka sa takto spracovávajú v uzavretom prostredí koncových počítačov používateľov v podniku.

Nulová dôvera a virtuálny mikropočítač

Nulová dôvera sa aplikuje na najrizikovejšie aktivity. Ide o otváranie príloh v e-mailoch, ďalej surfovanie po internete a klikanie na rôzne odkazy a nakoniec otváranie súborov na externých médiách pripojených pomocou USB portu.

HP Sure Click Enterprise ako prémiová ponuka v rámci portfólia HP Wolf Enterprise Security umiestni každú úlohu do izolovaného virtuálneho mikropočítača. Ak vám teda príde napr. príloha mailom, vy si ju otvoríte vo hardvérovo vynútenom virtuálnom počítači, ktorý nemá dosah na ostatné súčasti vášho fyzického počítača.

HP Sure Clik pomôže každému, kto si občas klikne tam, kam nemá. Vytvorí sa preto malý virtuálny mikropočítač
HP Sure Clik pomôže každému, kto si občas klikne tam, kam nemá. Vytvorí sa preto malý virtuálny mikropočítač

Aj keď je zaslaná príloha zavírená, činnosť vírusu je obmedzená len na tento virtuálny počítač a nedostane sa ďalej. Po tom, ako sa práca s takýmto súborom ukončí, virtuálny počítač sa zničí (a to aj s možným vírusom) a vašich súborov a ani iných počítačov v sieti sa ani nedotkne. Rýchle vytvorenie takýchto virtuálnych mikropočítačov dnes podporujú moderné procesory v počítačoch. Služba HP Sure Click Enterprise splňuje armádne štandardy bezpečnosti.

Najlepšie na tom je to, že produktivity používateľov nie je takto ovplyvnená. Používatelia robia bežnú prácu a nie sú ničím obmedzení vrátane nejakých reštriktívnych opatrení alebo nutnosti dodržiavania nejakých zvláštnych pracovných postupov. S prijatým mailom tak môžete normálne pracovať (ak je bez nákazy), využiť informácie z neho, preposlať ho ďalej a pod. Detailná práca celého systému sa dá samozrejme nastaviť.

Oddelenie IT pritom dostáva informácie o tom, k čomu došlo v rámci virtuálneho počítača a takto dostáva užitočné analytické informácie o hrozbách v rámci celej organizácie. IT bezpečnosť podniku sa týmto postupom výrazne zvyšuje.

Obrátená nulová dôvera

Na zvýšenie bezpečnosti v podniku sa teda používa princíp nulovej dôvery pri žiadostiach o údaje od neoverených používateľov alebo zariadení. Funguje ale aj obrátený prístup a to ochrana známeho pred všetkým ostatným.

Ak kyber-útočníci napadnú počítač IT správcu pracujúceho doma a pripojeného cez VPN, mohli by získať prístup k celému podniku. Služby HP Sure Accress Enterprise chráni podnik pomocou možnosti izolácie aplikácií. Umiestňuje tak aplikácie určené na správu IT do zabezpečeného virtuálneho kontajnera podporovaného hardvérom a a k tejto aplikácii nemá prístup žiadny iný proces v počítači. Aj keď tak útočníci preniknú a ohrozia počítač správu, nezískajú prístup k citlivým informáciám v podniku. A podobne ako to bolo v prípade služby HP Sure Click Enterprise, celá popísaná ocjhrana sa realizuje bez vplyvu na produktivitu správcu.

Nie je nevyhnutá priebežná aktualizácia

Na rozdiel od iných spôsobov riešenie bezpečnosti v prípade služieb Sure Click Enterprise a Sure Accress Enterprise nie je nevyhnutná priebežná aktualizácia. Obe funkcie chránia dáta v podniku aj pri Zero-day útokmi, ktoré ešte nikto nepopísal.

HP Wolf Security prináša bezpečnosť do firiem
HP Wolf Security prináša bezpečnosť do firiem

HP Wolf Security sa predáva vo forme predplatného. Týka sa zariadení HP Pro, Elite a Z PC. Výsledkom je zvýšenie bezpečnosti v podniku a pri zníženom tlaku na IT oddelenie. Služby automaticky odstraňujú väčšinu malvéru skôr, ako tento ohrozí čo len jedno zariadenie. Výsledkom je zvýšená produktivita práce zamestnancov a to hlavne v dobe hybridnej práce. Aj keď neznalý zamestnanec mimo pracoviska otvorí dvere útočníkovi prostredníctvom zdanlivo neškodnej činnosti, k ohrozeniu dát nedôjde. Pritom je jedno, či sú citlivé údaje v dátovom centre na fyzickom serveri v podniku alebo v cloude. Útočník bude zastavený priamo na koncovom počítači používateľa a ani tam nespôsobí škodu.

Celý systém navyše funguje aj v heterogénnom prostredí. Nie je teda podmienkou, že všetky zariadenia v podniku musia byť značky HP. Bežnou praxou totiž je, že v podniku sú počítače viacerých značiek.

Používatelia HP Wolf Security doteraz otvorili viac ako 30 miliárd e-mailových príloh, webových stránok a súborov bez narušenia bezpečnosti. Vďaka izolácii hrozieb, ktoré obchádzajú bežné detekčné nástroje na PC, ale stále umožňujú bezpečné spustenie malvéru, má HP Wolf Security konkrétny prehľad o najnovších technikách používaných v tomto rýchlo sa meniacom prostredí.

Ak si chcete vyskúšať celý systém alebo zistiť viac informácií, je pre vás pripravená špeciálna stránka.

Zdroje: vlastné, HP

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.