Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od začiatku budúceho roka zmení. Stop príjmovej hranice bude od 1. januára 1 119,3 eura. Vyplýva to z dnes zverejnenej priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú zverejnil štatistický úrad.

Strop príjmu sa mení každý štvrťrok

Horná hranica sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú každý štvrťrok zverejňuje štatistický úrad. Strop na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je následne jej 1,3 násobkom. Meniacu sa výšku príjmových hraníc preto odporúčame pravidelne sledovať.

„Nakoľko hranica v dôsledku zverejnenej priemernej mzdy od januára klesne, mladý človek s vyšším príjmom, ktorý sa zmestí do súčasného stropu, môže v decembri ešte stále požiadať o zvýhodnenenú hypotéku pre mladých,“ zhodnotila Dáša Polláková, riaditeľka Odboru úverov pre retail a MicroSME ČSOB.

Pri dvojiciach je hranica sumy dvojnásobná, od januára to bude teda 2 238,60 eura pre dvoch. Jeden z dvojice pritom môže zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca. Podstatné je, aby neprekročili spoločný strop príjmu.

„Horná hranica príjmu pre mladých pravdepodobne opäť vyskočí v apríli, kedy sa strop bude opäť meniť. Práve v druhom štvrťroku býva stanovená horná hranica príjmu spravidla najvyššia v roku. Priemerná mzda zverejnená štatistickým úradom zvykne byť v tomto kvartáli na vrchole, keďže sa vypočítava z posledného štvrťroka predchádzajúceho roka, kde zvyknú byť započítané napríklad koncoročné odmeny či 13.platy a to vplýva následne aj na hornú hranicu hypotéky pre mladých, keďže tá je 1,3 násobkom z priemernej mzdy,“ zhodnotila Dáša Polláková.

Základné informácie o hypotéke pre mladých

Hypotéku pre mladých si môžu zobrať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, rozhodujúci je vek ku dňu podania žiadosti.  Príspevok sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania, najviac zo sumy 50 000 €. „Úroková sadzba sa znižuje o 3 %, pričom 2% dotuje štát a 1% banka. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú  diéty, výživné alebo štipendium doktoranda,“ uzatvára Dáša Polláková, riaditeľka Odboru úverov pre retail a MicroSME ČSOB.

Značky: